NIEUWS

Campus 14 oktober 2015

Promotor Karima Kourtit in Polen was Peter Nijkamp

reacties 35

Econoom Karima Kourtit, die onlangs cum laude promoveerde aan de Poolse Adam Mickiewicz University, deed dat onder begeleiding van promotor… Peter Nijkamp. Die informatie heeft NRC-journalist Frank van Kolfschooten weten op te duikelen.

Kourtits Poolse proefschrift, dat net online is gezet, draagt een titel die sterk doet denken aan die van het proefschrift dat door een VU-commissie werd afgekeurd nadat een anonymus erover geklaagd had: ‘New Urban World; Economic-Geographical Studies on the Performance of Urban System’.

Andere oriëntatie

Maar tegen Advalvas verklaarde ze dat de focus een totaal andere was: “Het onderwerp is niet hetzelfde, het heeft een andere oriëntatie: geografisch in plaats van economisch, het heeft geen enkele overlap met mijn Nederlandse dissertatie, het zijn andere papers.”

Nijkamp zou ook haar promotor aan de VU zijn, maar hij trok zich terug na de ophef rond het proefschrift. Vervolgens kwam Nijkamp zelf onder vuur te liggen omdat hij veelvuldig plagiaat en zelfplagiaat zou hebben gepleegd. Na de bevindingen van een commissie die zich daarover heeft gebogen, is hij met pensioen gegaan.

Eredoctoraat

Maar in het buitenland timmeren Nijkamp en ook Kourtit nog flink aan de weg. Kourtit is postdoc in Zweden. Nijkamps ster schittert nog aan verschillende universiteiten in onder andere Oost-Europa. De Adam Mickiewicz University verleende hem onlangs nog een eredoctoraat.

Kourtit heeft de VU aangeklaagd bij het college van de rechten van de mens. Die oordeelde afgelopen zomer dat de VU had moeten onderzoeken of ze iets kon doen tegen de discriminerende berichtgeving over Kourtit in verschillende media.

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 35  reacties }

hits 99
Door NN op 14 oktober 2015

Review of Chapter 5 of K. Kourtit’s ‘The New Urban World’

In this chapter (also published as a book chapter), the authors apply a multilevel analysis to analyze the relation between the perception of city performance by different types of stakeholders and various components that determine overall city performance. Their data include 35 cities and 5 years (2009-2013). The chapter is perhaps the worst scientific work I have ever read. It adds to my general impression that something is seriously wrong with the scientific community, or at least parts of it. Did no one from the scientific community (editors, reviewers, etc.) ever comment on this work or did the authors simply ignore critical comments? Have recent matters not resulted in any self-reflection, or perhaps an urge to focus more on quality rather than quantity?

On p. 91-94 they discuss the first stage specifications of their multilevel analysis. These are a set of OLS regressions, where the perception of each type of actor is regressed on the (same) set of 6 types of city performance and ‘fixed effects’. The authors fail to explain whether ‘fixed effects’ refers to time or city fixed effects, but given the reported numbers of observations (n=5*35=175), degrees of freedom (164), and number of variables (k=7+4), it must have been time fixed effects since n-k=175-7-4=164.

Because the authors fail to apply the appropriate techniques to correct standard errors for the huge amount of correlation that exists between city characteristics in subsequent years, reported statistical significance is (much) higher than justified. I checked this using the publicly available data that is used in this chapter, and in 2009/2010 correlations are generally around 0.90-0.95). For overall city performance it’s even higher. Had the correct methods been applied, almost nothing would have been statistically significant.

An even bigger problem is that there is a large methodological change in the dataset between 2011 and 2012. Variables seem to measure the same constructs, but use a completely different scale. For example, Accessibility ranged from 17.2 to 59.3 in 2011 and from 72.0 to 251.3 in 2012. Standard deviations are much higher after the data revision, causing their estimates to be biased (just including time fixed effects only corrects for level effects).

After the first-stage OLS results, the authors present 19 scatter plots showing overall city performance by city in 5 years. These plots make the problems discussed above painfully clear: in each graph we see 3 dots that show no variation in city performance, followed by 2 dots at a level three times as high. Yet the authors have drawn a regression line in each graph and discuss the short term-trends that follow from these graphs. In a mind-blowing expression of incompetence they even conclude that all cities except Moscow express growth-performance. The actual reason that the regression line is horizontal for Moscow, however, is that it had its data points from 2012 and 2013 missing. As the authors present their R-syntax (in the text, which is by the way also odd) it is not difficult to see why the last two data points were excluded: this is due to an error in the syntax. In the box on p.95, "data= univ.dateorase [1:63,]” means that only the first 63 data points were used to draw graphs. To draw graphs for all cities, this number should have equaled 35*5=175. However, it must be noted that p. 95 lists 18 plots with 5 data points and 1 plot with 3 data points, for a total of 18*5+3=93. This means that the graphs cannot have been generated with the R code presented by the authors.

On p. 96, authors appear to estimate a random effects model explaining total city performance with a constant and city level random effects. Outcomes are used to calculate the intra-group variance (e.g. the variability of intercepts between cities). Given the fact that there are strong differences between performance levels of different cities while performance levels of cities are also rather constant over time, intra-group variance should be high. I’m not sure what went wrong, but an intra-group variance of 5.885307e-05 seems (very) implausible.

Next, the authors extend their simple random effects models with a time trend. Their estimate is that the total city score “increases by 214.65 each time period”. The fact that this might be somewhat odd for a variable with an overall minimum of 132 to and maximum of 330 in the first three years apparently didn’t occur to them. In subsequent models, the authors also estimate a model with a quadratic term and a model with polynomials, which off cause make no sense at all given the fact that the huge methodological gap between 2011 and 2012 isn’t modeled. They proceed by estimating a random effects model with a linear and quadratic time trend that varies by cities (whilst no longer including a city specific intercept). They arrive at the conclusion that all cities have a similar slope. Not very surprising if you consider that they are only measuring the effect of a methodological discontinuity.

On p. 91, the authors state “The purpose of this paper is now to address these above mentioned substantive research questions by using a multilevel modelling approach.” The authors fail quite extraordinarily in this purpose, as the paper doesn’t estimate any multilevel model (which purpose would have been to analyze variation in estimated coefficients from the first-stage OLS estimates that I discussed earlier).

A somewhat odd feature of the chapter is the fact that it also claims to illustrate the possibilities offered by R for statistical analyses, including a lot of R code directly in the paper (which is not only uncommon, but also completely redundant due to the simplistic methods that are used). And even though the paper aims to illustrate the possibilities of R, the authors still (for some odd reason) choose to use SAS to estimate their first-stage OLS regressions.

Door Klaas van Dijk op 14 oktober 2015

NN, veel dank voor de review van dit hoofdstuk.

Ik daag hierbij Karima Kourtit, Peter Nijkamp & et al. uit om NN te voorzien van een stevig inhoudelijk weerwoord. Karima Kourtit heeft nu twee promoties op haar naam staan. Ze moet dus in staat zijn om het betoog van NN minimaal tot aan de grond toe te weerleggen. Karima Kourtit en Peter Nijkamp hebben geen zwijgplicht meer en mij zijn geen andere motiverende redenen bekend waardoor beiden niet op inhoudelijke gronden dit betoog van NN zouden kunnen weerleggen. Dus kom maar op met het inhoudelijke weerwoord.

Mijn blik was eerder al eens gevallen op figuur 1 (pagina 95). Ik geef wel eens adviezen over figuren. Dit figuur zou ik dus meteen afkeuren als ik een concept van een scriptie onder ogen krijg van een HBO-student in mijn vakgebied. Troep.

Met de uitleg van NN erbij begrijp ik er nog veel minder van, te meer daar mijn Poolse contacten (vakgenoten) juist altijd gedegen werk afleveren en altijd erg zorgvuldig te werk gaan bij het doen van onderzoek en bij het schrijven van publicaties.

Door NN op 14 oktober 2015

Er zitten volgens mij 4 hoofdstukken in het Poolse proefschrift waar ik eerder klachten over heb ingediend: H12 (losse studie die onderdeel vormde van mijn 2e klacht), en H4, 6 en 13 (zaten in het 1e proefschrift). Aan de hoofdstukken 4 en 6 lijkt weinig veranderd. Hoofdstuk 13 is het gewraakte hoofdstuk 6 uit het 1e proefschrift. Hiervan zijn de eerste paragrafen (vermoedelijk n.a.v. mijn 1e klacht over plagiaat) wel grondig herschreven, maar de meer fundamentele problemen die ik later aan de orde heb gesteld zitten er nog steeds in.

De meeste andere hoofdstukken zijn voornamelijk oudere publicaties, van sterk wisselende kwaliteit. Volgens mij had ik behalve H5 alles al eens gezien. Ik vind het verbijsterend dat daar toch weer zo veel problemen in zitten. Je zou denken dat Kourtit, Nijkamp, en de mensen om hen heen na alles wat heeft plaatsgevonden extra goed letten op de kwaliteit van het werk dat ze afleveren. Maar het draait blijkbaar nog steeds alleen om kwantiteit. Ook de keuze voor opnieuw een proefschrift met een zeer groot aantal hoofdstukken van zeer wisselende (of: vooral lage) kwaliteit vind ik vanuit dat oogpunt merkwaardig.

Door Klaas van Dijk op 14 oktober 2015

Ondertussen wat beter naar het nieuwe proefschrift van Karima Kourtit gekeken. Ik kan me in algemene zin volkomen vinden in de conclusie van NN (zijn review van hoofdstuk 5). Hieronder een aantal losse flodders / opmerkingen van een relatieve buitenstaander (geen econoom):
.
* Karima Kourtit is goed in het verzinnen van een mooie titel en gaat vervolgens een artikel in elkaar flansen wat iets met die titel te maken heeft.
* Karima Kourtit verwijst in de inleidingen van de hoofdstukken opvallend vaak naar haar eigen publicaties, maar gebruikt niet/nauwelijks primaire bronnen. Die werkwijze komt in mijn vakgebied voor bij eenvoudige artikeltjes van amateurs in lokale blaadjes, maar is in mijn vakgebied niet gebruikelijk bij artikelen op het niveau van een proefschrift cq bij publicaties in (internationale) vaktijdschiften.
* Karima Kourtit lijkt geen kennis te hebben van de visie / inhoud van bijvoorbeeld de diverse boeken van Robert D. Kaplan. Idem van de visie / inhoud van diverse boeken van Ryszard Kapuściński.
* de inleiding van het hoofdstuk over de havens (hoofdstuk 9) is ongeveer net zo slecht en net zo beroerd als de inleiding van hoofdstuk 5. Troep.
* opvallend vaak worden termen en begrippen niet uitgelegd cq worden er geen definities van gegeven (cq verwezen naar primaire bronnen etc.). Het goed afbakenen en definiëren van termen en begrippen is vrij essentieel in mijn vakgebied, en volgens mij in heel veel vakgebieden.
* een hypothese / vraagstelling (bijvoorbeeld in hoofdstuk 5) komt maar wat uit de lucht vallen na een heel zwatelachtig betoog.
* mijn tenen gaan krom staan bij het aandachtig lezen van diverse zinnen in de inleiding van de hoofdstukken 5 en 9. Regelmatig worden in dit soort zinnen beweringen gedaan / standpunten ingenomen die (a) niet worden onderbouwd met een bron en die (b) volgens mijn beperkte visie helemaal nergens op slaan cq onzin zijn cq kunnen worden beschouwd als wartaal. Ik ga hierover graag de discussie aan met Karima Kourtit als ze het niet met me eens is (voorbeelden houd ik achter de hand).
* Karima Kourit gebruikt veel omhaal van woorden. Delen zijn gemeenplaatsen die prima passen in een tijdschrift als bijvoorbeeld Libelle, maar die niet passen in een akademisch proefschrift.
* de VU mag blij zijn dat ze geen verantwoordelijkheid draagt voor dit proefschrift cq de teksten in dit proefschift. Het niveau is abominabel.
* de PDF vermeldt geen datum van uitgave (kan ik in ieder geval niet vinden), op de eerste pagina staat 'draft', pagina 67, 68, 69 en 70 staan tweemaal in het proefschrift (wel met andere teksten, na pagina 71 volgt de tweede reeks), na pagina 104 (nummer, PDF pag 109), houdt de paginanummering op (maar begint weer op pagina 182, PDF pag 187). Verder niet gekeken. Volgens mij waren er ook al problemen met de paginanummering in een vorig proefschrift van Karima Kourtit.
* het proefschrift vermeldt aan het eind een hele lijst met publicaties (al dan niet 'forthcoming') van Karima Kourtit. Deze informatie staat niet in de inhoudsopgave.
* de reviewers van deze stukken moeten zich diep en diep schamen dat ze dit allemaal hebben laten passeren. Ik daag hierbij de reviewers uit om zich bekend te maken en om de discussie over het buitengewoon beroerde niveau van in ieder geval delen van dit proefschrift in het openbaar aan te gaan.

Vanzelfsprekend laat ik me gaarne door Karima Kourtit, door Peter Nijkamp & door hun allies van het tegendeel overtuigen.

PS: het zou prettig zijn als CAPTCHA gaat meewerken. Het is nu een bijna onneembare horde om CAPTCHA te passeren. Diverse tekens van CAPTCHA zijn onleesbaar voor het menselijk oog.

Door redactie Advalvas op 15 oktober 2015

@Klaas van Dijk
Die Captcha houdt ook ons nogal in de greep. Als we hem ook maar even versoepelen, of een ander soort installeren, staat de site meteen helemaal vol met spam... Maar er wordt aan gewerkt.

Door Laurens op 15 oktober 2015

De link naar het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens werkt niet. De correcte link is:

http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-87/detail

Lezing van dit oordeel leert dat wat hierboven wordt gesteld wel erg kort door de bocht is. Kourtit kreeg alleen op het punt van bescherming tegen discriminerende mediapublicaties gelijk. Op alle andere punten werden haar klachten afgewezen. Dan gaat het om klachten over vermeende discriminatie:

- bij de behandeling van de anonieme melding,
- bij het verstrekken van informatie aan een journalist,
- door het niet verstrekken van een gastvrijheidsverklaring,
- door de wijze van behandelen van haar declaraties,
- door het niet aangaan van een nieuwe arbeidsverhouding en
- bij Kourtits klachten over discriminatie.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat Kourtit erg gelukkig was met deze uitkomsten.

Door Sano op 15 oktober 2015

Beste wetenschappers:
Ik lees dat het spelletje weer begonnen is. Ik werk al jaren op dezelfde afdeling als NN en zijn groepje (ja iedereen heeft het door hier). Ik observeer en luister (ach ben toch onzichtbaar voor hen op de afdeling). Ik vind het nu toch wel overduidelijk waar NN en zijn aanhangers mee bezig zijn. In plaats meer tijd te besteden aan hun achterstand in de wetenschap zijn ze bezig met Nijkamp en Kortit, ze bespeuren hun werk en activiteiten. Ik en anderen van de afdeling zien gewoon dat het niet gezond is wat ze dagelijks aan het bekokstoven zijn: hoe kunnen een deze twee gerespecteerde wetenschappers ECHT kapot maken….. (samen met Kalfscheten)? Ja, ik had ook twijfels, maar nu weet ik zeker dat ze eerlijke sterren zijn (we missen ze echt op de afdeling, maar dat mag niet hard op gezegd worden anders vlieg je eruit of ben je de volgende). Ik denk dat sommige van ons met de nieuwe rector gaan praten. De VU heeft veel schade opgelopen door gefrustreerde personen zoals NN …… Jammer dat deze afdeling naar de ……. door NN groepje…..
Ik houd nu op voordat ze me zien tikken……. Ach ze zijn dagen bezig op alle websites over Nijkamp en Kortit valse dingen te zetten. Is dit wetenschap..............?

Door Richard Gill op 15 oktober 2015

Chapter 5 of the new thesis appeared as a chapter, coincidentally also chapter 5, in a book edited by Kourtit, Nijkamp and Stough: "The Rise of the City: Spatial Dynamics in the Urban Century", Edward Elgar Publishing, Aug 28, 2015

An earlier version appeared in 2014 in a journal called PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE, it can be obtained at https://www.researchgate.net/publication/273865284_Growth_Modelling_of_…

The 2014 version of Figure 1 has 35 cities, 3 years of data. The 2015 book version of Figure 1 is the same as that of the 2015 thesis - now five years of data is available but Figure 1 stops mysteriously half way through the letter "M" (in the middle of Moscow).

Door marten op 15 oktober 2015

@Sano
Kom eens met echte argumenten. Ik heb het proefschrift als buitenstaander gelezen en ik ben er erg van geschrokken. Het is duidelijk dat de statistiek niet klopt, dat de data suspect is, dat het geschreven is in krom Engels, dat delen geplagieerd zijn. En waarom een tweede promotie cum laude in Polen met slechts licht gewijzigd proefschrift? Echte wetenschap gedijt onder stevige kritiek. Inhoudelijke kritiek afdoen als een persoonlijke aanval is een extreem zwaktebod.

Door Sano op 15 oktober 2015

Gelukkig hebben we mensen met een gezond verstand in de wetenschap. Ik vrees het volgende voor NN en zijn 'mensjes': het einde is in zicht...................... (ik daag jullie (NN et al,......) hierbij uit: excuus aan de sterren............ en de wetenschap (word ik nu eruit........? ;-))

Door Klaas van Dijk op 15 oktober 2015

Karima Kourtit heeft nog niet gereageerd op mijn eerste inhoudelijke bijdrage. Dat valt me tegen van een econoom die al tweemaal is gepromoveerd (éénmaal met cum laude). Die moet zonder meer in staat zijn om binnen no time korte metten te maken met wat losse flodders van mijn kant. En iemand met een cum laude moet staan te popelen om de meer inhoudelijke review van NN te weerleggen. Tijdens de openbare promoties op de RUG in mijn vakgebied worden vaak dat soort detailvragen over figuren en berekeningen gevraagd en soms wordt daar flink over doorgezaagd. Een promovendus op de RUG wordt geacht om er inhoudelijk op te reageren. Vanzelfsprekend heb ik meegemaakt dat een promovendus tijdens de promotie toegeeft dat de hooggeleerde opponens (etc.) gelijk heeft dat er een fout zit in een figuur, in een berekening, etc. Dat zal op de VU niet anders zijn. Niemand is foutloos en natuurlijk hoeft ook een promovendus niet op elke vraag een antwoord te weten. Op de RUG heb ik ook een promotie meegemaakt van iemand die hier was geboren en getogen en die die opvallend veel taalfouten in de Nederlandse stukjes van zijn proefschrift had staan. Maar daar viel volgens mij toen niemand over, want X had een prima proefschrift en kon prima weerwoord geven op moeilijke inhoudelijke detailvragen. X wordt nog steeds geplaagd als hij een taalfout maakt, maar iedereen wil graag met hem samenwerken omdat hij erg slim is.
.
Dus Karima, graag reageren en graag laten zien dat je in het openbaar je weerwoord kunt geven (X doet het ook en is maar éénmaal gepromoveerd) en dus graag kort en krachtig duidelijk maken dat ik onzin aan het uitbraken ben als ik inhoudelijke opmerkingen maak over je tweede proefschrift. Karima, het gaat hier dus over de inhoud en over inhoudelijke kritiek over je werk. Gemakshalve verwijs ik even naar http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1… ("Ten Simple Rules for Building and Maintaining a Scientific Reputation").
.
Goed, terug naar het tweede proefschrift. Eerst wat algemene losse flodders, deels gebaseerd op de detailanalyse van NN van hoofdstuk 5. Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat hoofdstuk 5 niet meer en niet minder is dan een eerste zeer ruw concept met veel losse ideeën, losse flodders / invallen, wat voorlopige berekeningen en met wat tabellen en een figuur, en dat alles om allerlei gedachten wat vorm te geven. Niet meer en niet minder. Prima als voorlopig eerste concept 'schiet er maar op', prima voor een auteur die op die wijze werkt (eerst maar eens mijn hoofd leegstorten op papier, want anders vergeet ik de invallen, etc.). Maar die versie is een beetje gefatsoeneerd tot iets wat moet doorgaan voor een wetenschappelijk artikel en linea recta van de PC van Karima naar de opmaker van het proefschrift gestuurd. Troep dus en ook nog eens van iemand waarbij ik voortdurend het idee heb dat er buitengewoon weinig wetenschappelijke diepgang zit in de teksten die ik lees. Vanzelfsprekend laat ik me door Karima graag van het tegendeel overtuigen.
.
Misschien blijft bij flink wieden van hoofdstuk 5 slechts één kernstukje over. Misschien ook niet. Misschien valt bij nader inzien en na veel kritisch zelfonderzoek uiteindelijk alles over de rand. Ik publiceer ook niet alle wilde ideeën die in mijn hoofd komen en volgens mij moet Karima leren om het ook op die manier te doen.
.
Het nieuwe proefschrift telt 388 pagina's (PDF's.). Ik stel voorstel 95% weg te gooien (dan houd je ongeveer 15 pagina's over) en de kern van het hele betoog in deze 15 pagina's weer te geven. Ik ben er nog niet van overtuigd dat uit deze kern zelfs nog wel iets substantieels valt te halen. Maar dat laat ik graag aan de echte deskundigen over.
.
Verder beveel ik Karima aan om een flinke inhaalslag te doen qua bijlezen van de primaire literatuur. Te beginnen met alle werken van Charles Darwin en die vervolgens rustig laten bezinken. Vanzelfsprekend horen ook de boeken van Edward Wilson op de leeslijst te staan, idem de boeken van Jared Diamond. Wellicht hebben anderen ook nog wel wat ideeën.
.
En nu nog even over Figuur 1 op pagina 95/100 van het Poolse proefschrift (en een voorloper op pagina 319 in het artikel waar Richard Gill naar verwijst). Ik beschouw figuren altijd als een kernonderdeel van een artikel. Goede artikelen zijn zodanig opgebouwd dat je -globaal- al flink wat van de kern van het artikel begrijpt als je de figuren / het kernfiguur bestudeert. Vanzelfsprekend moeten de figuren voorzien zijn van een goede legenda en een goed onderschrift.
.
Na lang kijken eindelijk de logica in de volgorde van de steden gevonden: nieuw begint bij Londen en eindigt bij Cairo, oud begint bij Tokio en eindigt bij Brussel. Er is een soort van primitieve alfabetische volgorde toegepast (wordt door mij meteen afgekeurd). Vervolgens doemen diverse vragen op:
(1): welke inhoudelijke argumenten zijn er om te rechtvaardigen dat voor een alfabetische volgorde is gekozen en voor een primitieve vorm ervan.
(2): wat waren de argumenten om niet te kiezen voor een volgorde / ordening (toenemend dan wel afnemend) in pak hem beet de hellingshoek van de lijnen, het inwoneraantal van de steden, de afstand tot de kust en/of een grote rivier (cf hoofdstuk over de havensteden), hoogte van het datapunt in 2009, hoogte van het datapunt in 2013, gemiddelde hoogte van de vijf datapunten, en zo zijn er vast nog wel een aantal zinvolle ordeningscriteria te bedenken.
.
Zelf gebruik ik de alfabetische volgorde eigenlijk alleen maar in het dankwoord als ik mensen moet bedanken zonder verdere uitleg. Natuurlijk heb ik daar een argument voor, want dan kan niemand zich gepasseerd voelen (vaak zijn de bijdragen niet gelijk).
.
Verder denk ik altijd erg lang na hoe je datapunten (en lijnen) in een dergelijk figuur zo optimaal mogelijk kunt presenteren en hoe je via een uitgekiende grafische presentatie het figuur de kern van je betoog / bevinding kunt laten vertellen. Dat lukt me niet bij dit figuur (maar dat kan goed liggen aan mijn gebrek aan inzicht in de materie). Daar staat tegenover dat ik best wel eens wat blikken werp in artikelen over een economisch aspect (breed genomen) en vaak al vlot de kern begrijp door naar de figuren te kijken. Helaas lukt dat me hier dus niet. Zie ook hieronder. Iets ('score') neemt kennelijk overal toe in de loop van de tijd (eenheid onbekend, 'time'). Hmmm.
.
De opmerkingen over R (vlak boven het figuur) slaan nergens op voor iemand die recent in Nederland is gepromoveerd en die kortgeleden cum laude in Polen is gepromoveerd. Tweedejaars studenten biologie aan de RUG zijn gewoon met R aan de gang (eigen waarneming, mei 2015) en zullen er niet over peinzen om dit soort nietszeggende opmerkingen in een verslag / artikel etc. te zetten.
.
De getallen op de X-as moeten worden vervangen door jaren en een statisticus zal gruwen dat er is begonnen met 0 (het jaar 2009). Dag 0 (van bijvoorbeeld het jaar 2015) bestaat niet: 1 januari 2015 = dag 1.
.
Het woord 'Time' op de X-as moet worden vervangen door 'Year' (of 'Years'). Een vlotte lezer (ik) begrijp niets van het woord 'Score'. Staat niet uitgelegd in het figuuronderschrift en staat ook niet uitgelegd in de tekst erboven. Ik zie dus een soort van vreemde sprong tussen de eerste drie datapunten (2009, 2010 en 2012) en de datapunten uit de beide jaren erna. Ik zie dat alle lijnen stijgen (Moskou vergeet ik maar even) en ik struikel vervolgens meteen over de eerste zin onder het figuur.
.
Die rare sprong tussen 2011 en 2012 bij (bijna) alle steden valt natuurlijk vlot op (zie ook de bijdrage van NN). Dat roept natuurlijk vragen op. Volgens mij staat dit nergens in de tekst uitgelegd. In mijn vakgebied komen ook best vaak dit soort zaken voor (drie datapunten in periode A en twee datapunten in periode B, etc.), maar dat wordt dan (a) bij het figuur gezet en uitgelegd (iets in de drie zomers voor de strenge winter en hetzelfde iets in de eerste twee zomers na de strenge winter, etc.), en (b) (bijna) altijd met symbolen in het figuur zelf aangegeven (of bijvoorbeeld de strenge winter met een verticale lijn, etc.). Talloze mogelijkheden / variaties, afhankelijk van de data. NN geeft een verklaring; ik ben benieuwd naar het weerwoord van Karima Kourtit hierop. Karima, graag een briljante uitleg hoe het echt zit.
.
Bij een uitspraak als 'veel variatie op allerlei vlakken' (vlotte samenvatting, van de tekst onder het figuur) verwacht ik iets als lijnen die min of meer lukraak alle kanten oplopen (naar boven, naar beneden, grote variatie in steilheid, etc.). Mijn belangrijkste boodschap zou dus zijn dat alle lijnen stijgen (de ene wat meer, de andere wat minder etc.). Wellicht wordt dat verderop wel duidelijk, maar ik ben de draad kwijtgeraakt. Ik begrijp bovendien niet de verwijzing naar Bliese in dit stukje onder het figuur.
.
Ik houd er mee op want (a) ik begrijp niet waar Karima het over heeft en (b) volgens mij is het troep. Ik laat me graag door Karima van het tegendeel overtuigen en roep hierbij Karima nogmaals op om deel te nemen aan het openbare debat over de inhoudelijke kwaliteit van haar Poolse proefschrift.

PS: ik kijk hier dus als een relatieve buitenstaander naar en richt me deels op wat hoofdlijnen (en op wat stokpaardjes). Ik denk dat het erg goed is dat meerdere mensen vanuit meerdere invalshoeken goed kritisch naar dit nieuwe proefschrift kijken.

Door Klaas van Dijk op 16 oktober 2015

Op http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=825 staat een artikel van wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten over deze kwestie. Er staat te lezen dat Karima Kourtit en Peter Nijkamp niet hebben gereageerd op vragen van de kant van Frank van Kolfschooten. Dat is dus het bekende beeld.
.
Er staat ook een reactie van de voormalige rector magnificus van de VU.
.
Zijn uitspraak "de internationale aandacht die de casus van mevr. Kourtit heeft gekregen rechtvaardigt de stelling dat men aan de universiteit van Poznan wist waar men aan begon" spreekt boekdelen. Dit is dus de openbare aanbeveling ('recommendation letter', of zo iets) van de oud-rector [in rang de hoogste functionaris ten tijde van het arbeidscontract van Karima Kourtit] van de vorige universiteit van Karima Kourtit.

Door Klaas van Dijk op 16 oktober 2015

Er bestaan dus drie versies van hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit, maar ik raak het spoor bijster als ik een chronologische volgorde probeer te reconstrueren. Ergo: wat is versie 1 (in tijd), wat is versie 2 (in tijd) en wat is versie 3 (in tijd).
.
De literatuurlijst in de versie in het Poolse proefschrift stelt dat het artikel in Procedia 'forthcoming' is. Het wordt me niet duidelijk wat wordt bedoeld met de bron Kourtit 2014a in de versie in het Poolse proefschrift. Is dit een rapport / working paper o.i.d. en staat deze bron ergens online (bijvoorbeeld op de site van de VU)?
.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003074 (de link naar de versie die in Procedia is verschenen) stelt "Available online 7 September 2014". De literatuurlijst van deze versie vermeldt:

* Kourtit, K., 2013. The New Urban World. Ph.D Thesis, VU University, Amsterdam.
.
Dat is het eerste proefschrift van Karima Kourtit dat in mei 2013, kort voor de promotie, door de VU is teruggetrokken (= 'retracted'). Het is op zijn minst opmerkelijk dat naar zo'n bron wordt verwezen, zeker omdat niet wordt aangegeven dat deze bron 'retracted' is. Of stamt deze versie nog van voor 24 mei 2013 http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2013/apr-jun/geplande-verdedig…
.
http://www.elgaronline.com/view/9781783475353.xml is de link naar de derde versie (een hoofdstuk in een boek met als titel 'The Rise of the City') en verschenen op 28 Augustus 2015. De literatuurlijst van het boek verwijst naar het artikel in Procedia (met de correcte paginanummers en aflevering). Ook deze derde versie vermeldt in de literatuurlijst:
* Kourtit, K., 2013, The New Urban World. Ph.D Thesis, VU University, Amsterdam. Kennelijk stamt ook deze versie nog van voor 24 mei 2013?
.
Hierbij een vriendelijk verzoek aan Karima Kourtit om uit te leggen hoe dit allemaal met elkaar is te rijmen. Zie Rule 4 in
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1…

Ondertussen heb ik een alternatieve verklaring bedacht voor de primitieve wijze waarop de volgorde van de steden in Figuur 1 tot stand is gekomen (overigens identiek in alle drie versies): de opmaker / vormgever heeft de zaak verprutst. Ik publiceer zelf ook wel in een tijdschrift met een opmaker die geen figuren kan opmaken cq ze verprutst. Met Y heb ik wel eens fouten zitten tellen in een figuur van deze opmaker. We zijn maar gestopt toen we een lijst van 27 fouten hadden.

Door Izak van Langevelde op 16 oktober 2015

Terzijde, is al bekend wat de status is van het onderzoek naar datamanipulatie door Nijkamp cs?

Door Klaas van Dijk op 18 oktober 2015

Laat ik vooropstellen dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb dat Peter Nijkamp stug doorgaat met het bouwen aan een oevre wat net zo hoog is als de toren van Babel. We leven in een vrije wereld en Peter Nijkamp is vrij om te publiceren wat hij wil en hoeveel hij wil.
.
Ik heb er echter wel bezwaar tegen als dit gebeurt onder de vlag van de VU en onder de vlag van de Adam Mickiewicz University in Polen, en zeker zo lang Peter Nijkamp weigert om in het publiek (= hier op Ad Valvas, op Pubpeer, in contacten met wetenschapsjournalisten, etc.) met puur wetenschappelijke argumenten een stevig inhoudelijk weerwoord te geven op de inhoudelijke kritiekpunten van NN (en anderen) op in ieder geval hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift.
.
Gemakshalve begin ik met het citaat van NN over Moskou. "In a mind-blowing expression of incompetence they even conclude that all cities except Moscow express growth-performance. The actual reason that the regression line is horizontal for Moscow, however, is that it had its data points from 2012 and 2013 missing. As the authors present their R-syntax (in the text, which is by the way also odd) it is not difficult to see why the last two data points were excluded: this is due to an error in the syntax. In the box on p.95, "data= univ.dateorase [1:63,]” means that only the first 63 data points were used to draw graphs. To draw graphs for all cities, this number should have equaled 35*5=175. However, it must be noted that p. 95 lists 18 plots with 5 data points and 1 plot with 3 data points, for a total of 18*5+3=93. This means that the graphs cannot have been generated with the R code presented by the authors."
.
Iemand met de status van Peter Nijkamp moet zonder meer in staat zijn om met minimaal 20 argumenten en met 10 goede bronnen het onderstaand betoog over Moskou van NN naar het rijk der fabelen te verwijzen.
.
Cruciaal is het citaat "The general observation from the benchmarking exercise in Figure 1 is that there is a high score of variability in the growth performance of the cities concerned. These are several degrees of growth performance. An exception appears to be Moscow.". Dit citaat staat op pagina 95 van het Poolse proefschrift en op pagina 126 in het boek "The Rise of the City'.
.
Peter Nijkamp heeft dit citaat minimaal vier maal onder ogen gehad: (1) als auteur van het hoofdstuk van het boek; (2) als editor van het boek; (3) als auteur van hoofdstuk 5 in het proefschrift; (4) als supervisor / promotor van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit.
.
Zonder inhoudelijk weerwoord met de 20 argumenten en de 10 goede bronnen blijf ik op het standpunt staan dat de VU Peter Nijkamp volkomen terecht via de achterdeur van de fietsenstalling van de VU met pensioen heeft gestuurd.
.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132885 is een op 15 oktober 2015 verschenen publicatie van een replicatie van een onderzoek in een publicatie van Jens Förster (voorheen UvA). Die publicatie van Jens Förster is teruggetrokken ('retracted'), net als het 2013 proefschrift van Karima Kourtit. De verwijzing naar beide bronnen in het artikel in Plosone is zoals het moet en dat kan iedereen nalezen in deze publicatie. Bovendien worden alle ruwe data bijgevoegd (deels zelfs in het Duits). Het artikel in Plosone is bovendien heel helder en compact. Prachtig.
.
Daarentegen is het op zijn minst merkwaardig (en dan druk ik me zacht uit) dat Peter Nijkamp en Karima Kourtit niet eerlijk zijn over de status van het teruggetrokken ('retracted') proefschrift uit 2013 als ze ernaar verwijzen (zie mijn vorige bijdrage). Volgens mij is de tot nu toe onvindbare bron Kourtit 2014 (zie eerder) [min of meer] gelijk aan Kourtit (2013), het teruggetrokken ('retracted') proefschrift uit 2013. Het is aan Peter Nijkamp en Karima Kourtit om met niet te weerleggen documentatie op de proppen te komen (inclusief een tijdspad) die duidelijk maakt dat ik hier onzin aan het uitkramen ben.
.
https://www.kth.se/social/upload/529e4911f276547f73e11364/StudentCheckl… is een link naar "CHECKLIST TO HELP YOU PREVENT PLAGIARISM IN YOUR WORK" op de website van de huidige werkgever van Karima Kourtit. Iedereen met al dan niet vage vermoedens over (al dan niet grootschalig) knip en plakwerk van Karima Kourtit is natuurlijk vrij om deze al dan niet vage vermoedens te controleren met deze checklist en om vervolgens actie te ondernemen. "Put another way, if you submitted an essay made up entirely of quotations from other sources you would probably gain a low or zero mark." Een nul dus.
.
Ik ben ook wat aan het lezen geweest in enkele hoofdstukken van andere auteurs van het boek 'The Rise of the City'. Over het algemeen zijn dat hele aardige teksten met een prima inleiding, met een prima uitleg wat men met de data heeft gedaan, met een prima presentatie van de gegevens en met een prima discussie (en dat alles met veel mitsen en maren en nuances). Zo op het eerste gezicht en met de oppervlakkige blik van een buitenstaander is daar niets mis mee. Heldere betogen, veel mitsen en maren om de beschikbare dataset wat aan te passen aan de te beantwoorden vragen (heel logisch), genunanceerde opmerkingen, goede bronverwijzingen, prima tabellen en figuren (met een logische sortering en met een juist gebruik van 0), etc. Ik ben geen econoom, dus ik kan geen uitspraak doen over het niveau van deze stukken. Wel is vlot duidelijk dat het heel andere koek is dan de stukken van Karima Kourtit (al dan niet samen met Peter Nijkamp). Die stukken doen snel weer terugdenken aan allerlei algemene opmerkingen van NN in zijn uitgebreide rapportage. En volgens mij is het gewoon troep.
.
.
Het grootste probleem is en blijft echter de persistente weigering van zowel Peter Nijkamp als Karima Kourtit om in het openbaar (hier op Ad Valvas, maar ook op Nederlandse universiteiten, etc.) het wetenschappelijke debat aan te gaan over de kritiekpunten dat de wetenschappelijke kwaliteit van hun output zo vreselijk beroerd is.
.
Ik heb hier een tijdje over nagedacht en ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit buitengewoon hardnekkige standpunt van zowel Karima Kourtit als Peter Nijkamp in strijd is met (a) de veel geroemde goede algemene akademische vorming van studenten op alle Nederlandse universiteiten (= het aangaan van dialogen en debatten over wetenschappelijke items, natuurlijk sterk afhankelijk van de richting van de studie en het jaar) (b) bepalingen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (uitleg geven) en (c) het modewoord 'valorisatie'. Dat komt natuurlijk heel simpel overeen met het idee dat van Nederlandse wetenschappers geacht wordt om op een redelijke manier hun visies / standpunten ook in het openbaar te willen delen met het algemene publiek (bijvoorbeeld via de krant, TV etc. en door antwoorden te geven op vragen van journalisten die vervolgens het algemene publiek kunnen informeren).
.
De Adam Mickiewicz University in Polen doet mee aan het Erasmus programma en voetstoots ga ik er dus vanuit dat ook Adam Mickiewicz University in Polen hoge kwaliteitsnormen heeft voor het wetenschappelijke niveau van de onderzoeksoutput en voor de akademische vorming van studenten door middel van (onder andere) debat en dialoog over wetenschappelijke items.
.
.
Ik maak me dusdanig veel zorgen over het belabberde niveau ('troep') van veel van de recente publicaties van Karima Kourtit en Peter Nijkamp, dat ik eergister contact heb gelegd met autoriteiten van de Adam Mickiewicz University. Ik kreeg vlot een vriendelijke reactie en heb vandaag een uitgebreide e-mail teruggestuurd. In deze e-mail doe ik twee voorstellen:
.
1. Contact Dr. Kourtit and professor Nijkamp and ask them to hammer down with scientific arguments all statements in the review of chapter 5 of the Polish PhD thesis of Dr. Kourtit which is published at the website of Ad Valvas and ask them to publish their rebuttal in English at the platform Pubpeer and in English at Ad Valvas.
.
2. Tell Dr. Kourtit and professor Nijkamp that it is not longer allowed to use Adam Mickiewicz University as affilation when submitting papers to journals and/or when publishing / preparing books as long as they have not published this rebuttal at Pubpeer and at Ad Valvas, and as long as they are unwilling to discuss scientific aspects of any of their recent papers with any interested party (including science journalists, interested students, and others).
.
Ik stel hierbij voor dat de VU hetzelfde gaat doen. Er is vast een lezer van dit bericht die mijn verzoek kan doorgeven aan personen op de VU die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van publicaties met een VU affiliatie.
.
Ik heb dus het standpunt dat de wetenschappelijke kwaliteit van veel van de recente publicaties van Karima Kourtit en Peter Nijkamp dusdanig laag is, dat dit ver beneden het meest minimale niveau ligt van wat de buitenwereld verwacht van publicaties met een affilatie van de VU cq met een affilatie van een Nederlandse universiteit. Veel van die stukken zijn bagger / troep en daar hoort geen affilatie van de VU bij.
.
Blijft staan dat ik er dus geen enkel probleem mee heb dat Peter Nijkamp (al dan niet samen met Karima Kourtit) stug blijft doorwerken aan een oevre zo hoog als de toren van Babel (of nog veel hoger). Mijn e-mail aan de Poolse autoriteiten sluit ik af met "Feel free to ignore my recommendations". Hetzelfde geldt natuurlijk voor de VU.

Door Izak van Langevelde op 18 oktober 2015

Klaas Dijkstra schrijft: "Ik heb er echter wel bezwaar tegen als dit gebeurt onder de vlag van de VU en onder de vlag van de Adam Mickiewicz University in Polen"

Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken instituten hier orde op zaken te stellen. Ik ken de status van de Adam Mickiewicz University niet, en wens dat graag zo te laten, maar de VU heeft een gedegen reputatie als het gaat om het toedekken van wetenschappelijk wangedrag. Ik verwacht dan ook dat het de VU aan heur reet zal roesten wat er, door Nijkamp, Kourtit en anderen, allemaal wordt uitgespookt onder de comfortabele mantel der liefde van de VU. Ik vrees dat Klaas Dijkstra hier een roepende is in de woestijn...

Door Klaas van Dijk op 19 oktober 2015

@ Izak van Langevelde op 16 oktober 2015 - 11:10 "Terzijde, is al bekend wat de status is van het onderzoek naar datamanipulatie door Nijkamp cs?"

Daar weet ik weinig van. Wel is zonneklaar dat Nederlandse universiteiten niet spotten met de plicht om op grond van de Gedragscode ruwe data te overhandigen aan collega's, zie http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/01/universiteit-integriteit-in-geding-…

Iedere onderzoeker dit dit allemaal zelf nog eens wil narekenen en 0 op het request krijgt van Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp en/of één van hun collega's kan dus vervolgens een klacht indienen bij de VU over deze weigering (en met een beroep op deze duidelijke uitspraak van de RUG), in ieder geval als het gaat om een publicatie met een VU affilatie.

PS: veel dank voor het verwijderen van kwelgeest CAPTCHA.

Door Klaas van Dijk op 19 oktober 2015

Ik wilde graag twee boodschappen meegeven aan Karima Kourtit en aan Peter Nijkamp.
.
De eerste is een vriendelijk verzoek om het voorbeeld te volgen van Donald A. Graft op https://pubpeer.com/publications/E0F8384FC19A6034E86D516D03BB38
.
Iedereen kan lezen dat Donald A. Graft hier in het openbaar aan alle peers vraagt om feedback op een artikel wat hij heeft geschreven. Dat is moedig en tekent de kwaliteit van Donald A. Graft: hij is niet bang om in het openbaar feedback te vragen aan zijn meest gevreesde critici. De eerste die reageert is Richard Gill, ook hier actief. Er ontwikkelt zich een discussie / debat waar ik weinig tot niets van begrijp, maar het gaat me om de discussie / het debat op een openbaar platform wat is opgericht om de discussie op gang te brengen van gepubliceerde artikelen.
.
ArXiv is iets wat je prima kunt vergelijken met http://www.tinbergen.nl/discussionpaper-search Hierop staan 183 'discussion papers' met Peter Nijkamp als auteur. Het enige verschil is dat papers op arXiv een DOI hebben en daardoor op Pubpeer bediscussieerd kunnen worden.
.
Hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit is ook als hoofdstuk van een boek met een DOI gepubliceerd en hetzelfde geldt voor een voorloper ervan in iets met een Elsevier logo. Hierbij daag ik zowel Peter Nijkamp als Karima Kourtit uit om te bewijzen dat ze minimaal zoveel moed hebben als Donald A. Graft door zelf op Pubpeer van het hoofdstuk 5 eenzelfde soort entry te maken en ervoor te zorgen dat de review van NN hier op komt te staan.
.
https://pubpeer.com/publications/85C712D040528F6263E91EC7EB23F5 (peer 1 = Joy Christian, de auteur van het artikel) is een briljant voorbeeld van zo'n wetenschappelijk debat / dialoog waarbij de deelnemers alles uit de kast halen (inclusief persoonlijke verwijten en noem maar op) om elkaar te overtuigen. Sterk aanbevolen, zelfs als je helemaal niet begrijpt waar het over gaat. Het gaat dus om de argumenten die over en weer met elkaar worden uitgewisseld.
.
https://pubpeer.com/publications/D985B475C637F666CC1D3E3A314522 en https://pubpeer.com/publications/B087561066AD645C5348ADC2E4CF1C zijn twee andere voorbeelden van lange discussies met het over en weer uitwisselen van argumenten. De inhoud ontgaat me, maar het gaat me om het debat / de discussie en de argumenten die worden gebruikt om elkaar te overtuigen.
.
Ik heb me laten vertellen dat een dergelijk debat / discussie heel normaal is bij mathematici, natuurkundigen etc., maar ik heb tot nu toe 0 inhoudelijke argumenten kunnen vinden die zouden kunnen verhinderen dat economen als Karima Kourtit en Peter Nijkamp een dergelijke openbare discussie niet zouden kunnen / mogen opstarten. In tegendeel (zie ook mijn vorige bijdragen): want juist het op gang brengen van deze inhoudelijke discussie / het debat is een essentieel onderdeel van de akademische vorming van studenten op de Nederlandse universiteiten.
.
.
Het tweede verzoek aan Karima Kourtit en aan Peter Nijkamp is om overtuigende bewijzen op tafel te leggen (= documenten met naam en toenaam en met de kritiekpunten) van de personen die ze gevraagd hebben om inhoudelijk commentaar op hoofdstukken uit het Poolse proefschrift van Karima Kourtit. En om te beginnen met alles van de drie versies van het hoofdstuk 5 uit het Poolse proefschrift.

Dit verzoek onderbouw ik met een eigen voorbeeld van een moedige onderzoeker (Z). Ik fungeer op zijn verzoek wel eens als sparring partner van Z en kreeg een tijdje geleden een verzoek van Z of ik zin had te kijken naar een manuscript wat hij binnenkort wilde indienen bij tijdschrift Y. Prima. Dit manuscript had veel overeenkomsten met de drie versies van hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift: een Abstract zonder info (Elsevier versie), een nogal onbegrijpelijke inleiding (waar eigenlijk helemaal niets instond), een onduidelijke vermelding naar bronnen (er was sprake van een gekaapte versie van een bron), eigenlijk helemaal geen conclusie (ofzo), en het was ook niet echt helemaal duidelijk wat hij had gedaan. Het Engels was ook (erg) beroerd (zacht uitgedrukt). Maar goed, het ging over iets in mijn vakgebied, dus na wat inlezen begrijp ik wel waar het over gaat en wat hij had gedaan. De 'body' was prima.
.
Ik heb er ongeveer anderhalve dag tijd in gestoken en had toen pak hem beet tegen de 100 opmerkingen (vooral over het begin en het eind) en nog een apart A4tje met daarop hoe je volgens mij het artikel moest opzetten. Dat verzonden aan Z. Die werd niet boos op mij en vertelde dat het met het Engels wel goed zou komen, want hij zou het nog laten controleren door een Amerikaan. Een tijdje later kreeg ik een nieuwe versie en die heb ik met weer heel veel commentaar teruggestuurd. De 'body' was dus goed (een hele lange beschrijving van allerlei zaken, details doen er niet toe). Op een gegeven moment via Facebook nog tien maal binnen korte tijd steeds weer nieuwe versies van het Abstract met Z uitgewisseld. En toen bleef het een tijd stil. Na meer dan een half jaar kwam ik weer eens in contact met Z over de stand van zaken. Het bleek dat hij dit project voorlopig even in de ijskast had gezet, met name omdat hij diverse andere artikelen eerst wilde afronden. Dat is moedig in meerdere opzichten en ik heb veel bewondering voor het doorzettingsvermogen van Z. Daar kan aan worden toegevoegd dat Z niet is opgehouden om mij te vragen voor commentaar, want onlangs zijn we weer erg goed bezig geweest om een ander leuk manuscript flink op te poetsen.

De vraag is dus onder andere hoe het kan Karima Kourtit en Peter Nijkamp pure rommel publiceren, zoals bijvoorbeeld de drie versies van hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift van Karima. Een gedegen en uitputtende rebuttal op de review van NN is de enige begaanbare weg voor Peter Nijkamp en voor Karima Kourtit als ze bezwaar hebben tegen mijn uitspraak dat het hier gaat om 'pure rommel'.

En wie zijn hun peers / vakgenoten / collega's etc. die tijdens (a) de peer-pressure fase en (b) de peer-review fase ervoor moeten zorgen dat deze rommel niet wordt gepubliceerd? Want daar gaat het natuurlijk om. Het is dus geen enkel probleem om rommel over de heg te gooien in de eerste fase (zie bijvoorbeeld de discussie tussen mij en Z), of in de tweede fase (de peer-review), maar deze beide fasen zijn er juist voor bedoeld om ervoor te zorgen dat rommel niet wordt gepubliceerd. Hoe zit dat? Durven Karima Kourtit en Peter Nijkamp hun concepten voor te leggen aan hun meest gevreesde critici? Eén ding is zeker: Z durft het wel. En vergeet ook niet de moed van Donald A. Graft. Die durft in het openbaar in debat te gaan met zijn meest gevreesde critici.

Door Izak van Langevelde op 19 oktober 2015

Ik betwijfel of de commentaar sectie van een kattenbelletje als Ad Valvas de geeigende manier is om een boodschap door te geven aan Nijkamp en Kourtit. Je kunt zoiets ook op het prikbord bij de buurtsuup opprikken.

Je zou kunnen proberen een ingezonden brief in een landelijk dagblad of vaktijdschrift te plaatsen, of, met wat meer werk, een artikel over de kwestie, waarin je je oproep verwoordt?

Door redactie Advalvas op 19 oktober 2015

Nou, nou, kattenbelletje, buurtsuup...

Door Klaas van Dijk op 20 oktober 2015

@ Izak, zoals bekend hebben Karima Kourtit en Peter Nijkamp een formele klacht ingediend tegen Richard Gill wegens vermoedens van schendingen van de wetenschappelijke integriteit. De klacht ging over het online zetten van het rapport van NN. Zoals bekend is deze klacht geëindigd in een minnelijke schikking tussen beide partijen en in een gezamenlijke openbare verklaring. Kernpunt van deze verklaring is "De heer Gill heeft verklaard alleen een wetenschappelijk inhoudelijke discussie te willen voeren over de kwaliteit en uitkomsten van het onderzoek."
.
Die discussie is nog niet begonnen, want Peter Nijkamp en Karima Kourtit reageren niet. Op http://www.advalvas.vu.nl/sites/default/files/dossiers/Steunbetuiging%2… staat een lijst met meer dan 80 vriendjes van Peter Nijkamp. Dus hulp genoeg om de review van hoofdstuk 5 van NN naar het rijk der fabelen te verwijzen en hulp genoeg om het ondertussen in het Engels vertaalde rapport van NN http://pub.math.leidenuniv.nl/~gillrd/Nijkamp/ met de grond gelijk te maken.
.
Wellicht zijn ze gezamenlijk op dit moment druk bezig, who knows. Maar tot nu toe is er volgens mij nog niet iets van naar buiten gekomen.
.
Donald A. Graft (zie eerdere bijdrage) is geen winnaar van de Spinozaprijs, heeft volgens mij geen handvol eredoctoraten en zijn publicatie vermeldt geen affilatie. Voor zover mij bekend heeft Donald. A. Graft ook niet een openbare lijst met >80 invloedrijke vrindjes uit de wetenschappelijke wereld die stellen dat Donald A. Graft een briljante onderzoeker is.
Donald A. Graft vraagt wel aan al zijn peers (en ook aan de soms erg vervelende Unregs) om in het openbaar op Pubpeer commentaar te geven op een publicatie. Die stap hebben Peter Nijkamp en Karima Kourtit tot op heden niet gezet.
Donald A. Graft vertoont moed. Een kwalificatie over de -kennelijke- weigering van Peter Nijkamp en Karima Kourtit om ook deze stap te zetten om op Pubpeer de discussie aan te gaan met iedereen laat ik aan anderen over.
.
@ Izak, natuurlijk wordt dit allemaal nauwlettend gevolgd door Peter Nijkamp en Karima Kourtit. Peter Nijkamp een buitengewoon intelligent iemand. Een recent voorbeeld is het overtuigen van LOWI dat de bronverwijzing in het toerisme-artikel volgens de normen was. Karima Kourit en Peter Nijkamp staan op scherp om iedere opmerking die ze onderuit kunnen halen, ook onderuit te halen. De eerste stap is duidelijk (zie eerder). Beginnen met het pareren van de opmerkingen over Moskou en het bijbehorende figuur in hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift, gevolgd door het weerleggen van de rest van de punten in de review van NN. En via de weg zoals dat staat in de verklaring. Dus via de weg van een "wetenschappelijk inhoudelijke discussie over de kwaliteit van het onderzoek." Dat is de kern en dat zal altijd de kern blijven. En ik zie niet in waarom zo'n discussie niet (deels) via Ad Valvas kan verlopen.
.
.
2. Via http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-k… kan het complete rapport worden bekeken. Het rapport is geschreven door juristen. Juristen maken altijd documenten met een goed tijdspad. Via knip/plak:
.
"1.4. Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2015, waar partijen zijn verschenen. Verzoekster werd vergezeld door [. . .], haar promotor. Verweerster werd vertegenwoordigd door mr. W.E. Pors, advocaat te ’s-Gravenhage, die werd vergezeld door [. . .], rector magnificus, en [. . .], medewerker bestuurszaken."
Dus de rector was ook op deze (lange?) zitting en de VU heeft tegelijkertijd maar 1 rector. de vraag is dus wie de promotor van Karima was die ook bij deze zitting was.
.
"2.16 Tussen 1 maart 2014 en 25 juni 2014 werkt verzoekster bij verweerster op basis van een ‘gastvrijheidsverklaring’. 2.17 Verzoekster promoveert op 25 juni 2014."
Dus de VU heeft Karima Kourtit na afloop van de promotie een borrel aangeboden, daarmee aan al haar verplichtingen voldaan en vervolgens zijn Peter Nijkamp en Karima Kourtit via de achterdeur van de fietsenstalling van de VU naar buiten gegaan. Ik houd me aanbevolen voor alternatieve verklaringen.
.
.
3. De eerste zin van de inleiding van hoofdstuk 9 (pag 191) van het Poolse proefschrift luidt: "Ports are the oldest logistics centers in international trade and have always been economic powerhouses in transport systems." Een bron wordt niet vermeld.
,
Er rijzen diverse vragen.
(1): vroeger kwam H. sapiens alleen in Afrika voor. Hoe zat het toen met international trade' en 'economic powerhouses in transport systems'?
(2): welke definitie van 'international' wordt hier gehanteerd? Wordt volgens mij niet in de tekst uitgelegd.
(3): wat moet ik me voorstellen bij 'international trade' en bij 'economic powerhouses in transport systems' in relatie tot havens in de precolumbiaanse tijd op het Amerikaanse continent (bv ten tijde van de bloei van de Maya culturen)? Tikal in Guatemala heeft geen haven en hetzelfde geldt voor Chichén Itzá op het Yucatan schiereiland. Ik ben op beide locaties geweest en bijna het complete Yucatan schiereiland is een vreselijke dorre en platte vlakte zonder permanent stromend oppervlaktewater. In Cuzco ben ik nooit geweest, maar dat ligt boven op hele hoge berg.
(4): hoe zit dat met vroegere handelsknooppunten als pak hem beet steden als Ghad en Ghadames? Beide steden liggen in de woestijn en dat was ook al zo toen deze steden nog belangrijke handelsknopen waren.
En zo zijn er vast nog wel vragen te bedenken over deze eerste zin. Kunnen Karima Kourtit en Peter Nijkamp (beide zijn auteur van dit hoofdstuk, tevens als artikel verschenen) hun bronnen op tafel leggen waarmee ze alle beweringen in de eerste zin van de inleiding op een deugdelijke wijze kunnen staven / onderbouwen?
.
Na wat doorlezen blijkt de studie te gaan over huidige ontwikkelingen op het voormalige NDSM terrein in Amsterdam. De eerste zin van de methode luidt: "Our central methodological research task is to develop a multilayered stakeholder-based analysis framework that is fit-for-purpose for the NDSM-district, and is able to analyze its future potential, using interactive methods, where the form of the urban facelift embraces different levels of urban revitalization for the district’s sustainable development." Na wat doorlezen blijkt dat een erg groot deel van de inleiding kan worden weggegooid, want het gaat helemaal niet om havensteden. Bovendien maken beide auteurs niet duidelijk dat te beschrijven patronen en processen ook niet kunnen voorkomen op voormalige industrieterreinen in steden als pak hem beet Teheran of Addis Abeba.

OK, het hoofdstuk gaat dus over het ontwikkelen van een model waarmee je een bepaald verschijnsel cq een bepaalde ontwikkeling in beeld kunt brengen cq beter kunt begrijpen. Op http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/published/zombies.pdf staat een erg leuk, kort en compact artikel wat ook over deze vraag gaat. Buitengewoon leesbaar en de kernvraag is min of meer gelijk aan de eerste zin van de methode van hoofdstuk 9 van het Poolse proefschrift van Karima Kourit ([stappen zetten tot] het ontwikkelen van een model om iets in beeld te krijgen, ruim genomen). Het is erg boeiend om de globale opzet van beide artikelen (dus hoofdstuk 9 uit het Poolse proefschrift van Karima Kourtit en het artikel van Andrew Gelman) met elkaar te vergelijken. De eerste auteur van dit erg heldere artikel bespreekt op http://andrewgelman.com/2014/05/27/whole-fleet-gremlins-looking-careful… een artikel van VU hoogleraar Richard Tol (http://www.feweb.vu.nl/en/departments-and-institutes/spatial-economics/… ). De discussie (205 reacties) is erg boeiend om te lezen. Richard Tol reageert zelf ook een paar maal. Iedereen kan de argumenten over en weer nalezen.
.
.
4. https://pubpeer.com/publications/209CA2DF493322A5B5470F3B8EEDA0 is een goede ingang met veel en sterk uiteenlopende meningen pro en contra anonieme reviews op gepubliceerde artikelen. Unreg is anoniem (kan iedereen zijn), alle opmerkingen van 'peer1' (etc.) in één draad zijn steeds van hetzelfde persoon (= een accounthouder op naam, gekoppeld aan een publicatie met een DOI).

Door Izak van Langevelde op 20 oktober 2015

@ Klaas van Dijk: it takes two to tango. In je eentje kunt je geen discussie beginnen.

Door Izak van Langevelde op 20 oktober 2015

Ik bedoelde 'Klaas van Dijk' in plaats van 'Klaas Dijkstra', en dan wil ik nog een joker inzetten. Kan de redactie dit voor mij corrigeren?

Door Redactie op 20 oktober 2015

@Izak van Langevelde Done :-)

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.