Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Campus
& Cultuur

Bètafusie lijkt door te gaan

De medezeggenschapsorganen van de VU neigen er schoorvoetend naar in te stemmen met de komst van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), maar ze stellen een groot aantal voorwaarden.

Het definitieve ja of nee wordt door de ondernemings- en studentenraad pas in januari uitgesproken, maar vandaag hebben ze in een vergadering met het college van bestuur afgesproken ‘samen positief het proces in te gaan’.

Vetorecht

Maar de medezeggenschapsraden zien veel beren op de weg. Zij zijn bang dat de vorming van de AFS grote gevolgen heeft voor de rest van de universiteit, onder meer omdat er een nieuw model komt om het geld intern binnen de universiteit te verdelen en allerlei ondersteunende processen worden geharmoniseerd tussen de VU en de UvA. De medezeggenschapsraden willen een vetorecht hebben om in hun ogen ongewenste plannen te kunnen tegenhouden. Collegevoorzitter Jaap Winter wil niet zo ver gaan. Maar na lang soebatten wist hij een compromis aan te reiken.

Instellingsplan

Plannen die belangrijke gevolgen hebben voor de andere faculteiten, zoals het invoeren van een nieuw studentenvolgsysteeem worden opgenomen in het nieuwe instellingsplan 2015-2020. En over dat instellingsplan hebben de medezeggenschapsraden instemmingsrecht.

Geen onslagen

Een ander heet hangijzer is de positie van het ondersteunend personeel. Dat heeft nu al te maken met een reorganisatie van de bedrijfsvoering waardoor flink wat mensen boventallig dreigen te worden. De ondernemingsraad vreest dat de komst van de AFS opnieuw tot reorganisatie leidt. Daarom willen ze de garantie dat er tot zeker 2017 geen mensen ontslagen worden door de fusie van de bètafaculteiten. Maar dat wilde Winter niet garanderen. “Deze fusie is nadrukkelijk niet bedoeld als een bezuinigingsoperatie. Dus we gaan zeker niet massaal mensen ontslaan. Maar dat sommige functies komen te vervallen, met alle gevolgen van dien voor de betrokken medewerkers, kan ik niet uitsluiten.’’

Niet Fietsen

Wel wilde de collegevoorzitter de studenten tegemoet komen. Hij beloofde ze dat ze niet op één dag heen en weer hoeven te fietsen tussen het Science Park en de VU-campus om hun normale onderwijsprogramma te kunnen volgen. Ook beloofde hij dat de huidige studenten het bestaande programma kunnen afmaken onder de huidige voorwaarden. Maar voor hoeveel jaar die garantie gaat gelden, weet hij nog niet. De studenten willen een garantie dat iedere student het oude programma kan afmaken met een jaar uitloop bovenop de officiële cursusduur.

Spannende winter

Of de ondernemings- en studentenraad in januari ook daadwerkelijk gaan instemmen met de fusie zal er nog om spannen. “We gaan geen blanco cheque afgeven”, garandeerde een van de ondernemingsraadleden. Inmiddels lijkt het er op dat binnen de medezeggenschap verschillende meningen bestaan. Sommige mensen zijn duidelijk voor de bètafusie. Anderen hebben grote bedenkingen. Daarom werd de vergadering met het college van bestuur vaak onderbroken voor intern beraad van de raadsleden, waarbij zelfs hoofdelijk werd gestemd over in te nemen standpunten, wat hoogst ongebruikelijk is.

Oftewel het wordt nog een hete winter voor iedereen die betrokken is bij de AFS en de tijd dringt, want volgens plan zouden in september al de eerste gemeenschappelijke opleidingen van start moeten gaan.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.