Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Campus
& Cultuur

VU begeert Europese diversiteitsprijs

Een jaarlijkse prijs voor het beste diversiteitsproject in het onderwijs blijkt nodig te zijn. ‘Laten we ervoor zorgen dat die award naar de VU gaat’, aldus collegevoorzitter Jaap Winter op een symposium hierover.

De award voor het beste diversiteitsproject in het onderwijs is een initiatief van het Aurora-netwerk van negen Europese universiteiten, waarin de VU participeert. Het is tevens de invulling van een van de aanbevelingen uit de diversiteitsmonitor van de VU.

Er moeten volgens die monitor externe prikkels komen om diversiteit te bevorderen. “Het fundament is gelegd, maar er moeten nog heel wat stenen bij om de VU echt divers te maken”, zei projectleider Judith Gerritsen op het symposium over diversiteitsensitief onderwijs op 29 november.

Weinig besef

Een projectgroep begeleidde twee jaar lang vier faculteiten bij het ontvankelijker maken van het onderwijs voor diversiteit. Daarbij trainde ze docenten en keek ze kritisch naar het curriculum. Het betrof de faculteiten Geneeskunde, Sociale Wetenschappen, Gedrags- en Bewegingswetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

Een opmerkelijke conclusie uit het evaluatierapport hiervan is dat docenten vaak weinig besef hebben hoe studenten het onderwijs ervaren. ‘Opvallend is dat veel faculteiten geen inzicht hebben in hoe de studenten het curriculum en leerklimaat ervaren, terwijl juist dit inzicht nodig is om een beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van de opleiding op het gebied van diversiteitsensitiviteit’, aldus het rapport.

Zo klaagde men op het symposium erover dat veel opleidingen bijna alleen maar Engelse en Amerikaanse literatuur gebruiken.

Positief voorbeeld

Een positief voorbeeld levert de medische faculteit met haar commissie-Docs: Diversiteit, openheid, cultuur, studenten, waarin studenten en docenten de opleiding doorlichten op diversiteit.

Een ander punt dat op het symposium naar voren kwam was dat het nog vaak voorkomt dat  men diversiteit opvat als: studenten met een vermeende achterstand extra stimuleren om op het traditionele academische niveau te komen. Maar het moet gaan om: inclusive excellence, waar verschillen worden gewaardeerd, actief benut en met vertrouwen tegemoetgetreden.

Hoogleraar diversiteit en onderwijs Maurice Crul zei het zo: “We moeten van probleemgestuurd naar de winst van het verschil.” Hij pleit ervoor dat de VU diversiteit ook daadwerkelijk doorvoert in het personeelsbeleid. “Hoe kunnen we bedrijven adviseren meer mensen met een migratieachtergrond aan te nemen als we dat zelf niet eens doen?’’

Hij vindt dat universiteiten meer aandacht moeten hebben voor de arbeidsmarktsituatie van hun alumni, want de werkloosheid onder afgestudeerde biculturele studenten is twee tot drie keer zo hoog als onder traditionele Nederlandse studenten.

Typisch voor de Randstad

Crul kondigde aan dat de VU samen met de universiteiten van Leiden en Rotterdam een epxertisecentrum diversiteit en hoger onderwijs gaat opzetten. Hij hoopt dat ook de UvA en Utrecht gaan meedoen, want het diversiteitsvraagstuk speelt vooral in de Randstad. Het expertisecentrum gaat onderzoeken welke aanpakken het beste werken.

Collegevoorzittter Jaap Winter is blij met dit initiatief. “We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat die diversiteitsaward naar de VU gaat, want we moeten echt waarmaken wat we met de mond belijden.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.