Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

VU wil veel meer gaan doen voor vluchteling-studenten

Tijdens de diesviering op 20 oktober heeft de VU als eerste universiteit een convenant gesloten met de Stichting voor vluchteling-studenten UAF. Het convenant is bedoeld om de al bestaande samenwerking structureler en breder te maken.

“De VU en UAF gaan ieder jaar samen een plan opstellen wat er moet gebeuren”, zegt Erna Klein Ikkink, hoofd van de dienst Student- en Onderwijszaken. “Daarmee verander je incidentele samenwerking naar iets structureels.”

Begeleiding verbeteren

“Een van de dingen die we komend jaar willen doen, is de studiebehoeften en studiesuccessen van vluchtelingstudenten onderzoeken. Met de resultaten daarvan kunnen we de studievoorlichting en -begeleiding verbeteren”, aldus Klein Ikkink.

De VU telt dit jaar 58 studenten met een UAF-beurs. Daarnaast volgen nog eens zo’n dertig studenten het VASVU, een cursus voor studenten die in het buitenland een vooropleiding tot een universiteit hebben gevolgd, maar daarmee niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding.

Ook verzorgt de VU cursussen Nederlands als tweede taal voor UAF-studenten. “Er zijn al heel veel initiatieven aan de VU”, aldus Klein Ikkink. “Zo reserveert de medische opleiding drie eerstejaarsplekken voor vluchtelingstudenten. Dat is wellicht een idee voor andere opleidingen met een numerus fixus.”

Verdubbeling subsidie

Het convenant noemt ook de mogelijkheid om vluchtelingstudenten aan te stellen als student-assistent en als promovendus, maar daarbij zijn nog geen streefgetallen genoemd. “Misschien is dat iets voor een volgend jaarplan”, aldus Klein Ikkink. “We willen in ieder geval meer gaan doen om de naamsbekendheid van het UAF te vergroten en de fondswerving te stimuleren. Een paar jaar geleden was doneren aan het UAF een van de opties bij het kerstcadeau voor het personeel. Zoiets zouden we vaker kunnen doen.”

Volgens het convenant verdubbelt de VU de jaarlijkse subsidie aan UAF naar 20.000 euro. Een ander aandachtspunt is de positie van wetenschappers die in hun eigen land worden bedreigd. Sinds 2009 zijn in het kader van het Academic Freedom-project al negen wetenschappers tijdelijk aan de VU ondergebracht. Voor de komende twee jaar is 30.000 euro voor dit project gereserveerd.

Ook Advalvas vraagt aandacht voor de positie van vluchtelingstudenten. Op deze site komt binnenkort een dossier vluchtelingstudenten, met onder meer een bundeling van eerder verschenen interviews met vluchtelingen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.