Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 april 2024

Campus
& Cultuur

OR wil meer tijd voor reorganisatie Onderwijscentrum

“Over het doel zijn we het eens. Over hoe we dat doel het beste kunnen bereiken, zijn we dat nog niet.” Zo vat rector Vinod Subramaniam woensdag de discussie met de ondernemingsraad samen over de voorgenomen reorganisatie van het Universitair Centrum voor Gedrag en Beweging.

Dit is, zeg maar, het onderwijscentrum van de faculteit Gedrag en Beweging. Het leidt leraren op voor het voortgezet onderwijs, traint docenten van het hbo en universiteit, verzorgt de Hovo-cursussen voor ouderen en kent een opleiding voor sportpsychologen. Bij het centrum werken ruim vijftig mensen. Bij de reorganisatie worden geen mensen ontslagen.

Het centrum is ontstaan in 2015 bij de fusie van de faculteiten Bewegingswetenschappen en Psychologie. Toen zijn het Onderwijscentrum–VU en het expertisecentrum voor sport en zorg EXPOSZ samengegaan. Die samenwerking blijkt niet in alle opzichten goed te gaan.

Hybride portfolio

‘Het centrum heeft op dit moment een hybride portfolio van diensten’, staat te lezen in het reorganisatievoorstel. Een aantal taken moet worden overgeheveld naar andere afdelingen en het aantal teams moet worden teruggebracht van vijf naar drie. Die drie teams krijgen respectievelijk de kerntaken opleiden leraren voorgezet onderwijs, trainen docenten hoger onderwijs en het verzorgen van hoger onderwijs voor ouderen.

De hbo-master docent hoger gezondheidszorgonderwijs wordt overgeheveld naar de medische faculteit en opleidingen op het gebied van sport gaan naar de afdeling Bewegingswetenschappen.

Wantrouwen bij personeel

Met deze benadering kan de ondernemingsraad leven, maar ze plaatst wel kanttekeningen. De OR merkte tijdens een hoorzitting voor het betrokken personeel dat er veel onrust en wantrouwen heerst. Dat is deels ingegeven doordat de vorige reorganisatie niet heeft opgeleverd wat ervan werd verwacht.

Bovendien is een deel van het personeel ook al betrokken geweest bij het opheffen en opsplitsen in 2012 van het toenmalige zelfstandige VU-Onderwijscentrum. Alleen nieuwe structuren bedenken, werkt in de ogen van veel medewerkers niet. Er is ook een cultuuromslag nodig en een andere manier van werken.

‘Perverse impulsen blijven overeind’

Vooral de financiering van het centrum is een probleem. Veel medewerkers werken op projectbasis, waarbij ze individueel verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen van geld. ‘De huidige situatie met vijf teams heeft geleid tot ongezonde concurrentie en tot eilandvorming’, schrijft de OR in het conceptadvies. De nieuwe opzet kan dat verbeteren, maar volgens de OR ‘blijven in het voorgenomen reorganisatieplan nog teveel perverse impulsen binnen het verrekeningssysteem overeind’.

De raad wil de reorganisatie dan ook niet al per 1 oktober doorvoeren, maar er meer tijd voor uittrekken om met het personeel te overleggen en meer draagvlak voor de plannen te creëren.

Cultuuromslag is nodig

De decaan van de faculteit, Maurits van Tulder, onderkent dat alleen een nieuwe structuur niet voldoende is. “We moeten veel met elkaar praten om draagvlak te krijgen en bestaand wantrouwen wegnemen. Daarbij is ook een cultuuromslag nodig. Niet individuele medewerkers horen verantwoordelijk te zijn voor het binnenhalen van projecten en subsidies, maar de afdelingen als geheel”, kwam hij de ondernemingsraad tegemoet.

De ondernemingsraad wil ook dat er meer mensen die bij de master betrokken zijn, meeverhuizen naar de medische faculteit, omdat dat ze meer zekerheid biedt. Het bestuur wil drie mensen overplaatsen; de OR vijf à zeven. Volgens de rector is het probleem hierbij dat de meeste betrokken medewerkers zowel taken binnen de master als binnen andere afdelingen hebben. Ook is er discussie over wat de beste vaste standplaats is. Probleem hierbij is, is dat er nog geen samenwerkingsovereenkomst met de medische faculteit op tafel ligt, zodat de betrokken medewerkers niet precies weten waar ze aan toe zijn.

De komende dagen vinden nog gesprekken plaats over de hele reorganisatie met de betrokken medewerkers, bestuurders en leden van de ondernemingsraad. Daarna komt de OR met een definitief advies, waarschijnlijk nog voor 1 oktober.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.