Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 mei 2024

Campus
& Cultuur

‘Linkse hobby’s’ vormen splijtzwam in de medezeggenschap 

De emoties liepen tijdens een vergadering van het college van bestuur met de universitaire studentenraad en de ondernemingsraad zo hoog op, dat de vergadering werd stilgelegd. ‘Niet iedereen heeft geduld voor de procedures van de medezeggenschap.’ 

Consternatie tijdens de medezeggenschapsvergadering van 24 april, die door voorzitter Marius Rietdijk werd geschorst vanwege wanorde en hoogoplopende emoties. Leden van de universitaire studentenraad en de ondernemingsraad vlogen elkaar in het bijzijn van het bestuur in de haren en er werd geschreeuwd. Aanleiding: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, die door de VU worden onderschreven.

“Het ging om de speerpunten in de Kadernota, die dient als opmaat voor de begroting van volgend jaar”, aldus Rietdijk. “Er was een week eerder al over gestemd en het ging er nu om een aantal punten fijn te slijpen, maar niet dat iemand met een heel nieuwe input zou komen. Marlon Uljee van de Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) deed dat toch en begon gewoon te praten zonder het woord te vragen. Ik wees erop dat hij buiten zijn boekje ging, maar hij bleef maar doorpraten. Ik besloot ook gewoon te blijven doorpraten en zo werd het een strijd om de macht.”
Iemand anders riep toen dat Uljee zijn kop moest houden.  

Mening uiten

“Uljee maakt bezwaar tegen de duurzame doelstellingen van de VN, die de VU onderschrijft”, vertelt Sarah Westheim, interim-voorzitter van de universitaire studentenraad [voorzitter Guido Groenescheij is voortijdig gestopt vanwege de “ongezonde sfeer” in de USR, red.]. “Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar die kwesties worden van tevoren besproken in deelcommissies waarvan ook hij lid is, maar dan houdt hij of zijn mond, of hij is gewoon afwezig bij die vergaderingen. Het frustreert dus iedereen die wel tijd en energie in dat commissiewerk heeft gestoken, dat één lid de boel vertraagt, terwijl hij de gelegenheid heeft gehad om zijn mening te uiten.”

Uljee, die geen vragen van Ad Valvas via de telefoon wilde beantwoorden, heeft per mail iemand ‘namens Marlon Uljee en de VSP’ laten reageren. Uljee nam volgens die anonieme persoon ‘zoals van een verkozen studentenraadslid verwacht mag worden, op een correcte manier het woord om het standpunt van zijn fractie te verdedigen. Hij uitte zijn bezorgdheid over de uitspraak dat bepaalde beslissingen kost wat kost onomkeerbaar moeten zijn.’ 

Honger bestrijden

De duurzame VN-doelen die de VU onderschrijft, de zogeheten SDG’s (sustainable development goals), gaan over zaken als de bestrijding van honger en armoede, van ongelijkheid, de transitie naar betaalbare, duurzame energie enzovoort. De VU heeft ze vastgelegd op stoeptegels die overal over de campus zijn verspreid. Waarom maakt Uljee daar bezwaar tegen? Zijn ze niet in overeenstemming met zijn christelijke overtuiging?

Dat zijn ze waarachtig wel, aldus de anonieme mailer, die verwijst naar de Bergrede van Jezus in Mattheus 25. ‘Het bestrijden van armoede, honger, milieuvervuiling zijn nastrevenswaardige, en tevens christelijke uitgangspunten, die op de aanmoediging van de VSP in brede zin kunnen rekenen.’ 

Maar dan volgt er een clausule: ‘Echter past bij het christelijk denken ook de notie dat de wereld gebroken is. Het streven naar ‘zero hunger’ (SDG 2) is daarmee onhaalbaar en vergt in de praktijk onafgebroken en ongelimiteerd overheidsingrijpen. Dit zijn politieke keuzes waar ook grote nadelen en risico’s aan kleven.’ 

‘Gedemoniseerd’

“Uljee ageert tegen wat in bepaalde kringen ‘linkse hobby’s’ heet”, zegt Rietdijk erover. “In sommige opzichten doet hij me een beetje aan Thierry Baudet denken, die vliegt er in de Tweede Kamer ook zo in zonder zich iets van de democratische regels aan te trekken. Maar ik wil hem daar toch wel graag aan houden.”

Uljee klaagde in de vergadering ook dat hij wordt “gedemoniseerd”. Rietdijk vindt dat “enorm overtrokken.” De anonieme VSP-mailer beweert dat ‘de groep die het niet met ons eens is vaak geen inhoudelijke kritiek levert, maar ons probeert neer te zetten met extreme labels zoals ‘nazi’s’ en ‘fascisten’. (…) Het huidige klimaat lijkt het demoniseren van andersdenkenden te normaliseren in een poging hen monddood te maken.’

Volgens Westheim wil Uljee “de indruk wekken” dat mensen niet naar hem willen luisteren. “Maar dat is niet waar. We willen luisteren, maar op de daartoe aangewezen momenten, en volgens de juiste procedure. Als iedereen voor zijn beurt zou spreken, zou het totale chaos worden.”

Volgens haar realiseren “sommige USR-leden” zich in eerste instantie niet hoe procedureel het werk in de USR is. “Niet iedereen heeft het geduld om daarin te investeren.”   

Video-opnamen tijdens vergadering

Het is niet de eerste keer dat een vergadering door Uljee werd verstoord. Een paar maanden geleden, toen hij het college van bestuur op hoge toon verweet nog niet te hebben gereageerd op het verzoek van de Tweede Kamer om een plan in te dienen voor het beteugelen van de internationalisering van de universiteit, zat iemand daar video-opnamen van te maken, wat niet is toegestaan. Toen werd de vergadering ook geschorst.

Gevraagd om commentaar op de ophef in de medezeggenschapsvergadering laat bestuurslid Marcel Nollen weten dat het CvB waardering heeft voor de manier waarop Rietdijk heeft geïntervenieerd.

Één reactie

  1. De kop van dit artikel zou eigenlijk moeten luiden : Gedrag Marlon Uljee c.s. vormen splijtzwam in de medezeggenschap.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.