Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

studenten op het campusplein
Onderwijs 10 november 2020 reacties 6

Studentenpopulatie VU diverser dan van UvA

Aan de Vrije Universiteit studeren meer vrouwen, meer studenten met een migratieachtergrond en meer hbo’ers dan aan de Universiteit van Amsterdam. Er zijn wel minder buitenlandse studenten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

De onderzoekers analyseerden hoe toegankelijk de UvA is voor studenten met allerlei typen achtergronden. Een onderdeel daarvan is de vergelijking met twee andere ‘grotestadsuniversiteiten’: de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vrouwen en hbo'ers

Aan de VU studeren de meeste vrouwen en hbo’ers, blijkt uit de cijfers. En aan de EUR zijn de meeste studenten met een niet-westerse achtergrond en met een buitenlandse vooropleiding. Gekeken is naar de studentencohorten die startten in 2011 en 2014 – latere data van de VU waren niet voorhanden. 

Grootte van vier studentengroepen in 2014 in procenten

 

VU

UvA

EUR

Vrouwelijke studenten

58

51

47

Niet-westerse studenten

21

16

23

Hbo’ers

10

9

9

Buitenlandse studenten

4

7

15

De cijfers zijn percentages van de totale studentenpopulatie. Bron: Kohnstamm Instituut.

Nuance

De globale voorsprong van de VU bij vrouwelijke studenten en studenten met een niet-westerse achtergrond geldt niet voor alle studiesectoren. In de natuurstudies studeren er aan de UvA meer vrouwen. En bij studies in de economie, gezondheidszorg en taal & cultuur zijn er aan de UvA meer studenten met een niet-westerse achtergrond, al zijn de verschillen soms klein.

Het rapport gaat niet in op de oorzaken van de verschillen.

Marieke Kolkman
BEELD: Yvonne Compier

{ Lees de 6 reacties}

Door Visionair.nl op 11 november 2020

Met diversiteit schiet je weinig op, als je er culturele eenheidsworst van maakt.

Door Frans Kamsteeg op 13 november 2020

"VU toch echt diverser dan UvA"; is het werkelijk nodig om hier een competitie van te maken? Uit hetzelfde rapport waarin deze overwinning op de UvA te lezen valt, "verliest" de VU van de EUR, en dan vooral op het percentage buitenlandse studenten. Maar gelukkig is er nog een tweede overwinning te zien: het aantal vrouwelijke studenten is disproportioneel hoog.
Dit soort rapporten zijn leuk voor wedstrijdjes armpje drukken, maar de zorgelijkste zin van het artikel van artikel vind ik eigenlijk: "het rapport gaat niet in op de oorzaken van de verschillen".

Door Hans Koot op 13 november 2020

De centrale vraag in het onderzoek van het Kohnstamm Instituut was "In hoeverre is er aan de UvA sprake van brede toegankelijkheid en gelijke kansen voor alle studenten ongeacht hun achtergrond?" Het rapport concludeert dat de verhouding man-vrouw op de UvA vergelijkbaar is met de verhouding man-vrouw in de totale groep zesdejaars vwo leerlingen in Nederland. Het percentage studenten met een migratieachtergrond is op de UvA hoger dan het landelijke percentage vwo-leerlingen met een migratieachtergrond. Wat het eerste betreft kan men dus tevreden zijn; wat het tweede betreft: Amsterdam kent veel meer vwo-leerlingen met een migratieachtergrond dan landelijk en heeft (net als de VU en de EUR) ook veel studenten uit eigen stad. Belangrijk is dat de kenmerken generatie-migratieachtergrond van de student, opleiding van de ouders, wo-opleiding van ouders en inkomstenbron van de ouders, niet tot nauwelijks significante voorspellers blijken voor de studieloopbaan van een student, maar hebben mannen, oudere studenten en studenten met ouders met een laag tot middeninkomen hebben structureel lagere kansen op een succesvolle studieloopbaan. Voor deze laatste verschillen worden in het rapport heldere verklaringssuggesties gegeven. Een vergelijking met VU en EUR wordt hier niet gemaakt. Hiermee is de centrale vraag van het onderzoek helder beantwoord. De betekenis van de eerste zin van dit Ad Valvas bericht "Aan de Vrije Universiteit studeren meer vrouwen, meer studenten met een migratieachtergrond en meer hbo’ers dan aan de Universiteit van Amsterdam" is echter vooralsnog onduidelijk en lijkt meer de hoofdstedelijke concurrentiedwang te weerspiegelen dan een vraag te beantwoorden. Een interessante vraag zou kunnen zijn: "Past het hogere aandeel vrouwen, studenten met een migratieachtergrond en hbo’ers bij de beleidsdoelstellingen van de VU en, minstens zo belangrijk, is er sprake van gelijke kansen voor alle studenten ongeacht hun achtergrond?"

Door Marieke Kolkman op 13 november 2020

@Frans Kamsteeg: het waarom van de resultaten wilden de onderzoekers dolgraag verder uitpluizen, vertelde hoofdonderzoeker Merlijn Karssen me. Maar daar hebben ze vooralsnog geen opdracht (dus geld) voor gekregen. Wij vonden het hoe dan ook nieuwswaardig, omdat er vaak gezegd wordt dat de VU diverser is, maar de cijfers nog niet eerder zo vergeleken waren.

Door Marieke Kolkman op 13 november 2020

@Hans Koot; die vraag zou wellicht iets zijn voor een achtergrondverhaal (of een beleidsrapport). Voor een nieuwsbericht over dit rapport vonden we dit voldoende.

Door Hans Koot op 13 november 2020

Zonder verdere vraagstelling blijft het een even irrelevante vraag als "Heeft de VU een hoger hoofdgebouw dan de EUR?" (Antwoord: nee.) Met de informatie uit het Kohnstamm onderzoek kun je wel verder, via vragen als: Wil de VU echt een disproportioneel aantal vrouwelijke studenten? Is de verdeling van andere achtergrondkenmerken zoals gewenst? Sluit het VU-onderwijs voldoende aan bij de behoeften/wensen van studenten met verschillende achtergrond en is het voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond, effectief genoeg?

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.