Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 juli 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Promovenda moet doctorstitel inleveren

De Erasmus Universiteit Rotterdam vraagt een gepromoveerde wetenschapper om afstand te doen van haar doctorsgraad. Haar proefschrift wordt uit de bibliotheek verwijderd.

Hele passages geplagieerd

Haar promotor is in ongenade gevallen. Hij mag van de universiteit geen promovendi meer begeleiden en zal nooit meer in promotiecommissies zitten. Hij is intussen met pensioen gegaan, maar krijgt geen toestemming voor een afscheidsrede of een afscheidsborrel op het terrein van de universiteit.

Het gaat om een proefschrift uit 2013 aan de Rotterdam School of Management waarin hele passages geplagieerd bleken. Het is geschreven door een buitenpromovendus. De universiteit heeft de regels voor buitenpromoties verscherpt, aldus een persbericht.

Verzachtende omstandigheden

Het plagiaat werd ontdekt door socioloog Floor Basten, die een klacht indiende. Zij kreeg aanvankelijk weinig gehoor bij de universiteit. De promovenda moest haar proefschrift herzien, maar mocht haar doctorsgraad houden.

De universiteit staat nog steeds achter die beslissing. Er waren verzachtende omstandigheden, vindt het bestuur, want de promovenda is slecht begeleid. Daarom zouden een berisping en een herziening van het proefschrift volstaan.

Niet genoeg herzien

Maar de herschreven versie is niet goed genoeg, meent een onderzoekscommissie nu. De promovenda heeft het plagiaat weliswaar verwijderd, maar is er niet in geslaagd “passages op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te herschrijven”. Ze is “ernstig en verwijtbaar” tekortgeschoten.

Na de eerste beslissing van de Erasmus Universiteit om de promovenda een herkansing te gunnen, stapte Basten naar het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Daar kreeg ze begin maart gelijk. Het plagiaat leek volgens het LOWI bewust gepleegd, en niet per vergissing. 

Intrekken niet mogelijk

Eenmaal verleend kan een doctorsgraad eigenlijk niet worden ingetrokken, want daarover staat niets in de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek. Maar het LOWI zag toch een mogelijkheid. De universiteit zou gewoon kunnen zeggen dat ze de graad intrekt omdat de informatie niet klopt op grond waarvan de graad is verleend.

De Erasmus Universiteit pakt het anders aan en vraagt de promovenda zelf afstand te doen van haar doctorstitel. In het verleden heeft bijvoorbeeld fraudeur Diederik Stapel dit ook vrijwillig gedaan.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.