Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
26 mei 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Zebrapaden en studieplekken; wat de studentenraad allemaal doet

Deze week zijn er weer verkiezingen voor de universitaire studentenraad. Voorzitter van de nog zittende raad Päivi Reckman vertelt waar de raad zich zoal mee bezig houdt.

Heb je de zebrapaden op het campusplein al ontdekt? Die zijn er gekomen op initiatief van de universitaire studentenraad. Van 8 tot 11 april zijn er weer verkiezingen voor de elf zetels tellende raad. Het tijdstip van de verkiezingen is wellicht een beetje vreemd, want de zittende raad heeft nog vijf maanden te gaan. De nieuwe raad treedt pas in september aan.

“Misschien zijn die zebrapaden een kleine verandering, maar het laat wel zien met hoeveel dingen de raad zich bezighoudt. We vergaderen niet alleen met het college van bestuur over hun plannen, maar nemen ook zelf initiatief”, zegt Päivi Reckman, voorzitter van de universitaire studentenraad.

Studentenforum opgericht

De afgelopen jaren was de raad eigenlijk het enige universiteitsbrede studentenplatform, legt ze uit. “De studentenbond SRVU is al een tijd minder actief, maar probeert daar nu verandering in te brengen. Mede daarom nam de raad twee jaar geleden het initiatief om het Studentenforum op te richten. Dat is bedoeld om studenten meer bij de universiteit te betrekken. Studenten komen met ideeën om die vervolgens te realiseren. Zo organiseert dit forum op vrijdag 7 juni het VU-festival.”

‘Er zijn aanwijzingen dat nogal wat studenten het best zwaar hebben’

Op 12 maart was er onder meer op initiatief van de studentenraad de netwerkbijeenkomst Bridging Success in het Concertgebouw en op 14 mei komt er in de Griffioen het toneelstuk Time Out! over het welzijn van studenten. Op de agenda staat ook nog een publiek debat over identiteit. “Over de toneelvoorstelling en de achterliggende problemen met studentenwelzijn hebben we gesproken met het VU-bestuur. Wij waren heel blij dat het college daarvoor geld beschikbaar stelde”, aldus Reckman.

Meer begeleiding

De raad behartigt ook het welzijn van studenten. “Er zijn aanwijzingen dat nogal wat studenten het best zwaar hebben. Dat geldt landelijk, maar zeker ook op de VU. Het aantal studenten hier is flink gegroeid. Daarom moet je als universiteit investeren in de ondersteuning en begeleiding van hen. Zo is er meer formatie vrijgemaakt voor de studentpsychologen. Ook komen er waar nodig meer studieadviseurs en deze krijgen extra scholing. Op VUnet is de informatie verbeterd over hoe en waar je met je vragen terechtkunt.”

Ook dacht de studentenraad mee over het Onderwijskwaliteitsplan. Daarin staat hoe de VU de extra miljoenen die ze krijgt door de invoering van het leenstelsel, gaat besteden.

“De raad heeft een flinke stempel op dat plan kunnen drukken”, zegt Reckman. “We benoemden zwaartepunten, zoals de kwaliteit van docenten, meer en betere studentbegeleiding, extra en modernere studieplekken en het taalbeleid. Voor al die zaken zijn projecten opgestart. De hele B-vleugel van het hoofdgebouw wordt gerenoveerd om de studieplekken te moderniseren. Het kwaliteitsplan is nog niet volledig afgerond. Daar zijn we behoorlijk druk mee.”

Betere digitalisering

Digitalisering van het onderwijs vindt de studentenraad ook belangrijk. “De ontwikkelingen op dat gebied gaan ontzettend snel en de VU loopt een beetje achter. We moeten daar echt een visie voor ontwikkelen en docenten ondersteunen om digitale middelen voor hun colleges te gebruiken.” Daarbij gaat het niet alleen om techniek. “Gewoon een college op video opnemen, werkt niet goed. Je moet echt goede, digitale en interactieve content ontwikkelen. Daar kunnen studenten bij worden betrokken.”

‘Discussie met medestudenten en docenten hoort bij je academische vorming’

Dat brengt haar op een ander punt. “De universiteit stelt een nieuw instellingsplan op voor de komende vijf jaar. Daarin moeten keuzes worden gemaakt. Ik ben er bijvoorbeeld niet voor dat we een soort digitale universiteit met onderwijs op afstand worden. Daar hebben we de Open Universiteit al voor. Studeren aan de VU moet echt meerwaarde hebben. Dat je niet alleen een goed diploma haalt, maar ook onderdeel bent van de gemeenschap. Discussie met medestudenten en docenten hoort bij je academische vorming.”

Aandacht voor internationalisering

Reckman vindt dat de VU ook moet nadenken wat voor soort studenten het wil aantrekken. “Kleine opleidingen staan onder druk, terwijl andere opleidingen heel erg groot zijn. Er zou een mooie mix moeten komen van alfa-, bèta- en gammawetenschappen die met elkaar verbonden zijn. Dat kan de VU een eigen identiteit geven, met aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid en de persoonlijke vorming van studenten.”

En internationalisering blijft hoog op de agenda staan. “Buitenlandse studenten aantrekken is op zich een goede zaak. Maar dan moet je wel zorgen dat de faciliteiten op orde zijn om hen goed op te vangen. En docenten moeten echt in staat zijn goed onderwijs in het Engels te verzorgen. Daar hebben ze wel ondersteuning bij nodig.”

Daarnaast is ook extra aandacht nodig voor Nederlandstalige studenten. “Sommigen hebben behoefte om hun Engelse taal te verbeteren. Er komt nu geld vrij voor een cursus. En het is de bedoeling dat in alle bachelors een Engelstalige leerlijn komt, zodat alle studenten voldoende academisch Engels beheersen voor ze aan een master beginnen.”

Extra geld voor profileringsfonds

De selectie voor een master krijgt ook veel aandacht van de raad. “De meeste masters aan de VU stellen nu toelatingseisen. Daar zijn we niet tegen, maar die eisen horen wel reëel te zijn en moeten met de opleiding te maken hebben. Het komt voor dat de toelatingseis is dat je in je bachelor minstens gemiddeld een 8 moet hebben gehaald. Ik vraag me af of dat echt nodig is. Iedereen die een bachelor heeft gehaald, moet ook een master kunnen volgen. De VU maakt nu een overzicht van de eisen en dat gaan we in de raad heel kritisch bekijken.”

Momenteel is de raad in overleg met het bestuur over het profileringsfonds. Daaruit krijgen studenten die om persoonlijke redenen, zoals ziekte, studievertraging oplopen een tegemoetkoming. De VU is daar volgens Reckman best streng in. “Je kunt alleen een tegemoetkoming krijgen als je nominaal plus één jaar studeert. We vinden dat de universiteit voor studenten die kampen met ziekte best iets ruimhartiger mag zijn. Nu ja, door ons is het budget voor het fonds al verhoogd.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.