Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 juli 2024

Campus
& Cultuur

VU draait quitte, maar wordt wel armer

Volgens de begroting van 2014 komt de universiteit volgend jaar precies rond. Over 2013 is nog een tekort voorzien van ruim 4 miljoen euro. Voor de komende jaren verwacht het bestuur zelfs een batig saldo.

De totale inkomsten van de VU worden geschat op ruim 460 miljoen euro, bijna 15 miljoen meer dan dit jaar. Maar die extra inkomsten gaan vooral op aan stijging van de loonkosten: circa 11 miljoen.

Ondanks de schijnbaar goede vooruitzichten wil het bestuur de reorganisatie van de bedrijfsvoering gewoon doorzetten. Om de kosten te betalen van boventallig verklaard personeel is een voorziening voor 2014 opgenomen van 12 miljoen euro. Daarbovenop is nog zo’n 7 miljoen nodig voor onder meer nieuwe ict-voorzieningen om de bedrijfsvoering te moderniseren. Dat geld wordt echter uit het eigen vermogen gehaald, waardoor het geen effect heeft op het saldo van de jaarrekening 2014. De totale kosten van  de reorganisatievoorziening bedragen naar verwachting 33 miljoen tot en met 2015.

Reorganisatie temporiseren

De ondernemings- en studentenraad, die onlangs adviseerde over de begroting, stellen vraagtekens bij het doorzetten van de reorganisatie. “We zien dat die reorganisatie aan de ene kant veel geld kost omdat mensen boventallig worden verklaard en wachtgeld krijgen. Maar aan de andere kant liggen er allerlei projecten op uitvoering te wachten, bijvoorbeeld bij UC-IT en op het gebied van huisvesting. Daarvoor worden nu al externe krachten ingehuurd. Dan lijkt het ons verstandiger onze eigen mensen aan het werk te houden en de reorganisaties te temporiseren”, zegt or-lid Lambert Truijens.

Nieuw instellingsplan

Hij vindt dat de reorganisatie van de bedrijfsvoering ook op een ongelukkig moment plaatsvindt. “De kans is groot dat de Amsterdam Faculty of Science er gaat komen. Dan praat je wel over een organisatie met alleen al 1600 fte aan wetenschappelijk personeel. Dat gaat dus zonder meer gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. En het is natuurlijk zonde van alle moeite en ellende om nu te reorganiseren en dat over een of twee jaar weer te moeten doen. We kunnen beter eerst een nieuw instellingsplan 2015 -2020 maken waarin ook duidelijk wordt welke gevolgen de harmonisatie van de bedrijfsvoering met de UvA heeft.’’

Dure huisvesting

Bijkomend voordeel van het temporiseren van de reorganisatie is volgens Truijens ook dat er minder aanspraak op de financiële reserves wordt gedaan. Dan zou er meer geld beschikbaar zijn om te investeren in onderwijs en onderzoek. Omdat de VU ook veel geld investeert in vernieuwing van de campus, oplopend tot wel 460 miljoen de komende jaren, dreigt de zogeheten solvabiliteit naar een kritische grens van 30% te zakken. Dit jaar is de solvabiliteit nog ongeveer 45%. Als de solvabiliteit te laag wordt, is het moeilijker om geld te lenen voor nieuwbouw.

De medezeggenschap maakt zich zorgen over de ontwikkeling van huisvestingskosten. “De afspraak is dat die structureel niet boven 14 procent van de omzet van de universiteit mogen komen, maar de kadernota 2014 gaf aan dat de VU bij ongewijzigd beleid de komende jaren over die grens heengaat.’’

Aard- en Levenswetenschappen

Hij ziet nog een addertje onder het gras. “De faculteit Aard- en Levenswetenschappen heeft een tekort van 2,8 miljoen euro. Volgens de begroting moet dat in 2014 zijn weggewerkt. Daarvoor is waarschijnlijk ook een beroep op het eigen vermogen nodig. Ook vijf andere faculteiten dreigen in de rode cijfers te komen. Dan is aan de orde wat ze met hun financiële reserves mogen  doen. Mogen ze die gebruiken om hun tegenvallers op te vangen of moet het allemaal gereserveerd blijven voor de dekking van de leningen voor investeringen in nieuwe gebouwen?”

Extra geld onderwijs

Overigens staat er ook nog een lichtpuntje in de begroting. De komende jaren is er ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de onderwijsagenda.

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.