Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 april 2024

Campus
& Cultuur

Ondernemingsraad wil bemiddeling bij reorganisatie Theologie

Een externe commissie van deskundigen moet het reorganisatieplan van de faculteit Religie en Theologie bekijken, vindt de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad heeft heel veel vragen over de voorgenomen reorganisatie, waarbij zes mensen met ontslag worden bedreigd en er twee een andere functie krijgen. De faculteit telt in totaal zo’n zestig formatieplaatsen.

Technisch gesproken is de faculteit failliet

“De faculteit is technisch gesproken failliet”, zei rector Vinod Subramaniam bij de bespreking van het plan met de or, gisteren. In het afgelopen jaar heeft de faculteit een groot verlies geleden. Het budget is met bijna acht procent overschreden.

Dat er iets moet gebeuren, bestrijdt de or niet, maar ze vindt het wel vreemd dat er ondanks de slechte financiële situatie vorig jaar nog nieuwe mensen zijn aangesteld. In januari van dit jaar zelfs nog een nieuwe hoogleraar.

Geen gedwongen ontslagen

De raad vraagt zich af of gedwongen ontslagen echt nodig zijn. Kan via natuurlijk verloop ook niet een besparing worden bereikt? Zo vertrekt de vice-decaan van de faculteit Joke van Saane binnenkort naar de Universiteit voor Humanistiek. Bovendien staat in het reorganisatieplan ook dat er nieuwe functies komen. Kunnen mensen niet intern worden overgeplaatst?

Binnen de faculteit is een aantal mensen al verteld dat ze met ontslag bedreigd zijn. Volgens de raad is dat voorbarig omdat formeel nog geen besluit over de reorganisatie is genomen. De or moet tenslotte nog advies uitbrengen.

Waarom juist deze mensen ontslaan?

Maar de or vraagt zich ook af waarom juist deze mensen met ontslag worden bedreigd. Het faculteitsbestuur beroept zich op het strategisch plan dat is opgesteld. De or ziet tussen dat plan en de op te heffen functies niet direct een relatie. “De mensen die ontslagen dreigen te worden lijken willekeurig uitgekozen te zijn. Met nadruk op het woordje lijken”, zei or-lid Dick de Gilder. De raad wil dan ook een nadere uitleg waarom welke mensen weg zouden moeten. Als de universiteit niet goed kan onderbouwen dat bij het aangezegde ontslag de regels uit de cao zijn nageleefd, zouden ontslagen medewerkers bij de rechter een schadevergoeding kunnen eisen. En dan valt de reorganisatie veel duurder uit dan voorzien.

Het strategisch plan is trouwens nooit officieel door de onderdeelcommissie goedgekeurd, wat wel had gemoeten. En zo heeft de or een hele reeks vragen over de gang van zaken.

Wat is de toekomst

En de vraag leeft of de reorganisatie wel een toekomstbestendige faculteit oplevert of dat over een paar jaar opnieuw moet worden ingegrepen. Bovendien heeft het plan voor grote spanning op de faculteit gezorgd. Zo liggen het bestuur en de onderdeelcommissie flink met elkaar overhoop.

Over en weer zijn harde woorden gevallen en boze brieven geschreven

Ook de relatie tussen de ondernemingsraad en het college van bestuur is beschadigd. Over en weer zijn harde woorden gevallen en boze brieven geschreven. De or verwijt het  cvb te kritiekloos achter het faculteitsbestuur aan te lopen. Het bestuur vindt weer dat de or de gemoederen te hoog laat oplopen onder meer door in een vroegtijdig stadium met Advalvas te praten over de op handen zijnde reorganisatie.

Al met al voor de ondernemingsraad reden om voor te stellen een externe commissie naar het reorganisatieplan te laten kijken. Zijn deze ingrepen echt nodig, zijn ze ook de beste optie of zijn er alternatieven?

Collegevoorzitter Mirjam van Praag ziet niets in zo’n commissie. “Dan zitten mensen nog langer in onzekerheid. Dat wil ik ze niet aandoen. Bovendien hebben nu al heel wat mensen naar het plan gekeken. En ik heb geen echte alternatieven gehoord.” Wel wil ze achteraf de gang van zaken evalueren om de verstoorde verhoudingen te trachten te normaliseren.

Het bestuur moet nu eerst een hele rij vragen van de or beantwoorden. Dan komt de or met een vernieuwd advies.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.