Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

VU schrapt Jezus

De universiteit wil de verwijzing naar het evangelie van Jezus Christus uit haar statuten schrappen. Dit staat in een voorstel dat het bestuur aan de ondernemings- en studentenraad heeft gestuurd.

Nu staat de grondslag als volgt omschreven: ‘De (VU) Stichting/Vereniging aanvaardt de Bijbel als inspirerend uitgangspunt van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en zijn wereld van harte te dienen.’

Volgens het bestuur is de VU-gemeenschap zodanig veranderd de afgelopen decennia dat veel studenten en medewerkers weinig betekenis meer toekennen aan het evangelie van Jezus, maar zich wel herkennen in de waarden die het christendom hoog houdt.

Dode letter

Om te voorkomen dat de grondslag alleen nog maar een dode letter is, is gezocht naar een nieuwe, meer bij deze tijd passende omschrijving. Het voorstel luidt  nu dat de VU, ‘voortbouwend op haar christelijke oorsprong, ten doel heeft om bij te dragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. (…) Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen.’

In een toelichting schrijft het bestuur dat deze omschrijving voor veel mensen binnen en buiten de VU begrijpelijk en inspirerend zal zijn. ‘De VU kan haar identiteit op een herkenbare manier verder ontwikkelen, door hiermee bewust en concreet aan het werk te gaan. Tegelijk wordt de band met het verleden en met de wortels van de inspiratie van de VU vastgehouden.’

Lange discussie

De discussie over de herformulering van de identiteit is al enige tijd aan de orde binnen de VU-Vereniging waaronder de universiteit en het medisch centrum vallen. De ledenraad van de Vereniging staat inhoudelijk achter de voorgestelde formulering. De Vereniging zal de eigen grondslag op een vergelijkbare manier aanpassen.

Het is nu een goed moment daarvoor. Omdat de VU en het VU medisch centrum sinds 1 januari juridisch twee zelfstandige rechtspersonen zijn, moeten de statuten toch aangepast worden. En ook binnen het VUmc leefde de wens de grondslag te moderniseren.

Te algemeen

De medezeggenschap staat positief tegenover het voorstel, maar maakt wel een kanttekening. De voorgestelde waarden rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid zijn nogal abstract. ‘Die waarden zijn inderdaad belangrijk. (…) Ze lijken wel universeel, maar in de praktijk worden ze verschillend ingevuld.’ Daarom pleit de medezeggenschap voor een echt actief voortbouwen op de christelijke achtergrond en verwijt het het bestuur in het verleden juist zelf weinig actief aan de grondslag te hebben gewerkt vanuit de pragmatische instelling dat de VU moest worden opgestuwd in de vaart der volkeren.

Daarom bepleit de medezeggenschap de omschrijving iets aan te scherpen. De VU moet niet alleen de rol van levensbeschouwing onderkennen en waarderen, maar ook honoreren.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.