Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
14 juni 2024

Campus
& Cultuur

Protest tegen dreigend ontslag

Zo’n honderdvijftig medewerkers demonstreerden vanmiddag bij de vergadering van de ondernemingsraad met het bestuur tegen de dreigende tachtig ontslagen als gevolg van de lopende reorganisaties.

Een deel van hen, met name medewerkers van de bibliotheek, droeg de tekst ‘ontslag bedreigd’ mee. Bij de bibliotheek dreigen 56 van de 168 medewerkers hun baan te verliezen. Namens hen sprak Arjan de Rooy het college van bestuur en de ondernemingsraad toe. Hij riep het bestuur op rekening te houden met de betrokkenen. “Degene die boventallig dreigen te worden verklaard,  zien hun toekomst instorten. Zeker nu het voor velen van hen moeilijk zal blijken ander werk te vinden op de krappe arbeidsmarkt.” Hij wees erop dat flink wat van de betrokkenen 45 jaar of ouder zijn, en dat het juist voor hen erg moeilijk is een carrièreswitch te maken in deze tijden van crisis.

Ook mensen van het Universitair centrum IT, waar 21 van de 162 banen op de tocht staan, en van de dienst Arbo en Milieu, waar drie mensen boventallig dreigen te worden, waren bij het protest aanwezig.

Bestuur reageert later

Verantwoordelijk  collegelid Bernadette Langius kan de verontrusting en emoties bij de betrokken werknemers goed begrijpen, zei ze. “We zullen serieus naar uw argumenten luisteren en ze meewegen bij onze beslissing.”

Ze benadrukte nog eens dat het bestuur zich aan de afgesproken regels zal houden en het hele proces zo transparant mogelijk wil laten verlopen. “Mocht u bepaalde informatie niet hebben gekregen of roept die nog vragen op, dan zullen we dat nader uitleggen.”

Ze wilde echter niet inhoudelijk op de reorganisatieplannen ingaan. “Officieel krijgt het college van bestuur die plannen pas eind deze week van de kwartiermakers, inclusief het commentaar van het personeel en de domeincommissies. Op grond van die informatie gaan we maandag een concept besluit nemen. En daar gaan we dan weer met de ondernemingsraad over praten.”

Rob Neutelings, die de leiding heeft over de reorganisatie van de bedrijfsvoering, zei dat er sinds april vorig jaar wel degelijk veranderingen in de plannen zijn doorgevoerd. “Toen hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, waarop commentaar is gekomen. Bij de bibliotheek bijvoorbeeld hebben we toegezegd nader te kijken naar de invulling van het Historisch Documentatiecentrum en naar de bemensing van de balie. We zijn niet doof.”

 

 

 

 

OR ongerust

De voorzitter van de ondernemingsraad Ottho Heldring vroeg het college nadrukkelijk de voorstellen ook op hun gevolgen voor de dienstverlening en de betrokken medewerkers te beoordelen en niet alleen op de bezuinigingsdoelstellingen. “We hebben tenslotte niet voor niets in oktober afgesproken dat de inhoud leidend is boven de financiële criteria.” De zorgen van de OR zijn ook in een brief aan het college kenbaar gemaakt.

Een enkel raadslid sprak nog zijn teleurstelling uit over het feit dat collegevoorzitter René Smit niet bij deze belangrijke en emotionele bijeenkomst aanwezig was.

De ondernemingsraad bespreekt half maart de concept-besluiten van het bestuur en wil voor die tijd een hoorzitting met de betrokken medewerkers houden.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.