Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

Medezeggenschap ongelukkig met nieuwe naam faculteit Godgeleerdheid

De faculteit Godgeleerdheid wil haar naam veranderen in ‘Faculteit Religie en Theologie’, in het Engels ‘Faculty of Religion and Theology’. Maar de universitaire medezeggenschapsraden hebben daar bedenkingen bij.

Op zich vinden de ondernemings- en de studentenraad een naamswijziging een goede zaak. De faculteit houdt zich namelijk al jarenlang met veel meer bezig dan het opleiden van dominees en richt zich meer in het algemeen op het bestuderen van religie en niet exclusief op het christendom.

Taalvervuiling

Maar de voorgestelde naam stuit op bezwaren. Volgens het advies van de medezeggenschapsraden is het taalkundig onevenwichtig. ‘Religie’ duidt een veld aan en ‘Theologie’ duidt op reflectie. De universitaire traditie is dat namen van faculteiten verwijzen naar reflectie op een bepaald vakgebied, zoals ‘Geesteswetenschappen’ of ‘Rechtsgeleerdheid’. Dus meer voor de hand liggend zou zijn ‘Faculteit Religiewetenschappen’.

Een tweede bezwaar is dat de indruk gewekt kan worden dat al het onderzoek naar religie aan de VU bij één faculteit wordt gedaan, terwijl bijvoorbeeld ook bij Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen onderzoek naar religie plaatsvindt.

En een derde bezwaar is dat een naamswijziging flink wat geld kost.

Beter imago

De decaan van de faculteit, Ruard Ganzevoort, antwoordde op de kritiek dat de voorgestelde naam ‘Religie en Theologie’ bij verschillende zusterfaculteiten al is ingevoerd. En vooral internationaal is ‘Religion en Theology’ gangbaar bij de meest vooraanstaande instituten op dit terrein. Het is dus goed voor de naamsbekendheid van de faculteit om daarbij aan te sluiten. Ganzevoort wees er op dat de facultaire medezeggenschap geen bezwaar heeft tegen de nieuwe naam.

Hij zei ook dat de werkzaamheden van de faculteit niet wijzigen, maar dat de nieuwe naam beter weergeeft waar men zich mee bezighoudt. En ook dat het zeker niet de bedoeling is het godsdienstonderzoek van andere faculteiten over te nemen. De kosten vallen volgens hem mee. Het is ook een investering in naamsbekendheid en imago, wat hopelijk terug te verdienen is door de komst van meer studenten.

Slecht voorbeeld

Vanuit de medezeggenschap werd gereageerd met de opmerking dat je een slecht voorbeeld niet moet volgen. En dat de VU al op het slechte pad is omdat ook de naam van voorheen de economische faculteit dubieus is nu het ‘School of Business and Economics‘ heet, waarin eenzelfde taalkundige onevenwichtigheid zit.

Nu ja, een voordeel van een naamswijziging is in ieder geval dat minder verwarring bestaat over de juiste schrijfwijze. Zelfs in het conceptadvies van de medezeggenschap komen twee schrijfwijzen voor: ‘Godgeleerdheid’ en ‘Godsgeleerdheid’, met een s. Volgens de VU-site is het nu nog: ‘faculteit Godgeleerdheid’.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.