Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Vlaanderen is in bij Nederlandse studenten

Het Vlaamse onderwijs trekt meer Nederlanders dan omgekeerd. Die onbalans kost Vlaanderen 134 miljoen euro per jaar. Is dat wel helemaal eerlijk, vragen politici zich af.

Het Vlaamse departement van Onderwijs maakte deze berekening op verzoek van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Tegenover De Standaard ontkent parlementariër Koen Daniëls dat hij Nederland een factuur wil sturen: “Absoluut niet, wij vinden een wisselwerking met Nederland een meerwaarde. De Nederlandse studenten die terugkeren, zullen een beetje als Vlaamse ambassadeur optreden.”

Aantal studenten verdrievoudigd

Wel vindt hij dat de wederkerigheid bewaakt moet worden. “Daar moet over gepraat kunnen worden.” Het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen is de laatste tien jaar verdrievoudigd naar ruim zesduizend.

Ook in Nederland is lange tijd gediscussieerd over de kosten van buitenlandse studenten. Daar kwam een eind aan nadat het Centraal Planbureau in 2012 had becijferd dat buitenlandse studenten, met name Duitsers, Nederland jaarlijks 740 miljoen opleveren als één op de vijf er na afloop van de studie nog een paar jaar blijft werken. Zelfs als minder dan drie procent dat doet, zou Nederland nog quitte spelen.

Aangenaam verrast

Toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) was aangenaam verrast en beloofde dat hij zich in Europa voortaan iets neutraler zou opstellen. “We kunnen andere EU-landen niet vragen: wilt u betalen voor studenten die ons economisch voordeel opleveren? Dat is een moeilijk verhaal.” Wel moesten buitenlandse studenten wat hem betreft nadrukkelijker worden uitgenodigd om in Nederland te blijven werken.

Één reactie

 1. Sjalom!

  I believe when religious leaders from Jews, Christians and Muslims together pray for peace. Peace is possible. When they together make of pray for peace and all believers in synagogue, church and mosque to pray together worldwide, every day than we can make peace.
  Why don’t synagogues, churches and mosque not together pray for peace for all the habitants who live in Israel and Palestine? Why is this impossible? Why it is possible to fight in a very terrible way?
  I hope so that religious leaders of Jews, Christians and Muslims, worldwide, every day pray together for peace between Israel and Palestine. I believe that de strong of pray together really can make peace between Israel and Palestine; between Jews, Christians and Muslims.
  Two books tell us, peace is possible.

  GAZA ISRAEL

  Het lijkt er op dat vrede onmogelijk is en toch die is wel degelijk mogelijk…
  Alle strijdende partijen vertellen het heerlijke en eerlijke verhaal, dus er is geen touw aan vast te knopen wie het meest eerlijk en het meest compleet en het meest betrouwbaar is. Nepnieuws wordt absoluut niet verspreid. Het is een godsdienstoorlog en hier strijden de Eeuwige, God en Allah om de macht en het grondpersoneel laat zich niet onbetuigd om de wil van de Eeuwige te doen, de wil van God, of de wil van Allah. Terwijl er volop gestreden wordt smeken miljoenen mensen in synagogen, kerken en moskeeën om vrede. En al die gelovigen, geloven werkelijk dat de Allerhoogste vrede gaat bewerkstelligen terwijl iedere geloofsgemeenschap en individuen zo hun eigen vredesoplossing heeft, dus het bidden en knokken kan wel door gaan en vast voorbereidingen treffen voor de volgende ronde. Zolang er geen duidelijke winnaar uit de strijd komt zal het knokken en bidden gewoon door gaan. En zullen wereldwijd joden, christenen en moslims voor dit zijn en tegen dat, maar kennelijk niet voor een vrede die recht doet aan alle betrokkenen. Politieke leiders zeggen naar vredesoplossingen te streven en religieuze leiders bidden om vrede en roepen op tot vrede. Kennelijk gaat er toch iets goed mis.
  Er zal nooit vrede komen in dit gebied wanneer religieuze leiders, die toch geloven in de kracht van het gebed, van joden, christenen en moslims niet in staat zijn, of niet bereid zijn om gezamenlijk een vredesgebed te maken die door joden, christenen en moslims gezamenlijk gebeden en gezongen kunnen worden. Doorlopend en wereldwijd. Het feit dat dit niet gebeurt zou religieuze leiders toch te denken moeten geven. Is men bang dat daardoor binnen de eigen gemeenschappen de verdeeldheid nog groter en heviger wordt? Hebben religieuze leiders, net als politici, wellicht ook een verborgen agenda? Zijn zij wellicht machteloos vanwege de interne verdeeldheid? Voor welke vrede wordt er dan gebeden: voor een kalifaat, voor een groot-Israël; voor een twee statenoplossing? Een grote staat naar westers-democratisch model? Roept u maar, bidt u maat, knokt u maar: Vrees niet. De Eeuwige zal voor eeuwig triomferen, of is het toch God die triomfeert, of toch Allah?
  Bij uitgever Gopher verscheen de novelle: De Staat Palestina uitgeroepen 14 mei 2048, geschreven door Binjamin Shalom en Mohammed Salaam. ISBN 978 9051 796698 (Telefoon uitgever: 0341 746 100). Zij leerden elkaar kennen en er ontstond vriendschap en beiden werden door familie en collega’s gewaarschuwd. Een Jood!? Je krijgt een mes in je rug. Een moslim. Je krijgt een mes in je rug. Ze hadden in het begin veel ruzie, slecht tot niet luisteren en vooral ook de ander overschreeuwen. Wanneer de een iets verkeerd zei over de Palestijnen, of moslims was dat reden voor Mohammed om flink tekeer te gaan. En als hij in de ogen van Binjamin iets zei wat hem niet beviel over Israëliërs of joden was dat voor hem reden om even los te gaan. Mohammed nam Binjamin mee naar plaatsen en Binjamin nam Mohammed hem mee naar plaatsen en zo stapten beiden werelden binnen die voor hen onbekend waren. Ze begonnen ook steeds meer naar elkaar te luisteren en lieten elkaar ook uitspreken. Zij geloven in een twee statenoplossing omdat dit de beste oplossing is en dat dit zal leiden tot een vrede die rechtvaardig kan worden voor alle betrokkenen.
  Zojuist verschenen bij uitgeverij U2pi, geschreven door: Mosje ben Sofeer, het boek: Joodse mensenoffers ter ere van Allah op 7 oktober 2023 leidde tot de zoveelste Godsdienst oorlog tussen het grondpersoneel van de Eeuwige en Allah (ISBN 978 94 9336 4202 (Telefoon uitgever: 070 3872 770). Hierin wordt benadrukt wanneer er sprake is van joods heilig land, christelijk heilig land en islamitisch heilig land, de religieuze leiders van joden, christenen en moslims er gezamenlijk alles aan moeten doen om dit land heilig land te laten worden voor joden, christenen en moslims. Een land van vrede, waar de oorlog niet gekend wordt. Een land van melk en honing. Een land waar eenieder rust ervaart en zich geborgen weet onder de druivenstronk, de vijgenboom en de palmboom. Dan hoeven er geen mensenoffers meer gebracht te worden aan welke godheid dan ook. Dan hoeft het land de bewoners niet uit te spugen omdat het land niet meer verontreinigd wordt, noch door jood, noch door christen, noch door moslim.

  Jitschak Moria

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.