Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

VU lijdt 9 miljoen verlies

Het boekjaar 2013 heeft de VU afgesloten met een tekort van 9,1 miljoen euro. Dit blijkt uit het net verschenen jaarverslag 2013.

Veel lenen

Het tekort komt vooral door de kosten van de reorganisatie van de bedrijfsvoering. Daarvoor is vorig jaar bijna 14 miljoen euro uitgetrokken. Maar er is ook een boekhoudkundige voorziening getroffen voor de zogeheten renteswaps van bijna 4 miljoen euro.

De komende jaren hoopt de VU deze derivaten wel nuttig te kunnen inzetten, omdat er veel geld wordt geleend voor de vernieuwing van de campus. Doordat de bouwplannen uitgesteld werden, betaalde de VU jaarlijks rente voor een lening die ze niet heeft.  

Gunstiger dan verwacht

De financiële resultaten zijn gunstiger dan in de begroting werd voorzien. Het tekort is zes miljoen lager dan verwacht. Dit komt mede doordat de inkomsten 33 miljoen hoger uitkomen dan begroot, die voornamelijk bestaan uit de Rijksbijdrage, collegegelden en tweede en derdegeldstroom. Toch liggen de inkomsten in 2013 met 484 miljoen ruim een miljoen lager dan in 2012. Toen was er nog een positief jaarresultaat van 10 miljoen.

De uitgaven stegen ook. Het eigen vermogen is gedaald naar 256 miljoen euro, wat de universiteit nog steeds een stevige solvabiliteitspositie geeft. De VU streeft ernaar de komende jaren een positief resultaat te halen op de jaarrekening.

Reorganisatie zichtbaar

De beoogde resultaten van de reorganisatie van de bedrijfsvoering beginnen in financiële zin zichtbaar te worden. Het aantal formatieplaatsen van het ondersteunende personeel is van 1542 fte in 2010 afgenomen naar 1478 fte eind 2013. Het aantal wetenschappelijk medewerkers steeg juist van 2038 fte naar 2299 fte. Het streven is het aantal OBP-plaatsen verder te verlagen naar 1240 in 2016. Maar de kans bestaat dat dan ook het aantal WP-plaatsen is afgenomen.

Opmerkelijk is dat de ‘baten werk in opdracht van derden’ met ruim 4 miljoen euro zijn afgenomen tot 89,5 miljoen euro, terwijl het een belangrijk beleidsdoel is van het bestuur om meer geld binnen te halen via de tweede en derde geldstroom.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.