Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Cao universiteiten: meer loon, en ooit meer vaste banen

De lonen gaan 4 procent omhoog, staat in de nieuwe cao voor de universiteiten. Ook krijgen medewerkers eenmalig 400 euro extra. Afspraken over vaste banen voor docenten volgen nog.

De oude cao liep tot 1 april. Gezien de hoge inflatie wilden vakbonden en universiteiten snel een nieuw akkoord sluiten. Zojuist hebben ze het resultaat van hun onderhandelingen naar buiten gebracht. 

De loonsverhoging van 4 procent gaat per 1 juli in. De bonus van 400 euro is naar rato van het dienstverband, dus deeltijders ontvangen minder. Wel is het bedrag hoger voor degenen op het universitaire minimumloon van 14 euro per uur: 750 euro.

Protesten

Gisteren hebben tientallen docenten voorafgaand aan de onderhandelingen geprotesteerd tegen de flexcultuur aan de universiteiten. Veel docenten moeten de tijdelijke contracten aan elkaar rijgen, is de klacht. 

Daar gaat iets aan veranderen, menen de vakbonden, maar concrete toezeggingen hebben ze nog niet gekregen. In het akkoord staat alleen dat vakbonden en werkgevers er afspraken over gaan maken.

De universiteiten spreken zelf van een ‘gezamenlijke studie’ naar meer vaste contracten. De onderhandelaar namens de universiteiten, VU-bestuurder Marcel Nollen, zegt in een persbericht: “De universiteiten en werknemersorganisaties zien dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universiteiten. Goed werkgeverschap staat hierbij voorop.”

Het akkoord bevat ook een verbetering van het ouderschapsverlof, vooruitlopend op de nieuwe regels per 1 augustus. De ouders krijgen 70 procent doorbetaald (dat was 62,5 procent) en hebben ook recht op verlof als ze korter dan een jaar in dienst zijn.

Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. Werkgevers en vakbondsleden moeten er nog mee akkoord gaan. De nieuwe cao zal gelden tot 1 april 2023.
 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.