Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
21 mei 2024

Campus
& Cultuur

VU uit de rode cijfers

De VU heeft over 2016 een positief saldo van 4,4 miljoen euro geboekt. Zo waren de inkomsten van 502 miljoen euro iets hoger dan voorzien in de begroting. Het jaar daarvoor had de universiteit nog een tekort van ruim 7 miljoen. Dit staat in het recent gepubliceerde jaarverslag 2016.

Vicevoorzitter van het college van bestuur Marjolein Jansen is tevreden over het resultaat. “We zijn uit de rode cijfers. Dat maakt het leven iets eenvoudiger.” Ze is niet alleen tevreden over de cijfers, maar ook op de manier waarop het resultaat tot stand is gekomen. “We hebben als college van bestuur niet van bovenaf rigide maatregelen hoeven nemen. Alle faculteiten en diensten snappen waarom strak sturen op de financiën nodig is. Door met elkaar te schuiven en keuzes te maken hebben we het geld dat we hadden, maximaal kunnen inzetten voor onderwijs en onderzoek.”

Minder studenten

Instroom studenten stabiliseert zich weerZe hoopt dat de VU de komende jaren in een rustiger financieel vaarwater terechtkomt. “We hadden afgelopen jaren dubbele pijn. En er kwamen minder studenten en we kregen minder geld per student. Nu lijken de inschrijvingscijfers zich te stabiliseren, mede door de extra inzet op werving en de start van nieuwe Engelstalige bachelors. Bovendien rekenen we erop vanaf 2018 zo’n zes miljoen extra van het Rijk te krijgen vanwege de invoering van het leenstelsel. Als we die lijn vasthouden zijn de komende jaren geen grote ingrepen nodig, hoewel er wel verschillen zijn tussen opleidingen en faculteiten. Koste wat het kost willen we omvangrijke reorganisaties zoals die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden voorkomen. Maar daarvoor is het nodig de komende jaren een positief saldo te realiseren van vier miljoen oplopend naar tien miljoen euro. Dus we kunnen de touwtjes nog niet laten vieren. En we moeten natuurlijk afwachten hoe de nieuwe regering met de financiering van de universiteiten omgaat.”

Ze wijst erop dat voor de nabije toekomst de instroom van het aantal studenten erg belangrijk is. “We hebben de afgelopen jaren marktaandeel verloren en dat kost geld. Voor komend jaar zien de aanmeldingscijfers er al weer gunstiger uit, mede door de start van een aantal Engelstalige bachelors. Maar we zullen de komende jaren blijven moeten investering in werving van studenten en vernieuwing van het onderwijs. Daarom willen we de komende tijd ook geld vrijmaken voor internationalisering van de opleidingen en de campus.”

Minder personeel

5% minder wetenschappelijk personeel in 2016In 2016 zijn zo’n honderd formatieplaatsen voor het wetenschappelijk personeel verdwenen, zo’n vijf procent van het totaal. “Op sommige plekken is de VU inderdaad aan het inkrimpen. We moeten de tering naar de nering zetten. Met minder studenten en minder geld kan je ook minder personeel in dienst houden”, aldus Jansen. Ze wijst er op dat de krimp van het personeel geen gevolg is van grote reorganisaties. “We kijken bij elke vacature of en hoe die ingevuld gaat worden. De faculteiten en diensten moeten meerjarenplannen maken voor de personele bezetting, waarbij ook de werkdruk aandacht hoort te krijgen. Maar de verwachting is dat over de hele breedte gezien, verdere krimp van het personeel niet nodig is.”

Dat geldt wat haar betreft ook voor het ondersteunend personeel. “We willen de nu bereikte verhouding tussen wp en obp vasthouden, maar waar bij ondersteunende functies knelpunten zijn, moeten we die oplossen. Op het gebied van ICT bijvoorbeeld lopen we achter. Daar moeten we dus investeren.”

Nieuw gebouw

Investeren blijft ook nodig voor de vernieuwing van de campus. Dit jaar moet een besluit worden genomen over een nieuw gebouw voor de bèta’s op de voormalige schooltuintjes aan de De Boelelaan. Dat gaat ruim honderd miljoen euro kosten. Volgens Jansen een verantwoorde investering. “Goede huisvesting is ook een investering in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We hebben een aantal harde criteria opgesteld om investeringen in de nieuwbouw aan te toetsen. Zo mogen de kosten voor huisvesting gemiddeld niet boven de 14 procent van de inkomsten komen. In de meerjarenplanning voldoen we aan die criteria, die ook door de onderwijsinspectie in de gaten worden gehouden. Voor het nieuwe gebouw moeten we geld lenen van banken. Die hebben daarom onze positie doorgelicht en geconcludeerd dat we financieel een voldoende stabiele organisatie zijn om in te investeren. Dat is toch een mooi bericht met het oog op de toekomst.”

Het jaarverslag 2016 is gepubliceerd op de website van de VU.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.