Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Campus
& Cultuur

VU-bestuur en medezeggenschap maken ruzie over twee miljoen euro

Er dreigt een patstelling te ontstaan tussen bestuur en medezeggenschap over de VU-begroting voor volgend jaar. Vanwege het dalende aantal studenten in 2014/15 krijgt de VU namelijk minder geld van het Rijk. Het bestuur wil daarom de faculteiten korten. Maar daar zijn de ondernemings- en studentenraad mordicus tegen.

Bestuur en medezeggenschap kregen er gisteren ruzie over tijdens de bespreking van de kadernota 2017. Daarin staat dat de VU 4,6 miljoen euro onderwijsgeld minder van het Rijk krijgt omdat ze in 2014 te maken kreeg met teruglopende studentenaantallen.

Omdat de VU voor onder andere onderzoek juist meer geld krijgt, wil het bestuur netto in totaal twee miljoen euro korten op de budgetten van de faculteiten. Daardoor zou een paar procent minder budget beschikbaar zijn voor het onderwijs dan dit jaar. Volgens het bestuur is deze doorberekening conform de afspraken van het interne verdelingsmodel.

Kwaliteit

De medezeggenschap vreest echter voor verlies van kwaliteit in het onderwijs en wil de korting niet doorvoeren. Daarbij speelt mee dat de ene opleiding harder wordt getroffen door de maatregel dan de andere, afhankelijk van het aantal studenten.

Volgens het bestuur heeft geen van de decanen van de faculteiten gezegd onoverkomelijke problemen te verwachten. Met minder studenten heb je ook minder docenten nodig, tenslotte. Bovendien was deze korting twee jaar geleden al te voorzien.

Maar de medezeggenschap is er niet gerust op. Inmiddels is bij sommige opleidingen het aantal studenten alweer gestegen bijvoorbeeld en hoort de kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste speerpunt van de VU te zijn. Kan er geen potje worden gevormd om deze fluctuaties in de financiering van het onderwijs op te vangen?

Spaargeld op

Het bestuur vindt dat op zich een goed idee. Alleen is er momenteel geen geld beschikbaar voor zo’n potje. De spaarcenten van de universiteit zijn namelijk bijna op door investeringen in de vernieuwing van de campus, de kosten van de reorganisaties en omdat de universiteit de afgelopen jaren regelmatig in de rode cijfers is beland. Daarom wil het bestuur volgend jaar minimaal vier miljoen euro overhouden om het vermogen aan te vullen. En de jaren daarop ook.

Ondanks dat is er toch nog een kleine centrale reserve van ruim zeven miljoen euro voor investeringen in vernieuwing van het onderwijs, bijvoorbeeld om nieuwe opleidingen te starten.

Meer studenten

En dat is hard nodig volgens het bestuur. De afgelopen jaren is het aantal VU studenten gedaald. Afgelopen jaar nam het aantal eerstejaars zelfs met ruim tien procent af tot iets minder dan vierduizend.

Het bestuur wil juist weer meer studenten trekken. Daarom is de numerus fixus bij gezondheidswetenschappen afgeschaft, wat zo’n driehonderd extra eerstejaars oplevert, en moet intensivering van de samenwerking met vwo-scholen zo’n vijfhonderd studenten meer naar de VU trekken.

Bovendien gaan alle faculteiten een Engelstalige bachelor ontwikkelen en andere Engelstalige onderwijselementen invoeren om studenten uit het buitenland te lokken. Maar goed, dat levert pas in de toekomst geld op, als het meezit.

Half procent

Dus nu moeten het bestuur en medezeggenschap het eerst nog eens worden over de begroting voor volgend jaar. Daarbij gaat het om een bedrag van ruim 470 miljoen euro. Dan moet voor die twee miljoen waar het nu over gaat, nog geen half procent van het totaal, vast wel een oplossing te vinden zijn. In september praten het bestuur en de medezeggenschap verder over de financiën.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.