Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 juli 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Tweede Kamer in oproer door verengelsing

De Tweede Kamer baalt nog steeds dat de universiteiten van Twente en Eindhoven het Engels officieel tot hun voertaal hebben verheven. Sussende woorden van de minister mochten niet baten.

In Eindhoven en Twente spreken ze officieel Engels aan de universiteit. Dat is tegen het zere been van politieke partijen die zich verzetten tegen de verengelsing van het hoger onderwijs.

Eerder probeerde minister Van Engelshoven de verontwaardiging te temperen. Het gaat alleen om de voertaal, verklaarde ze, en niet om de onderwijstaal. Er zijn nog steeds enkele Nederlandstalige opleidingen aan die universiteiten.

Maar VVD, CDA, PVV, SP en GroenLinks leggen zich er niet bij neer. In een schriftelijke vragenronde vuren de Kamerleden allerlei vragen op de minister af, waarin de ideologie van hun partij duidelijk doorklinkt.

Controle

Zo wil de VVD onder meer weten hoe het met de controle is gesteld. “Wat zijn stappen die de minister gaat ondernemen als wel blijkt dat het taalbeleid onwenselijke gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid?” Ook vinden de liberalen het gek dat de overgrote meerderheid van de psychologiestudenten in Twente uit Duitsland komt. Is het wenselijk om een opleiding te financieren voor de Duitse arbeidsmarkt, willen ze weten.

Het CDA onderstreept de rol van de universiteit in de regio en in de hele Nederlandse samenleving. Vindt de minister niet dat een universiteit het Nederlands als wetenschapstaal moet bewaken? En moet het reilen en zeilen van de universiteit niet begrijpelijk zijn voor buitenstaanders?

Verengelsing

De PVV verwijt de minister dat ze een kunstmatig onderscheid maakt tussen voertaal en onderwijstaal. Dat is niet in de geest van de wet, meent de fractie. Ze zou dit alleen maar doen “om haar ideologische doel te bereiken, namelijk verengelsing”. Dat er aan de universiteit zelf weinig protest klinkt, verbaast de PVV niets gezien het “dwingende Engelstalige klimaat op deze universiteit”. Mensen durven zich niet uit te spreken, is de PVV-gedachte.

De SP voorziet taalproblemen als de medezeggenschap voortaan in het Engels moet vergaderen. Kunnen studenten en docenten van Nederlandse afkomst wel op hetzelfde niveau meepraten en meebeslissen in een tweede taal, “zeker waar het om complexe beleidsstukken gaat”? Ook wil de SP weten wat de gevolgen van het nieuwe taalbeleid kunnen zijn voor de toegankelijkheid van de onderwijsinstelling.

Vruchten

GroenLinks is helemaal niet tegen internationalisering of Engelstalig onderwijs. “Zowel onderwijsinstelling als studenten en docenten plukken de vruchten van kennisuitwisseling en het ervaren van verschillende culturele uitingen.” Maar ook deze partij maakt zich zorgen. “Internationalisering mag nooit dienen als melkkoe om de bekostiging van de instelling in stand te houden”, waarschuwt GroenLinks.

Wat de minister ook antwoordt, de kritiek op het Engels in het hoger onderwijs zal voorlopig niet verstommen. Maar zelf lijkt ze niet van plan om het Nederlands als voertaal af te dwingen. De Tweede Kamer zou zelf een wetsvoorstel kunnen indienen, maar het is de vraag of dat nog voor de verkiezingen van 2021 gaat gebeuren.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.