Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
20 mei 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Investeren in onder meer nieuwe studieplekken

‘Onderwijsplan moet nog concreter worden’

De medezeggenschap buigt zich over het kwaliteitsplan van de VU. Dat moet in januari bij de minister zijn om getoetst te worden. Studentenraadsvoorzitter Päivi Reckman wil dit plan nog verder uitgewerkt zien.

Geld voor beter onderwijs            Vanaf januari krijgen universiteiten extra geld om het onderwijs te verbeteren. Dit was beloofd bij de invoering van het leenstelsel in 2015.                                                              De VU krijgt volgend jaar ruim 6 miljoen euro extra, oplopend tot 18 miljoen in 2024.           De minister bepaalde zes thema’s waaraan het geld besteed mag worden: kleinschalig onderwijs, begeleiding studenten, studiesucces, differentiatie van onderwijs, studiefaciliteiten en kwaliteit van docenten.   De VU besloot 60 procent van het geld aan facultaire projecten te besteden en de rest universiteitsbreed.                                          De minister bepaalde dat de universitaire studentenraad het plan voor verbetering van het onderwijs moet goedkeuren.

Is de universitaire studenten raad tevreden over het plan voor beter onderwijs?
“We waarderen het enorm dat het bestuur ideeën en plannen van onderop heeft gehaald. Meer dan de helft van het geld gaat naar de faculteiten. Daarbij is ook naar studenten geluisterd. Ook zijn rond de zes thema’s van de minister projecten opgezet. Van betere begeleiding tot meer studieplekken. Er is gekozen voor een aanpak over de hele breedte. Daar zijn we het mee eens.”

Wat vind je mooie projecten?
“Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in meer en extra scholing van studieadviseurs.”

Ho, daar is een paar jaar geleden juist op bezuinigd.
“Ja, dat is waar. De universiteiten krijgen ook niet echt veel meer geld, want de afgelopen jaren is er flink bezuinigd. De belofte van vierduizend extra docenten blijkt achteraf vooral een politiek praatje te zijn geweest om de invoering van het leenstelsel goed te praten. Dus deels werken we nu aan achterstallig onderhoud. Maar we leggen wel prioriteiten waarvan het onderwijs écht beter wordt, denk aan extra scholing van docenten. En uitbreiding van het aantal studieplekken in de bibliotheekvleugel van het hoofdgebouw.”

Wat mis je in het plan?
“Sommige projecten zijn nog weinig uitgewerkt. Zo is er vrij veel geld gereserveerd voor Network Teaching and Learning. Dat staat nog in de kinderschoenen. Dan is het moeilijk om nu al te zeggen dat daar de komende jaren een paar miljoen naartoe moet. Gelukkig praten we nog met het bestuur verder over de precieze invulling van de plannen. We kunnen ze nog bijstellen. Digitalisering van het onderwijs is natuurlijk een belangrijk onderwerp. De ontwikkelingen op dat gebied gaan heel erg snel. Dus we zouden het goed vinden als er een potje geld beschikbaar is om snel op nieuwe zaken in te spelen. Ergens kan de brede aanpak ook nadelig zijn, want je moet het geld over veel projecten verdelen. We hadden bijvoorbeeld digitalisering als hoofdthema kunnen kiezen. Maar ja, we willen ook aandacht voor onderwijsdifferentiatie als Community Service Learning, A Broader Mind en taalbeleid voor student én docent.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.