Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 april 2024

Campus
& Cultuur

VU streeft naar 22 procent medewerkers met niet-westerse achtergrond

De VU-staf moet kleurrijker worden. Daarom lanceert Diversity Office vandaag een actieplan.

Diversity Office wil dat het VU-personeel een betere weerspiegeling wordt van de studentenpopulatie door meer mensen met een migratieachtergrond aan te nemen. Daarbij moet de VU zich vooral richten op Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders, de zogenoemde Stam-Nederlanders.

Dat staat in een speciaal actieplan dat Diversity Office vandaag op Diversity Day lanceert. Van de VU-studenten heeft 22 procent een niet-westerse achtergrond: 14 procent Nederlanders met een migratieachtergrond en 8 procent internationale studenten. Het wetenschappelijke personeel bestaat voor slechts 8 procent uit mensen met een niet-westerse achtergrond, van wie het merendeel – 6,6 procent – expat is. Biculturele Nederlandse wetenschappers met een niet-westerse achtergrond beslaan 1,4 procent van het totaal.

Dat is om verschillende redenen niet goed, vindt Diversity Office. Er ontbreken daardoor voldoende rolmodellen voor studenten met een niet-westerse achtergrond, de staf zelf ontzegt zich zo allerlei waardevolle perspectieven en er zijn kennelijk allerlei mechanismen die bepaalde groepen uitsluiten.

Daarom reikt Diversity Office de VU een ‘gereedschapskist’ aan, een verzameling suggesties, waaruit elke eenheid op de campus kan nemen wat haar het best past.

Stimulering biculturele studenten

Het office neemt het VU-beleid op het gebied van vrouwenemancipatie als voorbeeld. Met een mix van onder andere bewustwordingscampagnes, speciale leerstoelen voor vrouwen, de opname van vrouwelijke leden in benoemingsadviescommissies en het coachen van vrouwelijk talent heeft de VU het aantal vrouwelijke hoogleraren sinds 2001 op 25 procent weten te krijgen, en ze streeft nu naar 33 procent.

‘Het doel is een natuurlijke doorstroming’

Iets dergelijks moet de VU met Nederlanders met een niet-westerse achtergrond doen. De focus ligt op de Stam-Nederlanders omdat die het meest vertegenwoordigd zijn onder de biculturele studenten met een niet-westerse achtergrond, maar het beleid is daar niet toe beperkt. ‘Het doel is een natuurlijke doorstroming’, staat in het plan.

Dus moeten biculturele studenten gestimuleerd worden een academische loopbaan te ambiëren. Met onder meer voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met multiculturele studentenverenigingen, ‘kleurrijke’ rolmodellen, werving van kleurrijke student-assistenten, talentscouting en voorlichtingsmateriaal dat biculturele studenten en wetenschappers laat zien.

Kweekvijvers

Er is een eerste kweekvijver nodig van juniordocenten en promovendi en een volgende kweekvijver van postdocs die kunnen doorstromen naar universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraarposities, schrijft Diversity Office. Het beleid richt zich per se niet op kennismigranten omdat juist medewerkers met een Stam-achtergrond slecht vertegenwoordigd zijn. Het office adviseert onder meer bij het werven van nieuwe medewerkers daarom samen te werken met gespecialiseerde wervingsbureaus als Colourful People en Global People, talentvolle studenten te scouten en te coachen, speciale tenure-programma’s in te stellen en een leerstoelprogramma zoals de Fenna Diemer-Lindeboom leerstoel voor vrouwen.

Registratie is nodig

Diversity Office streeft naar een percentage van 22 procent medewerkers met een niet-westerse achtergrond, maar adviseert de VU om zich in de eerste vijf jaar tevreden te stellen met een jaarlijkse stijging van 2 procent.

Om dat te kunnen monitoren moet de VU registreren wie er een niet-westerse achtergrond hebben. Daarvoor wil het office teruggrijpen op de omstreden culturele barometer van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Die meetmethode is door het CBS inmiddels aangepast en het offfice denkt ermee zichtbaar te kunnen maken wat de samenstelling van het personeelsbestand is zónder dat de data individueel te herleiden zijn en zonder dat de VU zelf de achtergrond van de medewerkers registreert.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.