Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
15 april 2024

Campus
& Cultuur

Meer studenten, minder docenten

De VU heeft over 2017 een positief saldo geboekt van 14,3 miljoen euro. De totale inkomsten bedroegen ruim 510 miljoen euro. Het saldo is 10 miljoen hoger dan in 2016.

Het goede resultaat is deels het resultaat van lagere afschrijvingslasten op de gebouwen en een lagere schuld op de rentederivaten. Maar de inkomsten stegen ook met 9 miljoen euro.

Het aantal studenten is weer stijgende. Er begonnen 5.031 studenten aan een bacheloropleiding, terwijl dat er in 2015 nog 4.426 waren. Het aantal buitenlandse nieuwe bachelorstudenten steeg in die periode van 232 naar 539. Ook het aantal masterstudenten steeg van 9.300 naar 9.583. Hier verdubbelde het aantal nieuwe buitenlandse studenten ruim, naar 766. Het totaal aantal ingeschreven studenten daalde licht naar 22.867.

De VU verwacht de komende jaren een groei van het aantal studenten richting de 25 duizend. Streven is per jaar vijfhonderd extra eerstejaars studenten erbij te krijgen, waarbij het aantal studenten van buiten Europa stabiel blijft op het huidige niveau van 470.

Minder personeel

Opmerkelijk is dat het aantal personeelsleden juist daalt. In 2015 bezette het wetenschappelijk personeel gemiddeld 2.230 formatieplaatsen, nu nog maar 2.112. Vorig jaar waren het er 2.158 formatieplaatsen. Ook de formatie van het ondersteunende personeel daalde licht van ruim 1.400 naar 1.394. Dit zijn cijfers zonder de medische faculteit en het Amsterdam University College.

Het college van bestuur streeft bewust naar een positief saldo van minimaal tien miljoen euro per jaar. Dat is om het vermogen van de universiteit op peil te houden. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in vernieuwing van de campus. In 2017 is daaraan opnieuw 78 miljoen uitgegeven. Daarvoor heeft de VU geld geleend van banken. Inmiddels is de langlopende schuld opgelopen naar bijna 222 miljoen euro. Daar komt dit jaar nog een flink bedrag bij als de bouw van het schooltuintjescomplex van start gaat.

Financieel stabiel

Volgens de medezeggenschapsraden die het jaarverslag onlangs bespraken, voert de VU een verantwoord en voorzichtig financieel beleid. ‘De VU ligt goed op koers en kan de komende jaren in voldoende mate voldoen aan de verwachtingen van de banken en de onderwijsinspectie’, schrijven ze in het advies over het jaarverslag. Ook is de verwachting dat de VU de komende jaren zich stabiel verder kan ontwikkelen zonder grote ingrepen.

Het jaarverslag geeft geen cijfers over de verschillende faculteiten en diensten op zich. Daar kunnen zich echter wel pijnpunten voordoen. Zo is de instroom van studenten niet bij alle faculteiten even hard gegroeid. Er zijn ook achterblijvers, zoals Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen. En bij de dienst Communicatie en Marketing is een flink tekort ontstaan.

De medezeggenschap is er positief over dat het aantal ingehuurde medewerkers weer is afgenomen. Van 18 miljoen euro naar 15 miljoen. De helft daarvan gaat naar IT.

En voor de fijnproevers: de VU telt drie hoogleraren en twee directeuren die meer dan de Balkenende norm verdienen. Namen worden niet genoemd, maar het zijn geen leden van het college van bestuur.

Het jaarverslag is hier te lezen, inclusief een publieksversie.

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.