Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
24 mei 2024

Campus
& Cultuur

VU is 25 miljoen euro rijker dan verwacht

De VU heeft vorig jaar 25 miljoen meer overgehouden dan verwacht, Dat komt vooral door extra geld uit Den Haag, maar ook omdat de financiële schade door de coronacrisis is meegevallen.

Het jaar 2021 was voor de VU stormachtig, vanwege corona en de problemen met het nieuwe ICT-landschap MARS, maar ze heeft toch een positief financieel resultaat van 25,1 miljoen euro weten te boeken. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2021, dat nu online staat. Het grootste deel van dat overschot komt uit extra bijdragen die de VU (net als andere universiteiten) heeft ontvangen van het Rijk, 41 miljoen euro in totaal.

Zo krijgt de VU zogenaamde studievoorschotsgelden om het onderwijs te verbeteren en ook geld om de negatieve effecten van de coronacrisis te bestrijden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Omdat dit geld nog niet allemaal is uitgegeven, draagt dat bij aan het riante overschot.

Maar er zijn ook andere opvallende financiële meevallers. Zo had de VU gerekend op een nadelig effect van 8,2 miljoen vanwege corona maar dat bleek 2 miljoen minder te zijn. Althans bij de faculteiten. Bij de diensten vielen de kosten een miljoen hoger uit, vanwege de extra beveiliging.

Geld in het laatje

En de VU Holding, waar de private ondernemingen van de VU zijn ondergebracht, heeft ook een hoger resultaat geboekt dan was verwacht: 0,2 miljoen, vooral door de winst die Taalcentrum VU heeft gemaakt (met onder andere cursussen en vertalingen) en het Parkeerbedrijf VU-VUmc, dat het minder slecht heeft gedaan dan vanwege corona was ingeschat.

De VU had in 2021 lagere afschrijvingslasten, onder andere omdat het W&N-gebouw, dat allang afgebroken had moeten zijn, nog steeds in gebruik is.

De VU-spin-off Lumicks, een medisch high-techbedrijf, gaat zelfstandig verder en de afwikkeling van de licentieovereenkomst met de VU heeft die laatste 0,7 miljoen opgeleverd. Ook de faculteiten hebben bij elkaar 10,1 miljoen euro meer overgehouden dan verwacht; vooral de tandheelkundige faculteit ACTA (die tandzorg aanbiedt) en de School of Business and Economics (succesvol met post-graduate onderwijs) deden het goed. Studenten van andere universiteiten die een bijvak of minor aan de VU volgden, hebben geld in het laatje gebracht, net als de samenwerking op verschillende gebieden met de UvA.

Mars-debacle

Meevallende rentebaten, BTW-teruggaven, vrijkomende reserves en dergelijke hebben allemaal geleid tot het positieve resultaat. Maar er waren ook tegenvallers. Het MARS-debacle, bijvoorbeeld, heeft de VU 5,3 miljoen euro meer gekost dan begroot. Eerst was er uitstel van de start van het nieuwe ICT-systeem, goed voor een tegenvaller van 1 miljoen. Daarna kwam gans het raderwerk stil te liggen omdat medewerkers niet meer in de systemen konden, geen overzicht hadden over de afdelingen die ze leidden, hun financiën, geen nieuwe studenten konden inschrijven enzovoort. Het verhelpen daarvan zorgde in 2021 voor een extra rekening van 4,3 miljoen, en de teller tikt in 2022 nog door.

Vanwege het grote overschot dat de VU dit jaar boekt en dat ze halverwege het jaar al zag aankomen, accepteert de VU voor de begroting van dit jaar een negatief resultaat van 5,9 miljoen. Ook voor 2021, waar het jaarresultaat uiteindelijk positief is uitgevallen, had de VU een negatief resultaat begroot (van 4,8 miljoen). Het hangt af van wat Prinsjesdag gaat brengen en wat de VU nog aan aanvullende Rijksbijdrage tegemoet mag zien, maar afhankelijk van de omvang van deze middelen, is het mogelijk dat dit het jaarresultaat positief zal beïnvloeden.