Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 juni 2024

Campus
& Cultuur

Woede bij reorganisatiebijeenkomst UBVU

De medewerkers van de universiteitsbibliotheek zijn woedend over het grote aantal voorgestelde ontslagen, en vooral over de onduidelijkheid en onzekerheid die er nog steeds is. Directeur José Frijns kan zich de boosheid wel voorstellen.

De opmerking van collegelid Bernadette Langius dat de reorganisatiebijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek (UBVU) inspirerend was, lokte vorige week maandag een explosieve reactie uit bij het publiek. “U moet ophouden met dit praatje, dit is niet inspirerend”, riep een boze medewerker. 56 van de 168 medewerkers van de bibliotheek hadden net een brief gekregen waarin stond dat ze met ontslag bedreigd zijn.

Kwaliteit dienstverlening

“Dat viel rauw op hun dak”, zegt Peter Koffijberg, voorzitter van de onderdeelcommissie van de bibliotheek. “Ze hadden het gevoel dat er over hun heen gewalst werd. De volgende dag waren sommige mensen zelfs in tranen. Ze vroegen zich af hoe het werk gedaan moet worden.”

Uit een gesprek met zes bibliotheekmedewerkers blijkt dat ze zich vooral zorgen maken over het niveau van de dienstverlening. Van de 21 baliemedewerkers zullen er straks maar zes overblijven. Deze, deels parttime, medewerkers moeten drie balies bemannen die ook nog tot zeven uur ’s avonds open blijven.

Kaalslag

Maar ook bij andere functies is er een kaalslag. Bij een overleg over licenties die voor meerdere faculteiten gelden, zijn er vier van de acht deelnemers ontslag bedreigd. Twee vertrekken dit jaar met pensioen en de overgebleven twee medewerkers zullen over een paar jaar afscheid nemen. “Onze expertise wordt weggevaagd”, aldus Jacob Uitermark, collectiespecialist bij sociale wetenschappen.  “Aan de buitenwereld wordt verkocht dat we excellente dienstverlening gaan leveren, terwijl dat zo niet kan.”

Ontslag

Ook heerst er grote onduidelijkheid onder de 56 ontslagbedreigden over hun toekomst. Zo wordt de definitieve beslissing pas eind april genomen. “Er wordt altijd gezegd dat het grootste kapitaal van de bibliotheek de mensen zijn. En nu moeten zij drie maanden lang maar hopen en bidden dat ze hun werk kunnen houden”, aldus Uitermark.

Daar komt bij dat er voor 24 fte aan extra functieruimte gecreëerd wordt, die deels door de ontslagbedreigden ingevuld zal worden. “De vraag is waarom sommige mensen ontslag bedreigd zijn, als hun functie wel blijft bestaan. Maar dan in een lagere salarisschaal”, zegt Marinia Verbeek. Zij zal waarschijnlijk op haar eigen functie moeten solliciteren maar heeft nog geen idee wanneer en hoe.

Willekeur

Het zestal maakt zich zorgen over de vraag of door deze sollicitatieronde het afspiegelingsbeginsel, dat de basis van de reorganisatie is, niet doorkruist wordt. De bedoeling is juist dat mensen niet op hun functioneren beoordeeld worden, maar dat aan de hand van de arbeidsjaren en de leeftijd van de werknemers keuzes gemaakt worden. “Op deze manier krijg je toch willekeur”, meent Arjan de Rooy.

 

 

Bibliotheekdirecteur Jose Frijns:

“Ik kan me de boosheid voorstellen”

 

De reorganisatiebijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek leidde tot onrust bij de medewerkers. Directeur Jose Frijns wil graag de onzekerheid beperken.

Van de 21 baliemedewerkers lijken er nog maar zes over te blijven. Het bibliotheekpersoneel ligt wakker van de vraag of zo de dienstverlening op goed niveau kan blijven.

“Door een verschuiving in de dienstverlening naar zelfuitleen en digitale informatie kunnen we het werk anders organiseren. Bovendien zullen de baliemedewerkers niet meer de boeken zelf ophalen en opruimen. Er is meer formatie voor logistieke taken opgenomen. Als we de vacatureruimte hebben ingevuld, is de formatie groter. Bovendien is naar aanleiding van alle opmerkingen besloten om de formatie bij te stellen. We komen dan uiteindelijk op 9 fte uit. We kunnen natuurlijk niet toestaan dat mensen hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren of dat de studenten ontevreden zijn. Voor medewerkers verandert er uiteindelijk wel veel.”

Uw medewerkers die een brief kregen dat ze ontslagbedreigd zijn, klagen dat ze nog niet weten waar ze aan toe zijn.

“Ik ben het met ze eens dat die brief onvoldoende duidelijkheid geeft. Het is een aankondiging van een eventueel gevolg van een aanstaand besluit over de reorganisatie, en meer ook niet. Of iemand echt ontslagen wordt, weten we eind april pas, na het definitieve besluit van het CvB en het advies van de ondernemingsraad. Dat geeft veel onzekerheid. Ik kan me de boosheid en bezorgdheid daarover voorstellen.”

56 mensen zijn ontslagbedreigd. Hoe kan het nou dat er opeens een vacatureruimte van 24 fte is?

“De vacatureruimte zit in het goedgekeurde domeinplan. Die functies hebben we echt nodig en zijn conform die plannen opgenomen. Maar het klopt dat een aantal nieuwe functies dezelfde taken hebben als vervallen functies. Het domeinteam heeft deze keuze gemaakt om meer diversiteit in functies aan te brengen.”

Maar veel functies zijn hetzelfde, alleen de salarisschaal is lager.

“Dat klopt. Dat vond men nuttig en noodzakelijk. Dat komt ook doordat bij de universiteitsbibliotheek mensen vaak al lang werkzaam zijn en in een topsalarisschaal zitten. Daar wil men meer diversiteit in aanbrengen.”

Mensen moeten op hun eigen functie solliciteren. Dat was toch niet de bedoeling bij deze reorganisatie? Daarvoor was juist het afspiegelingsbeginsel ingezet, zodat er geen willekeur zou ontstaan.

“In deze fase van de reorganisatie zijn de nieuwe functies inderdaad nog niet ingevuld. Onder nieuwe functies verstaan we ook een functie die een schaal hoger of lager is dan de oude functie in de huidige organisatie. In de volgende fase zullen we door plaatsing of sollicitatie medewerkers in de nieuwe functies kunnen gaan plaatsen. Dan zal ook hier het afspiegelingsbeginsel gelden, en natuurlijk tellen dan ook de taken die iemand nu heeft mee.

“De juiste procedure zal nog gecommuniceerd worden, zodat het transparant is hoe de nieuwe functies worden ingevuld. Misschien was deze stap in het proces geen verstandige keuze. We zullen ons best doen om de onzekerheid zoveel mogelijk te beperken en het vertrouwen van de medewerkers te herstellen.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.