Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
23 mei 2024

Campus
& Cultuur

VU maakt miljoen vrij voor vertraagde onderzoekers, maar of dat genoeg is…

De VU moet een miljoen euro reserveren om door corona vertraagde wetenschappers met een tijdelijk contract hun werk af te laten maken, maar de vraag is of dat genoeg is en wie er precies in aanmerking komen.

Veel onderzoekers met een tijdelijk contract hebben door de coronacrisis vertraging opgelopen en kunnen daardoor hun onderzoek niet op tijd afronden. Om ze langer in dienst te kunnen houden, is er tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao afgesproken om 0,45 procent van de loonruimte te reserveren voor verlenging van hun contracten. Dat betekent voor de VU dat er een miljoen euro wordt gereserveerd, maar directeur HRM, Arbo & Milieu Renée-Andrée Koornstra vreest dat dit niet genoeg is om iedereen met een tijdelijk contract en vertraging te kunnen helpen.

“De afspraken zijn nogal vaag geformuleerd, waardoor het voor meerdere uitleg vatbaar is wie er precies in aanmerking komen”, aldus Koornstra. Het gaat in de afspraken om een brede groep, waaronder behalve promovendi, postdocs en tenure-trackers ook docenten en ondersteunend personeel vallen. “Ik zie niet direct welke ondersteunende personeelsleden aan de VU er vertraging zouden hebben opgelopen, en ik verwacht ook niet veel docenten voor wie verlenging nodig is.”

Over faculteiten verdeeld

Ook is het volgens Koornstra niet duidelijk in welke periode de vertraging precies moet zijn opgelopen. “Ik heb een voorstel geschreven in de geest van de afspraken, maar niet iedereen is het erover eens wat dat is. Er staat in die afspraken bijvoorbeeld letterlijk dat de verlenging dit jaar moet worden gegeven, maar wij nemen de ruimte voor verlengingen in de eerste maanden van het volgende jaar, zolang de vertraging is opgelopen door de coronacrisis. We vinden het belangrijk dat het geld goed besteed wordt en dat dit juist voor schrijnende gevallen uitkomst biedt.”

In het voorstel wordt het gereserveerde bedrag naar rato van het aantal fte’s over de verschillende faculteiten verdeeld. Die moeten een commissie aanstellen om te bepalen wie voor verlenging in aanmerking komt en hun besluiten motiveren bij het college van bestuur. De VU heeft vooral postdocs en promovendi in de laatste fase van hun onderzoek op het oog. Tenure-trackers hebben al uitzicht op een vaste aanstelling.

Gepubliceerde onderzoeken

Koornstra wil ook onderzoeken of het voor promovendi niet mogelijk is eerder te promoveren door het verplichte aantal gepubliceerde onderzoeken te verlagen. “Bij de bèta’s geldt dat je vier artikelen moet hebben gepubliceerd, maar dat staat niet in het promotiereglement en waarom zou je de proeve van bekwaamheid, die het proefschrift is, niet kunnen bewijzen met drie artikelen?”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.