Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Veel partijprogramma’s in strijd met vrije rechtsstaat

Vijf van de dertien partijen in het parlement hebben voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s die direct in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zijn PVV, VVD, VNL, SGP en CDA. Verder bevatten vrijwel alle programma’s voorstellen die de rechtsstaat kunnen bedreigen. Alleen de ChristenUnie heeft louter voorstellen die onze rechtspositie versterken.

Dat blijkt uit een onderzoek van een commissie die in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de programma’s doorlichtte van alle partijen die meedoen aan de komende verkiezingen en nu minstens twee zetels in de Tweede Kamer hebben.

“Een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze vrije samenleving ter discussie staat”, aldus commissievoorzitter Wouter Veraart, VU-hoogleraar Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis.

Hoofddoekverbod

Vooral de PVV staat er gekleurd op, met voorstellen voor onder meer het weren van asielzoekers en immigranten uit islamitische landen, het afpakken van het Nederlandse paspoort van criminelen met een dubbele nationaliteit, het verbieden van de hijab, het sluiten van islamitische scholen, preventief opsluiten van radicale moslims en het denaturaliseren van Syriëgangers. Dat is allemaal in strijd met het Internationale en Europese recht, met het vluchtelingenverdrag, het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, de grondwettelijke godsdienstvrijheid en het recht op een behoorlijk proces, zegt de commissie.

VNL heeft soortgelijke discriminerende voorstellen jegens moslims en jihadisten en de VVD morrelt aan de fundamentele mensenrechten. Het CDA wil financiering van moskees met buitenlands geld verbieden en discrimineert moslims dus ten opzichte van andere levensbeschouwingen.

De SGP bedreigt het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw met een volledig abortusverbod. Daartegenover staat GroenLinks, die zich volgens de commissie in gevaarlijk vaarwater begeeft door abortus en euthanasie helemaal uit het wetboek van strafrecht te halen, zonder iets te zeggen over de bescherming van het recht op leven van kwetsbare ouderen en het ongeboren kind.

Dierenwelzijn en duurzaamheid

De ChristenUnie heeft als enige partij geen voorstellen die direct in strijd zijn met de rechtsstaat of voorstellen die dat kunnen zijn. Bij de rest heeft de commissie steevast bedenkingen.

Zo wil de Partij voor de Dieren  bestaande viskwekerijen met terugwerkende kracht onafhankelijk toetsen op dierenwelzijn en duurzaamheid en viskwekerijen die deze toets niet doorstaan, saneren. Daarmee kunnen die kwekerijen slachtoffer worden van een willekeurig overheidsbeleid, zegt de commissie.

DENK wil kindermisbruikers chemisch laten castreren, wat op gespannen voet staat met het fundamentele recht op lichamelijke integriteit en met het verbod op inhumane of vernederende bestraffing.

Rechtspositie verbeteren

Alle partijen hebben ook voorstellen die de rechtspositie van burgers verbeteren, met uitzondering van PVV en VNL. Zo wil 50Plus actieve maatregelen nemen om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.

Het hele rapport leest u hier.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.