Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 april 2024

Campus
& Cultuur

UvA-studenten tegen bètafusie

Een ruime meerderheid van de UvA-bètastudenten is tegen een fusie van hun faculteit met die van de VU, concludeert de studentenbond ASVA op grond van een internet-enquête.

Bijna driekwart van de geënquêteerde studenten is het oneens met de stelling dat een fusie van de bètafaculteiten van de VU en de UvA wenselijk is. Ze vrezen dat de fusie nadelig is voor het onderwijs. Ook zegt een ruime meerderheid dat ze niet goed is geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een fusie voor de opleiding die ze nu volgen. Uit de gegeven antwoorden blijken veel studenten gehecht te zijn aan hun studieplek op het Science Park en geen zin te hebben ook naar de VU-campus te moeten voor het volgen van onderwijs.

Slecht geïnformeerd

De ASVA hield de enquête onder de 4000 UvA-bètastudenten en de 5000 collega’s aan de VU. Maar de respons was erg laag. Van de VU-studenten vulden slechts 63 mensen het online vragenformulier in. Dat zijn er zo weinig dat hun antwoorden niet in de conclusies zijn meegenomen. Wat wel opvalt bij de antwoorden van de VU-studenten is dat de helft zegt niet goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke gevolgen van een fusie voor hen.

Lage respons

Van de UvA-studenten vulde nog geen tien procent, 320 in totaal, de online enquête in. De ASVA-onderzoekers schrijven dan ook zelf dat de representativiteit van de resultaten onduidelijk is. De studenten vulden de lijst tenslotte op basis van vrijwilligheid en eigen initiatief in. Daarbij is de kans groot dat vooral degenen die zich zorgen maken over de mogelijke fusie die moeite hebben genomen.

Twijfel nut en noodzaak

In ieder geval leeft onder de UvA-studenten die in de studentenraden zitten, veel twijfel over nut en noodzaak van de beoogde fusie. Ze hebben zelfs al demonstraties tegen de bestuursplannen gehouden. De komende weken moeten de medezeggenschapsorganen van de VU en de UvA advies uitbrengen over de plannen voor de Amsterdam Faculty of Science.

Slecht voor onderwijs

Studenten konden ook zelf opmerkingen aan de vragenlijst toevoegen. De quote van deze student kunstmatige intelligentie lijkt de gevoelens van veel studenten goed weer te geven.

“Ik ben het niet principieel oneens met de fusie, maar de gevolgen voor het onderwijs zouden toch echt nader onderzocht moeten worden omdat de plannen die er nu zijn totaal geen voordeel opleveren voor de bacheloropleidingen.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.