Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 april 2024

Campus
& Cultuur

Raadpleging dichtgecommuniceerd

Morgen is de aftrap van De Raadpleging. Het moment voor medewerkers en studenten om mee te denken over allerlei urgente zaken. En het antwoord van de VU op protesten tegen een top-downcultuur. Maar van een open debat was in de aanloop weinig sprake. Reconstructie van een gemiste kans.

Half oktober 2015 bezocht een delegatie van het Comité Democratisering VU de redactie van Advalvas. Ze wilden Advalvas graag betrekken bij de aanloop naar de komende raadpleging van de VU-gemeenschap. Die raadpleging moest namelijk geen gewone enquête worden, maar een middel om een echte discussie van de grond te krijgen, met goed onderbouwde argumenten. Moet er bijvoorbeeld een gekozen rector komen? Hebben faculteiten en afdelingen meer autonomie nodig? Hoe kunnen studenten meer zeggenschap krijgen?  Misschien kon Advalvas vooraf vast voor- en tegenstanders op thema aan het woord laten.

Discussieplatform

Daarmee waren ze bij deze redactie aan het goede adres: Advalvas heeft een rijke traditie in het ondersteunen van belangrijke discussies op de universiteit, daar zijn wij immers voor.

Enthousiast gingen comité en redactie uit elkaar. Maar daarna bleef het stil. Wij bellen. Waar blijft de raadpleging en discussie? ‘Heb geduld’, was het antwoord. Er was een breed voorbereidingscomité samengesteld, ook met het cvb erin. En er was een extern onderzoeksbureau ingehuurd om de raadpleging op ‘wetenschappelijk verantwoorde wijze’ uit te voeren. Dat kost tijd. Dat snappen wij ook wel.

Liever geen voorkennis

Ondertussen deden we gewoon ons werk. Bijvoorbeeld door de discussie over de gekozen rector te verslaan. Deden we toch alvast íéts aan de voorbereiding van de raadpleging. En in februari kondigden we eindelijk de raadpleging officieel aan. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, zo liet een voorlichter ons achteraf weten, want die had de communicatie willen ‘afstemmen’. En na deze mededeling bleef het wederom ijzig stil. Nee, de concept vragenlijst konden we niet krijgen, en nee, de thema’s werden ook niet vooraf openbaar. Dus nee, we konden geen achtergrondverhalen maken om de raadpleging te ondersteunen. Is dit nu de universiteitsbrede discussie die de aanhangers van de nieuwe universiteit wilden voeren? De raadpleging lijkt op voorhand dichtgecommuniceerd.

Morgen is dan eindelijk de aftrap van de raadpleging. Gelukkig heeft de Advalvas-redactie niet stil gezeten. Daarom hieronder een selectie uit de vele berichten die we de afgelopen maanden over VU-kwesties geschreven hebben. Doe er uw voordeel mee, opdat u alsnog goed onderbouwde keuzes kunt maken.

Onze thema’s: Medezeggenschap | gekozen bestuurders | Financiering | Smart@work  | personeelsbeleid | samenwerking VU/UvA | onderwijs

Medezeggenschap / gekozen bestuurders

DEBAT Collegevoorzitter belooft echte medezeggenschap
verslag toekomstdebat VU maart 2015

NIEUWS Meeste studenten willen helemaal geen medezeggenschap
inventarisatie opkomst studentenraadsverkiezingen hogescholen en universiteiten

NIEUWS OR hekelt bureaucratisch top-downbestuur VU
de ondernemingsraad publiceert prioriteitenlijst voor toekomst VU, onder andere voor minder bureaucratie en minder flexcontracten

INTERVIEW Fsr: ‘Decanen moeten gekozen worden’
Martijn Goosensen, vicevoorzitter van de facultaire studentenraad van Gedrags- en Bewegingswetenschappen, vindt dat de baas van een faculteit voortaan gekozen moet worden

DEBAT Bestuurders willen niet worden gekozen
Verslag forumdebat ‘Benoeming of verkiezing?’

ACHTERGROND Op zoek naar democratischer bestuur
Invalshoeken bij het medezeggenschapsdebat over democratie en bestuursmodel

NIEUWS ‘Ook de VU moet democratischer’
Vu-studenten richten afdeling op van De Nieuwe Universiteit

Financiering

OPINIE Met deze nieuwe bezuinigingen kunnen wij niet akkoord gaan
Studentenraad schaart zich achter protesten faculteiten tegen nieuwe bezuinigingen

INTERVIEW ‘Vier miljoen euro is een rimpeling in de vijver’
Frans van der Woerd, milieueconoom en OR-lid, betoogt dat de faculteiten financieel vrijer zijn dan men denkt

NIEUWS De ideale geldverdeling bestaat niet
CPB zoekt naar ideale vorm van wetenschapsfinanciering

NIEUWS Externe financiering kost universiteiten miljoenen
Rapport Rathenau Instituut over o.a. matching tweede en derde geldstroom

OPINIE U betaalt, wij publiceren
Advalvas-columnist en hoogleraar Jacintha Ellers over de kosten van open access

OPINIE Universiteiten moeten specialiseren om kleine opleidingen te behouden
Blog van de studentenraad

Smart@work

ACHTERGROND Wennen aan smart werken
Rechten en Letteren over hun ervaringen met het nieuwe werken: Smart@Work

ACHTERGROND Studenten staan voor dichte deur
Steeds meer werkplekken verdwijnen achter een glazen deur, alleen toegankelijk met een medewerkerspas. Tot verdriet van velen.

NIEUWS Sociale wetenschappers VU solidair met actievoerders
140 sociale wetenschappers van de VU verklaren zich solidair met demonstraten UvA, en wijzen op democratisch tekort, het opdringen van Smart@work en het grote aantal flexbanen

Tijdelijke contracten/flexbanen 

NIEUWS College van bestuur belooft meer vaste banen
De VU gaat meer mensen een vaste baan geven, belooft collegelid Bernadette Langius

NIEUWS Personeelsbeleid universiteiten: ‘Zo ga je niet om met mensen’
Ook de Tweede Kamer maakt zich druk om het grote aantal tijdelijke banen voor wetenschappers

NIEUWS ‘Geen gevallen van knutselcontracten bekend’
VU reageert op aantijging van de Volkskrant dat zij zich niet aan de wet voor flexcontracten zou houden

NIEUWS Levenslang tijdelijk werken
Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten reikt prijs uit aan wetenschapper die het langst in tijdelijke dienst is (25 jaar)

Samenwerking VU-UvA

NIEUWS Vorming bèta-instituut VU en UvA opgeschort
Het samenwerkingsinstituut dat ecologen, aard- en milieuwetenschappers van de VU en UvA samen willen oprichten, krijgt negatief advies van de medezeggenschap

NIEUWS Zes opleidingen zijn nu officieel joint degree met UvA
Studenten van zes bètaopleidingen aan de VU krijgen straks ook een UvA-diploma

OPINIE De medezeggenschap is dood – leve de gekozen rector
Hoogleraar Han Dolman betoogt dat strategische beslissingen over de toekomst van bètafaculteiten onterecht zijn geblokkeerd door een klein aantal tegenstanders, terwijl grote delen van de werkvloer juist achter die beslissingen stonden

Onderwijs

NIEUWS Studentenraad blijft strijden tegen 18-puntenregel
De nieuwe regel zou ambitieuze studenten in de weg staan

OPINIE Voor beter onderwijs zijn ook sterkere opleidingscommissies nodig
Blog van de Universitaire Studentenraad

INTERVIEW Rechten schaft online colleges af: ‘Wij willen meer contact’
De portefeuillehouder onderwijs wil dat er meer studenten naar de colleges komen

NIEUWS VU selecteert studenten bij meer dan helft masters

NIEUWS Studenten dreigen met ban op selectie in masters
Het ISO is tegen het volledig verdwijnen van de doorstroommaster

OPINIE De ene zes is de andere niet
Advalvas-columnist Nathanael Korfker op de bres voor Bildung in plaats van rendementsdenken

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.