Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
18 mei 2024

Campus
& Cultuur

Met je student naar bed? Dan beoordeelt iemand anders zijn paper

Geen probleem als je samen met je collega naar huis fietst, maar de VU wil het wel graag weten als een medewerker met zijn leidinggevende date.

Romantische relaties tussen medewerkers en studenten zijn niet zonder meer verboden aan de VU, blijkt uit de gedragscode belangenverstrengeling bij privérelaties op het werk die het college van bestuur ter instemming aan de ondernemingsraad heeft voorgelegd. Maar als de twee een “professionele relatie” hebben, is een privérelatie niet toegestaan.

Als je toch zowel een professionele als een privérelatie met je student hebt, moet je die melden bij je leidinggevende. Die moet er dan op toezien dat je de betreffende student niet op diens onderwijs- en onderzoeksprestaties hoeft te beoordelen “dan wel op andere wijze beslissingen over deze student hoeft te nemen”. Of dat betekent dat een student wel colleges bij jou mag blijven volgen, wordt een beetje in het midden gelaten.

Ontslag

Dergelijke multi-interpretabele passages staan er meer in de gedragscode, maar grosso modo staan er geen gekke dingen in. Privérelaties met leidinggevenden, ondergeschikten, leveranciers, afnemers enzovoort kunnen de schijn van integriteitsschendingen of belangenverstrengeling wekken en moeten dus worden gemeld bij een leidinggevende, die dan moet bepalen of iemand moet worden overgeplaatst, of er van leidinggevende moet worden gewisseld, een andere werkplek moet worden gezocht of dat er arbeidsrechtelijk moet worden opgetreden, met in het uiterste geval ontslag.

Zo’n relatie kan immers partijdigheid bevorderen, een oordeel of besluit beïnvloeden, vriendjes of vriendinnetjes kunnen worden bevoordeeld of er kunnen spanningen ontstaan op de werkvloer, bijvoorbeeld als een relatie op een gegeven moment wordt verbroken.

Maar wie dagelijks met zijn collega van de VU weer naar huis fietst of weleens een biertje met een collega pakt, is niet verplicht dat te melden, zoals in een discussie over de gedragscode in de OR werd gesuggereerd. Relaties tussen collega’s zonder machtsverhouding zijn in principe geen probleem volgens de VU, maar het is voorstelbaar dat als twee collega’s een maand gaan backpacken in Peru, dat de verhoudingen binnen hun team beïnvloedt.

Gezond verstand

Het komt allemaal aan op gezond verstand, de meeste mensen zullen zelf wel aanvoelen wanneer er sprake is van een relatie die problemen kan veroorzaken. ‘Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en meedenken over en meewerken aan een oplossing’ staat in de gedragscode. Een OR-lid mopperde vorige week dat de gedragscode een “enorme lap tekst” was met als conclusie dat iedereen het zelf maar moest uitzoeken.

Wanneer er maatregelen worden genomen vanwege een mogelijke integriteitsschending door een privérelatie, wordt dat schriftelijk vastgelegd, maar met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, zegt de gedragscode. Er worden altijd een privacy- en een arbeidsjurist bij betrokken. Mailverkeer over de kwestie wordt versleuteld en de betreffende documenten worden vernietigd na het verstrijken van de ‘wettelijke bewaartermijn.’

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.