Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
17 juni 2024

Studentenleven
& Maatschappij

‘Stilteruimtes op de campus belangrijk, maar geen taak van de overheid’

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf gaat universiteiten en hogescholen niet dwingen om stilteruimtes te openen. Wel meent hij dat zulke ruimtes het studentwelzijn kunnen bevorderen.

Instellingen in het hoger onderwijs hebben samen met studentenorganisaties afspraken gemaakt om te zorgen dat studenten zich thuis voelen bij hun opleiding. Voor een ‘veilig en inclusief studieklimaat’ zouden onder meer genderneutrale toiletten en stilteruimtes belangrijk zijn.

Aan de stilteruimtes wijdden de studenten een maand later een speciaal manifest. Gelovige studenten kunnen er bidden, maar de ruimtes kunnen volgens het manifest ook dienen als prikkelarme omgeving voor ‘neurodivergente’ studenten en medewerkers die soms de drukte moeten ontvluchten. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten met autisme.

Verplichten?

DENK stelde de minister vragen hierover. Zou het mogelijk zijn om het inrichten van een stilteruimte wettelijk aan onderwijsinstellingen te verplichten, vroeg Kamerlid Stephan van Baarle.

Dat gaat Dijkgraaf niet doen, is zijn antwoord. “Het is niet aan de overheid om een prominente positie te kiezen in de discussie over het inrichten, dan wel verplichten, van stilteruimtes.”

Je kunt studenten en medewerkers natuurlijk niet verbieden om te bidden, legt Dijkgraaf uit, maar de instellingen zijn niet verplicht om hiervoor een speciale ruimte in te richten. Ook hoeven ze niet per se voor prikkelarme ruimtes te zorgen, want er zijn ook andere mogelijkheden om neurodivergente studenten en medewerkers te helpen.

Wel meent hij dat ‘inclusieve en toegankelijke stilteruimten’ voor sommige studenten belangrijk zijn om zich thuis te voelen op een instelling. “Stilteruimten kunnen daarmee een bijdrage leveren aan inclusie en welzijn op onderwijsinstellingen.”

Omstreden

Veel universiteiten en hogescholen hebben al stilteruimtes, maar als gebedsruimtes zijn ze soms omstreden. Aan de Universiteit van Amsterdam haalde de facilitaire dienst onlangs gebedsmatjes weg en de ruimte zou ook te klein zijn voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Negen jaar geleden opende de VU voor moslims een gebedsruimte waarin mannen en vrouwen een eigen ingang kregen. Dat leidde tot allerlei kritiek en Kamervragen.