Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Ruim een kwart van alle hoogleraren nu vrouw

Ruim een kwart van alle professoren aan de Nederlandse universiteiten is nu een vrouw, blijkt uit de nieuwste cijfers. De meeste universiteiten hebben hun streefcijfers behaald. Ook de VU doet het heel aardig.

Het is een lange weg, maar hij gaat wel gestaag omhoog. In 1998 was maar zes procent van alle hoogleraren vrouw, inmiddels is dat 26 procent: ongeveer vier keer zoveel. Ook onder universitair hoofddocenten is het aandeel vrouwen verviervoudigd (naar 31 procent).

 

© HOP. Bron: WOPI-cijfers VSNU. Exclusief domein gezondheid. Peildatum: 31 dec 2020.

Vijf jaar geleden hebben universiteiten streefcijfers voor het jaar 2020 gekozen. De meeste hebben hun eigen streefcijfer overtroffen. Alleen Wageningen, Tilburg en de Universiteit van Amsterdam zijn daar niet in geslaagd.

Destijds was er enige discussie over de streefcijfers. Moesten universiteiten hoog mikken met het risico dat ze zouden falen, of juist een realistische inschatting maken met het risico dat ze het zichzelf te makkelijk maakten?

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) was blij met de streefcijfers: dan blijft er tenslotte aandacht voor het probleem dat vrouwen in de wetenschap nog altijd een achterstand hebben, was het standpunt. Dus heeft het LNVH de universiteiten vorig jaar verzocht om nieuwe streefcijfers voor 2025 te kiezen. Over vijf jaar zou bijna één op de drie hoogleraren een vrouw moeten zijn, bleek daaruit.

 

© HOP. Bron: WOPI-cijfers VSNU. Streefcijfers: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020.

De Universiteit Maastricht en de Open Universiteit tellen naar verhouding de meeste vrouwelijke hoogleraren: respectievelijk 33 en 42 procent. De hekkensluiters zijn de vier technische universiteiten.

De TU Eindhoven staat weliswaar laag, maar de groei gaat er hard. In vijf jaar tijd is het aandeel vrouwelijke hoogleraren daar verdubbeld van tien naar twintig procent. Deze universiteit deed de afgelopen jaren stof opwaaien met een voorkeursbeleid voor vrouwen dat volgens sommigen te ver ging.

De enige die de Eindhovense groei overtreft is de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar steeg het percentage vrouwelijke hoogleraren van nog geen tien procent in 2015 naar ruim 24 procent in 2020: dat is 2,5 keer zoveel.

 

© HOP. Bron: WOPI-cijfers VSNU. Exclusief domein gezondheid. Peildatum: 31 dec 2020.

Overigens is afgelopen jaar bij alle universiteiten het aandeel vrouwelijke professoren toegenomen, al moet je in Nijmegen achter de komma kijken om dat te zien: daar was de toename van 2019 naar 2020 slechts 0,05 procentpunt.

Hoe zal het in de toekomst gaan? Met een gemiddelde groei van een procentpunt per jaar zou het landelijke streven voor 2025 (31 procent) haalbaar moeten zijn. In dat tempo duurt het nog 24 jaar voordat er evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.