Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 mei 2024

Campus
& Cultuur

Oorlog met de surveillant

De VU huurt professionals in om te surveilleren in de grote tentamenzaal TenT. Docent bewegingswetenschappen Knoek van Soest schetst een ontluisterend beeld van hoe zijn tentamen daar verliep.   De hoofdsurveillant komt naar mij toe: “Krijgen wij nu toch nog oorlog?”. Ik dacht aan een grapje, maar nee.

Belevenissen van een argeloze docent

De setting: tentamen voor 160 eerstejaars studenten Bewegingswetenschappen, om 18:30 ’s avonds, in de TenT.

Bij binnenkomst in de TenT om 18:10 zijn alle surveillanten al aanwezig, top! Maar binnen twee minuten heb ik een stevig conflict met hoofdsurveillant over wie eindverantwoordelijk is voor gang van zaken. Hij dus. En, vraag ik hem, wie is er verantwoordelijk als er iets fout gaat? Ik dus.

Geïnstrueerd maar niet door mij

Overgeven van de regie aan deze meneer leidt ertoe dat pas vier minuten na aanvangstijd (5% op een tentamenduur van 90 minuten) alle studenten over een vragenformulier beschikken. Tot mijn verbazing (ik leer snel) gaat hij zonder morren accoord met mijn voorstel om de verloren tijd aan het eind van het tentamen te compenseren.

Eerste deel tentamen: per blok (ongeveer 80 studenten) is een surveillant drie kwartier bezig met controle van persoonsgegevens, zonder oog voor de rest van de zaal. De andere surveillanten moeten door mij op de gedachte worden gebracht om een beetje door de zaal te lopen.

Tweede deel tentamen: de kwaliteit van de surveillance zal na de controleronde wel verbeteren, toch? Niets is minder waar. De surveillanten houden zich meestentijds, terwijl ze zich voorin de zaal bevinden, met hun rug naar de zaal bezig met god weet welke administratieve handelingen. Waartoe ze wellicht zijn geïnstrueerd, maar niet door mij. Ik kan het niet laten foto’s van de situatie te maken.

Huilende student

Eind van het tentamen: inname van de antwoordformulieren neemt veel tijd maar verloopt ordelijk. Wel lijkt het erop dat studenten die laat aan de beurt komen om in te leveren langer dan toegestaan aan het tentamen kunnen doorwerken.

Tijdens het opruimen meldt een huilende student zich door het openstaande raam van de TenT. Waarom loopt ze niet gewoon naar binnen? Omdat haar de toegang is geweigerd door de dienstdoende bouncer, begrijp ik pas later. Het praat wat lastig door het raam en de student is overstuur, dus ik vraag haar om toch maar even binnen te komen om uit te leggen wat er aan de hand is. De hoofdsurveillant komt direct naar mij toe: “Krijgen wij nu toch nog oorlog?”. Ik dacht aan een grapje, maar nee.

Rapporteren

De studente blijkt per abuis vergeten te zijn de antwoorden van haar kladvel over te schrijven op het antwoordformulier. Ik doe feitenonderzoek en maak daar notitie van. De hoofdsurveillant meent zich hiermee te moeten bemoeien en voegt mij toe dat hij mijn handelwijze, die blijkbaar ergens mee in strijd is, zal rapporteren. Het zij zo.

Als ik de TenT wil verlaten stapt de bouncer tot mijn verbazing in de deuropening en zegt dat hij mijn naam wil weten. Oprecht verbaasd (ik leer toch niet zo snel) vraag ik hem waarom. Omdat ik de procedures heb overtreden door de huilende studente naar binnen te vragen, en hij deze overtreding wil rapporteren. Prima. En wat was uw naam ook al weer?

Te laat is te laat

Buiten komen er twee studenten naar mij toe met een wanhopige blik in hun ogen. Ze vragen heel beleefd of ze me even mogen spreken. Uiteraard. Ze melden dat ze door problemen in het Amsterdamse OV een fractie te laat bij de TenT arriveerden. Twee uur later kunnen ze nog steeds niet geloven dat zij, terwijl een medestudent die zich in de hal achter de bouncer bevond de tentamenzaal nog moest betreden, toch niet naar binnen mochten. Te laat is te laat, maar ik kan me hun ongeloof voorstellen. Ik loop terug naar de bouncer om zijn versie van dit incident te horen. De conclusie is dat het verhaal van deze studenten klopt, en dat zij tussen 0 en 2 minuten te laat waren …. terwijl het tentamen effectief 4 minuten te laat startte. Mijn poging tot wederhoor leidt er al heel snel toe dat de bouncer weigert om antwoord te geven op een vervolgvraag, en sommeert mij om de TenT onmiddellijk te verlaten.

Is dit hoe wij de kernwaarden van de VU willen vormgeven?

Dr A.J. ‘Knoek’ van Soest, FBW

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.