Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

Tijn van Brakel benoemt de macht van facultaire studentenraden

Doodzonde dat veel studenten een bestuursfunctie vooral zien als ‘leuk voor op je cv’, vindt Tijn van Brakel. Hij begon na de zomer als voorzitter van de facultaire studentenraad Sociale Wetenschappen.

Waar zijn jullie als facultaire studentenraad in de eerste helft van het collegejaar mee bezig geweest?
“Vooral met hoe we het budget gaan besteden. Dat bepaalt onze raad samen met het faculteitsbestuur en de ondernemingsraad. Tijdens de eerste vergadering merkten we dat die bespreking veel te snel ging. De andere deelnemers doen dit al jaren en gingen ervan uit dat wij ook alles al wisten, maar voor ons was het natuurlijk nieuw. Toen hebben we aan de rem getrokken: als ze het niet goed uitleggen, kunnen we niet meebeslissen. Nu hebben we telkens eerst een meeting waarin we uitleg krijgen over de te bespreken begroting en daarna een tweede meeting om erover te discussiëren.”

Facultaire studentenraad (fsr) De fsr is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen hun faculteit. Via deze raad hebben studenten inspraak in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. Daarom is het belangrijk dat de fsr weet wat er speelt onder studenten en dat studenten de raad weten te vinden – maar dat blijkt vaak een uitdaging. Jouw fsr vind je op tinyurl.com/VU-FSR.
Insta: @socialstudentcouncil

Hebben jullie je stem inmiddels kunnen laten gelden in die besprekingen?
“De budgetten staan al vast, de exacte invulling nog niet. Zo is er dit jaar bijvoorbeeld geld voor het aannemen van juniordocenten, voor projecten rondom het welzijn van studenten en docenten en voor de vergroening van universiteitsgebouwen. Nu is het aan ons om te beslissen hoe we die budgetten gaan inzetten. We zijn op dit moment druk met het opzetten van een universiteitswijd studentenpanel over welzijn. Als we de data van alle faculteiten generaliseerbaar maken, kunnen we zien waar de problemen liggen.”

Is de facultaire studentenraad wat je ervan had verwacht?
“Ik heb het gevoel dat de raad veel meer is dan ons van tevoren duidelijk was. Het leek vooral een statusding, iets voor op je cv. Gaandeweg kwam ik erachter wat voor een belangrijk orgaan het is. We zijn de stem van de student naar de faculteit en hebben net zoveel zeggenschap als het faculteitsbestuur en de ondernemingsraad. Maar hoeveel studenten weten dat? We merkten dat de bekendheid en zichtbaarheid van de raad slecht waren, dus dat hebben we meteen hoog op de agenda gezet.”

Hoe willen jullie die bekendheid en zichtbaarheid vergroten?
“Op allerlei manieren: aanwezig zijn op informatiemarkten, closer worden met studentenverenigingen, toegankelijker zijn. Covid heeft voor een grote achterstand gezorgd. We ontdekten ook dat het overzicht op veel plekken verloren is gegaan. Neem de VU-website: onze raad blijkt op drie verschillende pagina’s te vinden te zijn, wij wisten maar van één. Veel van wat we doen is voor de lange termijn, maar we werken ook aan projecten die direct resultaat opleveren. Zo vormen we nu studentengroepen die docenten al tijdens de collegeperiode feedback geven, niet pas achteraf.”

Jullie zijn een halfjaar in functie. Ben je tevreden over wat jullie hebben bereikt?
“Ik wil niet te veel mijn eigen trompet blazen, maar we zijn een van de actiefste raden. Ik vind het zonde dat niet alle facultaire studentenraden zo zijn; op bepaalde faculteiten heerst een systematisch gebrek aan motivatie. Er wordt naar je geluisterd, maar dan moet je wel iets zeggen. Ik wil de raad op een betere manier achterlaten dan we hem hebben gevonden. Dat is nu al het geval. Als het over een week klaar zou zijn, kan de volgende raad beter starten dan wij.”

Zou je medestudenten aanraden ook een jaar in een facultaire studentenraad plaats te nemen? “Als je bestuurservaring wilt opdoen: absoluut. Het is uniek dat je in een positie met zoveel macht komt zonder training of anciënniteit. In het bedrijfsleven krijg je dit soort kansen pas na drie of vier jaar. Die verantwoordelijkheid was in het begin even wennen, maar je kunt hier zoveel uithalen. De compensatie is ook goed geregeld: je krijgt in elk geval je collegejaar vergoed. Het aantal aanmeldingen voor de raad was de afgelopen jaren niet hoog, dus wij gaan zeker promotie maken.”

‘Het is uniek dat je in een positie met zoveel macht komt zonder training of anciënniteit’

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.