Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Campus
& Cultuur

VU vindt toch 1,4 miljoen extra voor onderwijs

Volgend jaar is er meer geld beschikbaar voor het onderwijs aan de VU dan in de Kadernota in juli was voorzien. Reden voor de ondernemings- en studentenraad om uiteindelijk toch in te stemmen met de begroting van het college van bestuur voor 2017.

Door de dalende studentenaantallen is het marktaandeel van de VU afgenomen, waardoor de faculteiten twee miljoen euro minder voor onderwijs zouden krijgen, zo stelde het college afgelopen zomer. De medezeggenschap vreesde dat dit tot een verslechtering van de onderwijskwaliteit zou leiden.

Het college nam dit signaal serieus en vond toch ruimte om 1,4 miljoen extra beschikbaar te stellen voor onderwijs. Daarnaast worden een aantal projecten via de centrale beleidsruimte voor een jaar gecontinueerd.

Onderwijskwaliteit gewaarborgd

“Na verder overleg met facultaire medezeggenschap bleek dit voldoende vertrouwen te geven dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd kan blijven. Daarmee was het voornaamste knelpunt voor instemming met de begroting weggenomen ”, zegt Jorick Houtkamp van de universitaire studentenraad. Dat extra geld komt uit centrale beleidsmiddelen en er moet worden bespaard op onder meer huisvesting .

Daarnaast stuurt het college van bestuur aan op een positief resultaat van vier miljoen euro. “De VU heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onder meer de vernieuwing van de campus. Daarbij moet voldaan worden aan de voorwaarden  van de onderwijsinspectie en externe financiers. De financiële reserves moeten daarvoor op peil zijn”, legt Lambert Truijens van de ondernemingsraad uit.

Door te passen en te meten in de begroting is er volgend jaar toch ruimte om te investeren in onderwijsvernieuwing. Zo komt er een nieuwe digitale leeromgeving als opvolger van Blackboard. En het bestuur heeft een lijst gemaakt met projecten die met het extra geld voor onderwijs een jaar doorgezet kunnen worden.”

Nieuw verdelingsmodel

“Belangrijk voor studenten”, zegt Houtkamp. “Uit gesprekken met de facultaire medezeggenschapsraden kwam naar voren dat het moeilijk is om de ingezette vernieuwingen dit jaar al structureel in de facultaire begrotingen op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het experiment voor junior docenten bij de faculteit Aard- en levenswetenschappen. Als deze inzet stopt, schiet het niet op met onderwijsvernieuwing. Gelukkig worden er nu middelen beschikbaar gesteld vanuit de centrale beleidsruimte, zodat er extra tijd is om de projecten structureel in de begroting op te nemen.”

Met het college is afgesproken dat de manier waarop het geld binnen de universiteit wordt verdeeld, het zogeheten VUSAM-model, kritisch tegen het licht wordt gehouden. “Het gaat nu vooral om aantallen studenten en studiepunten. Dat kan per jaar flink fluctueren per faculteit, waardoor het moeilijk is om vooruit te plannen. We willen graag meer financiële zekerheid over een langere periode. Maar ja, verandering van het verdeelmodel kost tijd. Dat gaat volgend jaar zeker nog niet lukken”, aldus Truijens.

Investering campus

Internationalisering is voor de medezeggenschap ook een belangrijk punt, hoewel dat nu nog nauwelijks een financiële invulling heeft gekregen volgens Houtkamp. “Het bestuur wil meer internationale studenten trekken, mede om de inkomsten van de universiteit op peil te houden. Maar die krijg je natuurlijk niet vanzelf. Dus moet er echt concreet beleid komen voor internationalisering, met waar nodig ook een budget. Dat zal volgend jaar zeker hoog op de agenda staan.”

Een ander belangrijk onderwerp volgend jaar is de vernieuwing van de campus. Truijens: “Er is een meerjarenplan voor investeringen, maar over elke grote stap wordt opnieuw beslist. Volgend jaar is de vraag aan de orde of er een nieuw gebouw komt op de plek van de voormalige schooltuintjes, nu de De Boeletuin. Dat gaat om een grote investering van tientallen miljoenen euro’s. Daar zal de medezeggenschap zorgvuldig naar kijken.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.