Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
22 mei 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Meer controle op commercieel onderwijs en onderzoek

Het kabinet wil graag dat hogescholen en universiteiten meer geld ophalen bij het bedrijfsleven. Om dat allemaal in goede banen te leiden, kondigt minister Bussemaker van OCW nieuwe regels aan.

Burger betaalt

Bedrijven die betalen voor onderzoek, ondernemende wetenschappers die hun uitvinding te gelde te maken, docenten die bedrijfstrainingen geven: het levert hogescholen en universiteiten allemaal extra geld op.

Dat juicht het kabinet in principe toe, maar de vermenging van publiek en privaat geld brengt ook risico’s met zich mee. Commerciële activiteiten leveren extra inkomsten op, maar kunnen instellingen ook een hoop kosten als er iets mis gaat. Uiteindelijk draait de belastingbetaler daar voor op.

Valse concurrentie

Bovendien is vaak onduidelijk in hoeverre de commerciële activiteiten worden betaald met publiek geld en zijn commerciële onderwijsaanbieders bang voor concurrentievervalsing. 

Hogescholen en universiteiten weten in principe best dat er risico’s kleven aan hun commerciële activiteiten en doen in theorie voldoende om die af te dekken, concludeert de Onderwijsinspectie in een rapport, maar ze moeten zich wel beter verantwoorden voor hun keuzes. Ook moet er in de jaarverslagen duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen publieke en private inkomsten.

Transparanter

Minister Bussemaker van OCW is het met de inspectie eens. In de jaarverslagen moet straks duidelijk staan waarmee privaat geld verdiend is. Externe accountants moeten dat beter controleren. Ook moeten instellingen laten zien hoe ze de risico’s proberen te beheersen.

De Onderwijsinspectie gaat onderzoeken of de financiële risico’s die worden genomen niet te groot zijn. In het rapport dat nu naar de Kamer is gestuurd, heeft de inspectie alleen nog gekeken of universiteiten en hogescholen daarover hebben nagedacht, niet of de risicobeheersing in de praktijk ook goed werkt.

Zoektocht

Private inkomsten zullen de komende jaren waarschijnlijk belangrijker worden voor het hoger onderwijs. Tijdens een Kamerdebat over de wetenschapsvisie van het kabinet pleitten regeringspartijen PvdA en VVD begin dit jaar allebei voor meer investeringen door bedrijven.

In het buitenland zijn die veel hoger dan in Nederland, zei VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. Dus zou daar eerst naar gekeken moeten worden in de zoektocht naar meer geld. “U weet welke begrotingsproblematiek we hebben en daarom verwacht ik dat de oplossing gezocht moet worden in de private investeringen”, vulde collega Mei Li Vos van de PvdA aan.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.