Nieuws

Campus25 juni 2021

‘Alle ventilatie en serverkoeling kostten extra energie’

Het was een zuinig jaar voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Het energieverbruik was in 2020 12,5 procent minder dan in 2019 en 30 procent minder dan in 2005. Daarmee ligt de VU naar eigen zeggen op koers met de afspraken met de overheid van minimaal twee procent energie-efficiency-verbetering en met het klimaatverdrag van Parijs. Ook los van de lockdown, zegt energiecoördinator Rooske Gaal.

lees meer
Onderwijs24 juni 2021

Hoger onderwijs wil geen rekening houden met corona, maar moet wel

Het hoger onderwijs wil geen twee scenario’s bedenken voor het komende studiejaar. Maar toch bereiden hogescholen en universiteiten zich voor op nieuwe tegenvallers in de coronacrisis.

lees meer
Onderwijs23 juni 2021

Tweede Kamer wil af van commerciële bijlessen en scriptiebegeleiding

Studenten zouden geen dure bijlessen of scriptiebegeleiding nodig moeten hebben, vindt de Tweede Kamer.

lees meer
Politiek23 juni 2021

Universiteiten krijgen te weinig geld door antiek financieringsmodel

Er moet meer geld naar de universiteiten, blijkt uit een nieuw rapport van de Algemene Rekenkamer. De huidige bekostiging is gebaseerd op achterhaalde berekeningen uit de jaren tachtig.

lees meer
Studenten23 juni 2021

Groep ontevreden studenten wordt groter

Hoe tevreden zijn studenten over hun opleiding? Eindelijk is die vraag weer eens gesteld, en gezien de coronacrisis is de uitkomst begrijpelijk: ze zijn minder tevreden dan voorheen.

lees meer
Studenten23 juni 2021

Studenten bouwen enorme studieschuld op

Sinds het nieuwe leenstelsel zijn de studieschulden flink gestegen, zowel onder hbo- als wo-studenten. Een aanzienlijk deel van hen heeft meer dan veertigduizend euro studieschuld.

lees meer
ICT22 juni 2021

Ook onze IT-dienst heeft het druk met cyberaanvallen

Kennisinstituten zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen, ook de Vrije Universiteit Amsterdam. 'Het zijn geen pogingen meer, maar gerichte aanvallen met een winstoogmerk.'

lees meer
Studenten22 juni 2021

Collegegeld in 2022 weer fors omhoog

Eerst komt de beloofde halvering van het wettelijk collegegeld, maar daarna schieten de kosten weer als vanouds omhoog. In studiejaar 2022-2023 betalen studenten 2.209 euro.

lees meer
Personeel21 juni 2021

Wetenschappers helpen pensioenfonds duurzamer te worden

In opdracht van de universiteiten gaan wetenschappelijke experts het beleggingsbeleid van pensioenfonds ABP kritisch volgen. Ze zullen tweemaal per jaar advies uitbrengen.

lees meer
Politiek21 juni 2021

Of de universiteiten even twee scenario's willen opstellen voor het komende collegejaar

Hogescholen en universiteiten moeten zich voorbereiden op twee scenario’s voor het nieuwe studiejaar: eentje zonder en eentje met de anderhalve meter. Dat is geen populaire boodschap van het kabinet.

lees meer

Popup-Niks-missen-2.png