Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

VU voor dik zeven miljoen in het rood

De VU heeft vorig jaar een verlies geleden van 7,3 miljoen euro. Dit staat in het concept jaarverslag 2015. Het resultaat valt mee, want de begroting ging uit van een tekort van twaalf miljoen. Over 2014 was het tekort bijna 19 miljoen euro.

De inkomsten van de universiteit bedroegen ruim 488 miljoen waarvan 302 miljoen van het Rijk kwam. Van dat geld kon de VU de normale uitgaven voor onderwijs, onderzoek en huisvesting betalen. De normale exploitatie leverde een batig saldo van 1,3 miljoen euro op. Het verlies is ontstaan door voorzieningen voor de reorganisatie bedrijfsvoering waar in 2015 10,5 miljoen euro voor is gereserveerd.

Meevaller

Een lichte meevaller daarentegen is dat de VU de obligatie van een failliete IJslandse bank ter waarde van 10 miljoen euro voor 2,5 miljoen van de hand heeft kunnen doen.

De ondernemings- en studentenraad schrijven in een reactie op het jaarverslag dat de VU voor de komende jaren op de juiste koers ligt om structureel een positief resultaat te halen. Over 2016 moet twee miljoen euro ‘winst’ worden geboekt.

Meer schuld,minder personeel

Het aantal personeelsleden is in 2015 gedaald naar 2.229 fte voor het wetenschappelijk persoon (-15 fte) en 1.414 fte ondersteuning (-22 fte).

De langlopende schuld is met veertig miljoen gestegen naar 165 miljoen door leningen voor vernieuwing van de campus. De huisvestinglasten bleven gelijk met 38 miljoen euro. Het eigen vermogen van de VU bedraagt nu ruim 238 miljoen met een solvabiliteit van 37 procent, wat voldoende is voor de kredietwaardigheid van de instelling.

Meer externe inhuur

Opnieuw zijn de kosten voor inhuur van extern personeel gestegen. Bij de diensten gaat het om 22,4 miljoen, vooral voor campus- en ict-ontwikkeling, en bij de faculteiten om bijna zeven miljoen. Het streven is om deze kosten lager te laten zijn dan tien procent van de personeelslasten, oftewel minder dan 25 miljoen.

De jaarrekening moet nog worden goedgekeurd door de accountant en de Raad van Toezicht.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.