Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 mei 2024

Campus
& Cultuur

Medewerkers dienst IT durven mening niet te geven

De ondernemingsraad maakt zich zorgen over de stijl van leidinggeven bij de dienst Informatietechnologie.Verschillende medewerkers durven niet vrijuit te spreken nu voor de derde keer in tien jaar tijd de dienst wordt gereorganiseerd.

Vrij veel mensen bij de dienst Informatietechnologie (IT) zijn bang om kritiek op hun leidinggevenden te geven. Dat kwam naar voren op de hoorzitting die de ondernemingsraad 25 oktober voor het personeel organiseerde. ‘Toen de leidinggevenden van de dienst de zaal hadden verlaten, durfden mensen pas over hun angst te praten’, staat in het concept-advies van de OR over het reorganisatieplan van IT.

De raad maakt zich dan ook zorgen over de cultuur binnen de dienst. ‘Medewerkers van de dienst hebben duidelijk naar voren gebracht dat er in de manier van aansturing een beduidend minder open en veilige sfeer is dan het managementteam zelf veronderstelt’, schrijft de OR. Die cultuur kan de reorganisatie doen mislukken. Als de manier van omgaan tussen leidinggevenden en werkvloer niet verandert, vreest de OR dat de voorgenomen reorganisatie daarop stuk kan lopen.

Eén voordeur

Bob van Graft, directeur dienst IT, noemt de reorganisatie een ‘optimaliseringsslag’. In zijn ogen kan het beter en efficiënter. “De dienst staat met de rug naar de campus toe. Dat willen we omdraaien”, zei hij bij de vergadering van de ondernemingsraad 15 november, waar de reorganisatie ter sprake kwam. Volgens hem werken de bestaande drie afdelingen niet goed samen en is het voor klanten niet altijd duidelijk bij wie ze moeten zijn. Voor alle ict-problemen, vragen en wensen moet er één voordeur komen, is het idee achter de reorganisatie. Als voorbeeld noemde hij een verhuizing op de campus: “Die hoor je op één plek te kunnen melden, waarna de rest als vanzelf wordt geregeld.”

Het werk van de dienst gaat volgens het plan opnieuw ingedeeld worden over vier afdelingen die meer projectmatig moeten samenwerken. Er zullen twee nieuwe afdelingshoofden komen. Van de vaste medewerkers behouden 126 mensen min of meer hun huidige functie, 83 mensen veranderen van team. Er worden geen mensen ontslagen door de reorganisatie.

Geen zicht op de werkvloer

De ondernemingsraad heeft enige scepsis over de plannen. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’, staat in het concept-advies van de OR. ‘Je kunt een nieuwe indeling verwezenlijken en afspreken hoe de medewerkers met elkaar moeten samenwerken door middel van processen, maar als het gedrag van de medewerkers niet verandert, zal eenzelfde beeld over de dienstverlening van IT blijven bestaan’, aldus de OR.

OR-lid Josephien Sierag verwoordde het tijdens de vergadering zo: “Veel medewerkers bij de dienst hebben de indruk dat leidinggevenden niet altijd goed weten wat op de werkvloer speelt en niet openstaan voor kritiek.”

Volgens de ondernemingsraad is het door die angstcultuur moeilijk om zicht te krijgen hoe groot het draagvlak voor de reorganisatie onder de medewerkers werkelijk is. Jo Heinen, voorzitter van onderdeelcommissie-IT, zei dat de commissie zich kan vinden in het plan. Opmerkelijk is dat hij nadrukkelijk door de bestuursvoorzitter Jaap Winter werd gevraagd zijn zegje te doen. Daarmee suggereert Winter dat de kritische opmerkingen van de OR niet worden gedeeld door de meeste medewerkers bij de dienst.

Sierag reageert hierop: “Verschillende medewerkers hebben juist te kennen gegeven niet vrij met hun mening naar buiten te durven komen.” De angstcultuur is in de ogen van de OR het grootste probleem. Eventuele inhoudelijke bezwaren tegen het reorganisatieplan zijn daaraan ondergeschikt.

Voorzitter Winter zei ten slotte dat het heel goed is deze problemen in alle openheid naar voren te brengen en dat het bestuur de kritische opmerkingen van de ondernemingsraad ter harte zal nemen.

In een volgende vergadering van de ondernemingsraad komt de reorganisatie opnieuw aan de orde, want de or heeft nog geen definitief advies over het voorgenomen plan uitgebracht.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.