Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 mei 2024

Campus
& Cultuur

Medezeggenschap moet beter

Medezeggenschapsraden krijgen te weinig informatie van hun bestuur. Ook komen de stukken soms te laat, blijkt uit een enquête onder twaalfhonderd raadsleden van hogescholen en universiteiten.

De meeste raadsleden vinden dat het overleg met de bestuurders doorgaans in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect plaatsvindt, staat te lezen in de eerste landelijke medezeggenschapsmonitor, een initiatief van studentenorganisatie ISO. Toch ervaart ruim een derde het overleg niet als een open dialoog. Een meerderheid vindt dat de raad slechts een beperkte invloed heeft. En maar één op de vijf denkt dat het bestuur hun raad vooral als beleidspartner ziet.

Informatie niet toereikend

Het meest kritisch zijn de raadsleden over het moment waarop ze door het instellings- of faculteitsbestuur worden betrokken bij belangrijke zaken. Dat moment komt vaak te laat, waardoor er niet genoeg tijd overblijft om in te stemmen of advies te geven. Bovendien is de informatie niet altijd toereikend.

Slechts 43 procent van de (centrale) medezeggenschappers geeft aan dat er twee maal per jaar wordt vergaderd met de raad van toezicht. Bij andere instellingen gebeurt dit maar één maal of zelfs helemaal niet, terwijl dit tweejaarlijkse overleg wel wettelijk verplicht is.

Adviesrecht

Volgens het ISO wordt er door de politiek al jarenlang aangedrongen op een betere medezeggenschapscultuur, maar heeft dat kennelijk weinig effect. Het voornemen van minister Bussemaker om de raden adviesrecht te geven op bestuursbenoemingen gaat niet ver genoeg, want in de praktijk kan de raad in dat geval weinig anders dan een benoeming accepteren.

Het ISO wil daarom dat de studentengeleding van de raad een (oud-)student mag aandragen als lid van de benoemingsadviescommissie. Daarmee zou voor nieuwe bestuurders meteen duidelijk zijn dat ze de medezeggenschap serieus moeten nemen.

Juridische ondersteuning

Verder dringt het ISO er op aan dat er wettelijk bepaald wordt hoeveel scholing en juridische ondersteuning raadsleden ten minste zouden moeten krijgen. De onderlinge verschillen in tussen instellingen zouden nu te groot zijn. Om daar zicht op te krijgen ontvangt elke universiteit en hogeschool binnenkort een eigen ‘benchmark’. Daaruit valt af te leiden op welke punten instellingen zich kunnen verbeteren.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.