Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 april 2024

Campus
& Cultuur

Student doet aangifte tegen faculteit

Een 28-jarige student sociologie deed vorige week aangifte tegen de faculteit Sociale Wetenschappen. Hij beschuldigt die van discriminatie op grond van een chronische ziekte of beperking.

“Vanwege mijn ADHD ben ik heel snel afgeleid. Daarom heb ik het recht om in een aparte, rustige ruimte tentamen te doen. Maar dat gaat heel vaak niet goed”, zegt de vierdejaars student.

Volgens hem maakt de faculteit continu fouten die hem achterstellen ten opzichte van studenten die in een reguliere zaal tentamens afleggen.  “Er wordt op deze manier door de VU direct en indirect onderscheid gemaakt bij het afnemen van toetsen. Hierdoor word ik, als chronisch zieke met een functiebeperking, gediscrimineerd.”

Klachten

Zijn klachtenlijst is lang. Zijn belangrijkste bezwaar is dat hij een tentamen drie weken voor de gewone inschrijvingstermijn moet aanvragen en dat aanvragen routinematig vanwege bureaucratische redenen afgewezen worden. 

Daarnaast gaat er vaak iets mis met zijn tentamen: het tentamenformulier is niet aanwezig of er missen vragen. Ook aan de rustige tentamenomgeving schort het regelmatig. Zo moest hij onlangs halverwege het tentamen naar een andere ruimte omdat in de zaal naast hem een borrel aan de gang was.

Aangifte

De student had meerdere malen contact met de examencommissie,  het faculteitsbestuur en het college van beroep voor de examens (COBEX). Volgens hem worden de afspraken die hieruit voortvloeiden niet nagekomen.

Waarom koos hij voor aangifte bij de politie in plaats van de rechtbank te stappen? “Simpel: ik ervaar discriminatie.” Ook heeft hij zijn zaak aangemeld bij het College van de rechten van de mens (voorheen de commissie gelijke behandeling).

Beschuldiging

De VU gaat niet in op de beschuldiging. “De universiteit laat zich niet over individuele gevallen uit”, laat een woordvoerder weten.

De faculteit wil wel benadrukken dat studenten meerdere mogelijkheden hebben om problemen aan te kaarten als zij het met de examencommissie niet eens zijn. Zo had de student weer naar de studentenombudsman, het college van beroep voor de examens, het college van bestuur en het college van beroep voor het hoger onderwijs kunnen stappen.

Niet uniek

De student is niet uniek in zijn klachten. Vorig jaar ging rector Frank van der Duyn Schouten, na kritiek, in gesprek met een groep studenten met een beperking die tegen soortgelijke zaken aanliepen. Zij klaagden vooral over het feit dat ze voor elk vak en elk tentamen opnieuw hulp moeten regelen. Dat kost veel energie die zij vaak niet hebben.

Een deel van de studenten die bij dat gesprek waren, ervaart ook discriminatie. Zo was er een studente in een rolstoel die vanwege haar handicap haar tentamens op een laptop mag maken. Een docent die twee belangrijke vakken gaf, weigerde die na te kijken, waardoor ze voor die vakken zakte.

Onderaan de ranglijst

Bij een onderzoek naar faciliteiten voor gehandicapte studenten op universiteiten bungelde de VU bijna onderaan de ranglijst. Alleen de UvA scoorde nog slechter.

Door de reorganisatie bij het domein Studentgerichte Ondersteuning gaat de hulp aan deze studenten de komende jaren op de schop. De ondersteuning, die nu nog vooral door SCHIB gedaan wordt, moet grotendeels door de studentendecanen en docenten overgenomen worden.

Ook wordt er gewerkt aan betere systemen, zodat een student slechts één keer per jaar extra faciliteiten hoeft aan te vragen en niet meer per tentamen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.