Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 juli 2024

Campus
& Cultuur

OR stapt naar rechter vanwege FALW

 

Update: De mondelinge behandeling van het bezwaarschrift zal 13 november plaatsvinden bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Het bestuur van de faculteit FALW heeft een reactie geplaatst op de site van de VU.

 

De ondernemingsraad heeft de rechter gevraagd het besluit over de reorganisatie van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen te vernietigen. De rechtszitting van de zogeheten Ondernemingskamer van het Gerechtshof vindt waarschijnlijk in oktober plaats.

Het college van bestuur besloot 14 juli dat de reorganisatie bij de faculteit moet doorgaan, ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad. Wel stelde het bestuur het plan bij. De 37 met ontslag bedreigde medewerkers worden niet per 1 september aanstaande boventallig verklaard, maar een jaar later. Door natuurlijk verloop  zullen dan waarschijnlijk minder mensen worden ontslagen.

De OR voert in het bezwaarschrift drie hoofdredenen aan waarom het besluit vernietigd moet worden.

1) Het bestuur heeft de OR niet van de financiële noodzaak van de reorganisatie kunnen overtuigen.

2) De gevolgen voor de betrokken personeelsleden zijn onduidelijk.

3) Het definitieve besluit van het bestuur wijkt wezenlijk af van het plan dat aan de OR is voorgelegd zonder dat opnieuw om advies is gevraagd.

De voorzitter van de ondernemingsraad Ottho Heldring zegt dat door het besluit van het bestuur de positie van de betrokken medewerkers nog onduidelijker is geworden. “Mensen blijven nu een jaar langer in dienst. Maar wat moeten en mogen ze in die periode doen? Mogen ze nieuwe onderzoeksopdrachten werven en mogen ze dan blijven als die toegekend worden? Dit besluit roept nieuwe vragen op. Ook financieel. Het bestuur wilde dat de faculteit al in 2014 zonder verlies draaide. Wie gaat nu de extra kosten betalen?”

Hij stelt dat het niet om een procedurele kwestie gaat. “Natuurlijk had het bestuur er verstandig aan gedaan het besluit met de wijzigingen nog een keer aan de OR voor te leggen. Maar onze fundamentele bezwaren tegen de reorganisatie staan nog steeds recht overeind. We zien de noodzaak van deze grote ingreep niet in en vragen ons af of de gekozen weg wel een echte oplossing biedt. We hopen dat het bestuur alsnog met een beter plan komt en ook de door ons gesuggereerde alternatieven serieus in overweging neemt.’’

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.