Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
16 april 2024

Wetenschap
& Onderwijs

Gedupeerden geneeskundeselectie dreigen met rechtszaak

Niet alleen de vijftig onterecht afgewezen kandidaten voor geneeskunde willen dat de VU hen alsnog toelaat. Ook een groep andere afgewezenen neemt zijn kans waar. Voor de vijftig gedupeerden wordt ‘heel erg hard’ naar een oplossing gezocht.

“We zijn heel hard op zoek naar een oplossing voor de vijftig mensen die gedupeerd zijn door de fout bij de toelatingsselectie voor geneeskunde”, zegt Marre Roozen, woordvoerder van het Amsterdam UMC. “Maar we kunnen dat niet alleen, we doen dat samen met het ministerie van Onderwijs en universiteitenkoepel VSNU, dat kost dus tijd.”

Roozen wil niet ingaan op de richting waarin oplossingen worden gezocht. “Meerdere richtingen, meer kan ik niet zeggen, want elk antwoord dat ik geef op een vraag, roept tien nieuwe vragen op. Als ik zou zeggen dat er mogelijk ruimte is voor naplaatsing, kan ik niet zeggen hoe groot die ruimte is en voor het creëren van extra plaatsen is toestemming van buiten nodig.”

Gedupeerd

Er zijn vijftig mensen gedupeerd omdat ze bericht kregen dat ze waren geselecteerd voor de studie geneeskunde terwijl dat niet zo was. Vijftig kregen bericht dat ze niet waren geselecteerd terwijl dat wel zo was. “We hebben contact met alle gedupeerden”, zegt Roozen. Verder wil ze een radiostilte houden. “Want de uitleg die we al aan Ad Valvas hebben gegeven, was blijkbaar ook niet duidelijk genoeg.”

Die conclusie baseert Roozen op de vele reacties op de berichtgeving op de Ad Valvas-website, veelal van gedupeerden die menen dat het verhaal van de VU niet klopt. Sommigen dreigen met een rechtszaak. “We bestuderen ze allemaal zorgvuldig”, aldus Roozen.

Gewogen loting

Met een aantal van de mensen die reageren, heeft Ad Valvas contact. Ze behoren niet allemaal tot de groep van vijftig gedupeerden, maar zijn sowieso niet geselecteerd. Ze vallen onder andere over de “gewogen loting” bij de tweede ronde van de selectie, die moest worden aangepast vanwege de coronamaatregelen. Was loting bij studies met een beperkt aantal plaatsen niet verboden?

“Het is niet een gewogen loting van honderd procent”, zegt Roozen. Volgens haar is de alternatieve selectie, inclusief gewogen loting doorgelicht en goedgekeurd door deskundigen en juristen. “Het is een juridische kwestie, dus het beste wat deze mensen kunnen doen is er door een jurist naar laten kijken”.

Ze begrijpt wel dat niet alle antwoorden bevredigend zijn. Mensen die een brief kregen dat ze een laag nummer in de ranking hadden en dus waren geselecteerd, bleken in de ranking op Studielink, de database voor inschrijving in het hoger onderwijs, op een veel hoger nummer te zijn geëindigd en dus niet te zijn geselecteerd. “Dat is een heel wiskundig verhaal”, luidde de verklaring van opleidingsdirecteur Christa Boer eerder tegen Ad Valvas. “Ik kan alleen maar naar de regelgeving verwijzen”, aldus Roozen.

Andere kwaliteiten

Ad Valvas sprak met een 17-jarige vwo-scholiere (die niet met haar naam wil worden genoemd) die de media en politici brieven stuurt waarin ze onderbouwt waarom zij en andere afgewezen kandidaten die zich bij haar hebben aangesloten, volgens haar een tweede kans verdienen. “Vanwege de coronamaatregelen ging een toelatingstoets niet door waarop ik me heel goed had voorbereid en waar ik me zou hebben kunnen bewijzen. De VU zegt dat die toets niet online kon worden afgenomen omdat online surveillance niet mogelijk zou zijn, maar aan de TU Delft heb ik ook een toelatingstoets gedaan waar het wel kon. (Voor die toest is ze gezakt – PB)” Ze heeft zelfs met bedrijven gebeld die online surveillance aanbieden en die haar verzekerden dat online surveillance mogelijk was voor tentamens met tienduizend kandidaten.

Nu is ze, vindt ze, onevenredig afgerekend op haar vwo-cijfers, die niet excellent zijn, maar ze had zich juist aangemeld bij de VU omdat die ook naar andere kwaliteiten kijkt dan cijfers. “Anders had ik me wel bij de UvA aangemeld.”

Bezwaarschrift indienen

Opleidingsdirecteur Christa Boer kent de groep wel die het meisje vertegenwoordigt. “Ik noem ze Groep z, naar de eindscore van de eerste ronde van de selectie, de zogenaamde z-score. Het is een groep van ongeveer 185 mensen die hoe dan ook zouden zijn afgewezen, maar die via de media en de politiek de buitenwereld proberen te forceren om druk op ons te zetten.”

Roozen vindt dat het ‘t goede recht is van afgewezen kandidaten om alles op alles te zetten om alsnog toegelaten te worden. “Ze hebben veel moeite gedaan en ontzettend hard gewerkt. Ik kan ze alleen maar aanraden om een bezwaarschrift in te dienen.” 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.