Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
25 mei 2024

Studentenleven
& Maatschappij

Kamer verzet zich tegen ‘wildgroei’ aan selectie-eisen

Er moeten duidelijke regels komen voor de selectieprocedure van masterstudies met een numerus fixus. Regeringspartijen en oppositie willen de “wildgroei” aan toetsen en testjes terugdringen.

De Tweede Kamer sprak vorige week over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs. D66 en CDA maken zich vooral zorgen over het toenemende aantal masters met een numerus fixus dat studenten aan de poort selecteert. Zij vinden dat opleidingen hun selectiecriteria voortaan wetenschappelijk moeten kunnen onderbouwen en dat er een maximum komt aan het aantal selectie-eisen.

De SP kwam met een vergelijkbare motie, maar beperkte zich daarin niet alleen tot de masters: ook bij de bacheloropleidingen is er sprake van “zelfgemaakte toetsjes”, sneerde Kamerlid Frank Futselaar. Maar minister Van Engelshoven zag daar niets in: ze had al eerder aangekondigd dat ze de selectiemethodes bij bacheloropleidingen grondig onder de loep zal nemen. De motie van haar partijgenoot Van Meenen en CDA’er Van der Molen om dit bij de masters te onderzoeken, zag ze wél zitten.

Zelfselectie

Ook een voorstel over een andere vorm van selectie, namelijk zelfselectie, kon op haar goedkeuring rekenen. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul pleitte in een motie voor een onderzoek naar de nu onzichtbare jongeren die wel de talenten hebben om te studeren, maar het toch niet doen. Komt het door een gebrek aan zelfvertrouwen, een examentrauma of kennen ze gewoon de mogelijkheden niet? Van Engelshoven wil hier aandacht aan besteden in haar strategische agenda, die ze eind van het jaar presenteert.

Een motie van haar partijgenoot Paul van Meenen (D66) ontraadde ze. Die wil dat er een speciale commissie in het leven wordt geroepen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de kansengelijkheid bewaakt. Volgens Van Engelshoven volstaat het toezicht van de Onderwijsinspectie.

Miljoenentaks

De PvdA kwam met een onorthodox voorstel. Samen met PvdA-fractievoorzitter Asscher diende Kirsten van den Hul een motie in die de regering oproept om een “progressievere vermogensbelasting in te voeren, waarbij miljonairs meer gaan bijdragen en die opbrengsten te investeren in kwaliteit en kansengelijkheid in het gehele onderwijs.” Enkele dagen daarvoor had D66-fractievoorzitter Rob Jetten al een dergelijke miljonairstaks bepleit, maar hij wilde daarmee niet het onderwijs verbeteren, maar de kleine spaarders ontzien. De PvdA- motie kon woensdag niet op de goedkeuring van D66-minister Van Engelshoven rekenen. “U snapt zelf wel waarom.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.