Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
16 mei 2024

Campus
& Cultuur

Medezeggenschapsraden krijgen meer tijd – crisis afgewend

De medezeggenschapsraden hoeven nu nog geen ja of nee te zeggen tegen de fusie van de bètafaculteiten van de VU en de UvA. Dat hebben de colleges van bestuur en de medezeggenschapsraden van beide universiteiten vanochtend afgesproken tijdens een crisisberaad.

Oorspronkelijk moesten de ondernemings- en studentenraden  11 oktober wel of niet instemmen met het voornemen een Amsterdam Faculty of Science te vormen. Dat moment is uitgesteld naar 5 december.

Meer dan honderd vragen

Maar bij de medezeggenschapsraden leeft veel twijfel. In brieven zijn inmiddels meer dan honderd vragen aan de betrokken colleges gesteld. Een van de grootste bedenkingen bij de medezeggenschapsraden is dat de besturen veel te weinig informatie over de mogelijke gevolgen van de fusie willen of kunnen geven.

Daarom was de dreiging groot dat de medezeggenschapsraden niet zouden instemmen. Dat zou tot een grote crisissituatie bij beide universiteiten hebben geleid en een  domper zijn voor de voorgenomen nauwe samenwerking tussen de VU en de UvA.

Gevolgen voor het personeel

Daarom hebben de beide colleges van bestuur blijkbaar eieren voor hun geld gekozen. De medezeggenschap hoeft nu in ieder geval niet voor december een beslissing te nemen. Daardoor is er meer tijd voor nader overleg.

Om een deel van de vragen te beantwoorden zal een delegatie van de medezeggenschap de komende weken regelmatig vertrouwelijk met de besturen praten. Daarbij gaat het om zaken als de financiering van de fusie, het wel of niet opheffen van opleidingen en mogelijke gevolgen voor het personeel.

Journalisten niet welkom

Daarnaast willen de besturen ook afspreken dat binnen beide instellingen op eenzelfde wijze over de plannen wordt gecommuniceerd. Vandaar dat er vertrouwelijke vergaderingen komen waarbij journalisten niet welkom zijn.

Ook moeten er afspraken worden gemaakt over het vervolg na een eventuele principeuitspraak over de komst van een bètafaculteit. Zo moeten voor alle opleidingen nieuwe examen- en onderwijsreglementen worden opgesteld die door een woud van inspraakorganen moet worden geloodst. Daarvoor wordt een duidelijke regie afgesproken om te voorkomen dat van alles verzandt in een woestijn van bureaucratie.

Meeste medewerkers en studenten zijn voor

Het uitstel komt de ondernemingsraad van de VU in ieder geval goed uit. Er leven niet alleen veel vragen aan het college van bestuur. Intern is men het er ook nog niet over eens of de voorgenomen fusie al dan niet een goed idee is.

Dilemma is dat de meeste medewerkers en studenten op de bètafaculteiten een groot voorstander van de fusie zijn. Bij andere faculteiten lopen echter ook principiële tegenstanders rond. Die vrezen dat de komst van AFS het begin van het einde van de VU is. En daarmee een einde komt aan de 130-jarige traditie van een protestants-christelijke universiteit.

Maar omdat nu vooral over de praktische bezwaren wordt gesproken, is nog onduidelijk hoeveel echte voor- en tegenstanders er zijn.

Te zelfstandig

De praktische bezwaren zijn overigens niet mis. Zo leeft de vrees dat de rest van de universiteit moet opdraaien voor de kosten van de fusie en de mogelijke financiële risico’s. Dan zou de AFS de rest van de universiteit ‘leegeten’.

Een tweede bezwaar is dat het toekomstige bestuur van de faculteit niet duidelijk en stroperig is geregeld. Twee universiteiten met verschillende regels en administratieve systemen moeten een megafaculteit gaan aansturen. De vraag is of dat werkt. Anderzijds leeft de vrees dat de AFS te zelfstandig wordt en helemaal losraakt van de VU en de UvA.

Verschraling van het onderwijsaanbod

Ook willen de medezeggenschapsraden meer garanties dat de beloofde verbetering van het onderwijs en onderzoek werkelijk wordt waargemaakt. Studenten vrezen juist een verschraling van het onderwijsaanbod en zijn bang dat een mammoetonderwijsfabriek ontstaat. Is samenwerking niet beter dan een fusie?

En de angst bestaat dat de fusie tot een nieuwe reorganisatie en tot ontslag van personeel zal leiden.

Door de strot geduwd krijgen

Tenslotte lijkt de AFS zo groot te worden dat het een groot stempel drukt op de achterblijvende faculteiten. Nu gaat de AFS in oprichting waarschijnlijk een nieuw studentenvolgsysteem en andere administratieve systemen ontwikkelen. De rest van de universiteit zou die vernieuwingen dan door de strot geduwd krijgen.

Al met al is het maar de vraag of het beoogde fusiebesluit nog wel dit jaar zal worden genomen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.