Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 mei 2024

Campus
& Cultuur

Onrustig IT-personeel krijgt speciale spreekuren bij vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor het VU-personeel heeft speciale spreekuren voor de medewerkers van de dienst IT gehouden.

Dit is één van de maatregelen die het college van bestuur heeft genomen na gerezen onrust over een voorgenomen reorganisatie bij de dienst waar ruim tweehonderd mensen een vaste baan hebben en daarnaast nog tientallen ingehuurde krachten werken.

Ook heeft het management een tweedaagse sessie onder externe begeleiding gehouden over het functioneren van de dienst, de toekomstige ontwikkelingen en hun eigen rol daarbij.

Mening geven

Volgens de ondernemingsraad durven veel mensen bij de dienst niet altijd openlijk hun mening te geven. Ze vinden dat hun leidinggevenden niet naar hun kritiek luisteren.

“Dat signaal van de ondernemingsraad hebben we serieus opgepakt. We hechten aan een open, veilige en positieve werkcultuur”, zegt Marjolein Jansen, de interim voorzitter van het college van bestuur. “Mensen moeten gewoon samen met hun leidinggevenden problemen kunnen oplossen. Dat geldt ook voor de dienst IT,”

Over hoe omvangrijk het probleem is, kan ze nog niks zeggen. “De vertrouwenspersoon rapporteert aan mij. En ik heb ook met leidinggevenden bij de dienst gesproken over hoe zij omgaan met de geluiden die nu klinken. We hadden de indruk dat we het proces van de transitie van de dienst zorgvuldig hebben aangepakt. Zo is de onderdeelcommissie er van het begin af aan bij betrokken geweest en zijn voor de medewerkers regelmatig zeepkistsessies gehouden. Maar misschien hebben we iets over het hoofd gezien en wijst de ondernemingsraad ons daar terecht op.”

Goede begeleiding

Jansen begrijpt dat er onrust onder medewerkers heerst. “IT is natuurlijk een domein wat sterk in beweging is. Dit is niet de eerste verandering bij de dienst en er zullen er ongetwijfeld nog meer komen. Werk bij IT is permanent in ontwikkeling. Daar moeten medewerkers bij de dienst mee leren omgaan, maar wij moeten ze daarbij goed begeleiden.”

Het IT-management heeft er, na overleg met het bestuur, van afgezien de reorganisatie met één grote big bang door te voeren. “We gaan het geleidelijk doen en de medewerkers zoveel mogelijk in het proces meenemen en luisteren wat hun problemen en behoeftes zijn.”

Prioriteiten stellen

Jansen wil niet spreken over een crisis bij de dienst. “Bij de VU werken we niet met één directeur die alles bepaalt, maar met een managementteam, om zo de verschillende competenties binnenboord te hebben. De afgelopen jaren is er veel op de dienst afgekomen. Ze moesten allerlei IT-problemen oplossen en investeren in vernieuwing. Daardoor is er wellicht een ‘wij lossen het op’-cultuur ontstaan die overigens zeer wordt gewaardeerd.”

“Maar leidinggevenden moeten soms mensen beschermen door te zeggen dat dingen niet kunnen of nu even niet hoeven. We hebben hele ambitieuze IT-plannen. Die hebben we aangepast aan wat haalbaar is. We moeten prioriteiten stellen. Het is belangrijker dat de computers in de tentamenzalen goed werken, dan dat mijn mobiele telefoon het overal goed doet op de VU-campus,” aldus Jansen. Ze wijst er op dat er nu twee nieuwe afdelingshoofden geworven gaan worden als gevolg van de reorganisatie en dat daarbij goed gekeken zal worden of binnen het managementteam alle gewenste competenties aanwezig zijn.

Voorwaardelijk positief

“We hebben een aantal duidelijke voorwaarden gesteld bij deze operatie”, zegt Henk Olijhoek, voorzitter van de ondernemingsraad. “Onder andere dat er een vertrouwenspersoon voor het personeel komt tijdens het hele proces en dat het managementteam wordt bijgeschoold. Dat lijkt het bestuur nu te honoreren,”

“Ik ben ervan overtuigd dat het een stap in de goede richting is. Bij een deel van de medewerkers bestaat wantrouwen of de problemen wel echt worden opgelost. Dat signaal wordt nu dus opgepakt”, aldus OR-lid Josephien Sierag.

Volgens haar leeft de onrust veel breder dan bij een klein clubje onruststokers, zoals hier en daar is geopperd. “We hebben in heel korte tijd een hoorzitting georganiseerd. Daar waren ruim veertig mensen aanwezig, ondanks dat het herfstvakantie was. Verschillende mensen hebben te kennen gegeven zich niet altijd gehoord te voelen door hun leidinggevenden. Dat gevoel werd breder gedeeld. Maar goed, binnen de dienst leven verschillende opvattingen. Er zijn ook mensen die wel achter het nu ingezette proces staan.”

Veel veranderingen

Olijhoek wijst erop dat er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen zijn geweest bij de dienst. “Dit is al de derde reorganisatie binnen tien jaar tijd. En in die jaren is ook de directie een paar keer gewisseld. Dan is het niet vreemd dat mensen zich afvragen of het deze keer wel gaat werken en of er echt lering is getrokken uit de vorige reorganisatie.”

Sierag hoopt dat het nu wel goed gaat komen. “We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen, namelijk goed functionerende IT-voorzieningen op de universiteit. Daar ligt het probleem niet. Er is wel een verschil in perceptie van hoe de dienst functioneert bij de leidinggevenden en bij een deel van de medewerkers.”

“Nu ja, een angstcultuur is te sterk uitgedrukt. Maar zeepkistsessies, waarbij de leidinggevenden uitleggen wat de plannen inhouden, geven niet iedereen het vertrouwen dat het goed gaat. Daarvoor is ook nodig dat de deur open staat voor alle mensen die vragen en opmerkingen hebben. Een open en transparante werkcultuur. Hopelijk gaat dat nu meer gebeuren. De OR gaat de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.