Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

Toch streep door bètafusie

In een urenlange, bloedstollende vergadering van de medezeggenschapsraden van de UvA, sneuvelde gisteren alsnog de bètafusie. De besturen van VU en UvA gaan in de kerstvakantie van de schrik bijkomen, en zich beraden op de toekomst. De UvA-studentenraad heeft waarschijnlijk tot diep in de nacht feest gevierd. Veel andere betrokkenen zijn vooral ontredderd achtergebleven.

Ivo van Stokkum, voorzitter van de onderdeelcommissie van de faculteit Exacte Wetenschappen van de VU, was erbij en schreef erover. Zie hier zijn persoonlijke verslag.

Sam Quax’ finest hour

Nadat woensdag de VU-medezeggenschap na een lange vergadering had ingestemd met de vorming van de Amsterdam Faculty of Science, was vrijdag de UvA aan de beurt. Kort voor 11u ontving de gezamenlijke vergadering (GV) van de centrale studentenraad (CSR) en de centrale ondernemingsraad (COR) een brief van haar college van bestuur, waarin het de UvA-medezeggenschap een grotere rol toebedeelde. De inhoud van de brief stemde overeen met de afspraken die woensdag tussen de VU-medezeggenschap en haar CvB gemaakt waren.

Doemscenario

Na een lang debat met schorsingen kwam het tot een schriftelijke stemming. Eerst lazen de leden van de gezamenlijke vergadering ombeurten hun stemverklaring voor. Een aantal studentes schetste een doemscenario: we hebben het nu zó goed bij FNWI, en dat dreigt allemaal verloren te gaan. De voorzitter, Sam Quax (tevens voorzitter van de centrale studentenraad), liet hen lang praten.

De bilocatie, dat wiskunde en informatica straks door de Amstel gescheiden zijn, werd als een zeer ernstig bezwaar gezien. Deze studentes beweerden dat de studieverenigingen unaniem tegen zijn, en dat niet naar hun bezwaren geluisterd werd.

Mail uitgelekt

Ook de mail die gisteren naar Folia was gelekt, waarin de opleidingsdirecteuren van de bètaopleidingen van de UvA hun zorgen uiten over de fusie, werd als bewijsstuk voor het ontbreken van draagvlak aangevoerd.

Voorstanders genegeerd

Dat de ondernemingsraad van de UvA-faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica in meerderheid vóórgestemd heeft, werd genegeerd. Net als veel andere voorstanders.

Het was een verademing dat twee studenten moed toonden, en hun minderheidsstandpunt genuanceerd verwoordden. Daarna uitten enkele COR leden hun grote twijfels. Een student las ironisch het slot van de brief van UvA-voorzitter Louise Gunning voor, waarin zij om vertrouwen vroeg. Hij beantwoordde dit met openlijk wantrouwen.

Het betoog van COR-voorzitter Radboud Winkels staat op Folia samengevat. Hij heeft zich in de afgelopen tijd tot voorstander ontwikkeld. Ingmar Visser, COR-vicevoorzitter sprak zich als één na laatste enthousiast vóór AFS uit.

Ramp

Ten slotte mocht Sam Quax de laatste stemverklaring voorlezen. Hij betoogde gloedvol dat hij tegenstemde om de UvA te redden, en te behoeden voor een ramp.

Champagne

Uiteindelijk stemde één COR lid tegen, drie onthielden zich, en de rest stemde vóór. Twee studenten stemden vóór, en de rest stemde tegen. Na een ingewikkelde telling bleek de centrale studentenraad sterker in group think en blokvorming dan de ondernemingsraad. Tevreden concludeerde de voorzitter dat het AFS-voorstel verworpen was. Er barstte een oorverdovend gejuich los van de tribune, die goed gevuld was met ASVA-studenten. (Een student twitterde: Ik ben sinds de wk-finale van 2010 niet meer zo zenuwachtig als toeschouwer geweest.) Een fles champagne werd geopend. De AFS-voorstanders waren beduusd. We shall overcome, twitterde Ralph Wijers.

Toen ik tegen Louise Gunning zei dat het toch allemaal goed zou komen, uiteindelijk, antwoordde ze twijfelend: “Ik hoop het voor jullie.”

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.