Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
19 april 2024

Campus
& Cultuur

Klein Ikkink: ‘We hebben wel geluisterd’

“Het college van bestuur heeft wel degelijk naar de ondernemingsraad geluisterd bij de reorganisatie van het domein Studentgerichte Ondersteuning”, vindt Erna Klein Ikkink, directeur van de dienst Student- en Onderwijszaken. “Op sommige punten is het plan daadwerkelijk aangepast.”

Klein Ikkink is het bijvoorbeeld niet eens met de or dat het vooral een bezuinigingsoperatie is. “Natuurlijk was een uitgangspunt om efficiënter en met minder mensen te werken. Maar we hebben in de eerste plaats naar de inhoud van de plannen gekeken. Hoe kan het beter? Dat heeft er toe geleid dat we bij lange na niet de oorspronkelijke bezuinigingsopdracht hebben gehaald. We verwachten nu 1,3 miljoen euro te besparen in plaats van de beoogde 2,8 miljoen. Dat is mede de verdienste van de medezeggenschap die zich bijzonder hard heeft gemaakt voor goede studentgerichte ondersteuning.”

Snel duidelijkheid

Maar daarmee wil ze niet de impact van de reorganisatie bagatelliseren. “Voor iedereen die zijn of haar baan dreigt te verliezen is dat erg. Gelukkig is het verwachte aantal mensen dat boventallig wordt in 2016 teruggebracht tot 21. En omdat we nog een jaar te gaan hebben plus een aantal vacatures te vervullen, hoop ik dat het aantal daadwerkelijk boventalligen nog flink naar beneden gaat. En ik wil met nadruk nog zeggen dat hier ook heel veel mensen, ruim zeventig, met een tijdelijke aanstelling werken. Ook voor hen is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de plannen, zodat ze weten waar ze volgend jaar aan toe zijn.’’

Klein Ikkink wijst er op dat het bestuur ook in het definitieve besluit nog wensen van de or heeft meegenomen. “Op aandringen van de raad blijft het aantal roosteraars gelijk en gaan we daar niet krimpen. Wel worden ze ondergebracht bij de dienst, want op termijn willen we anders gaan werken en moeten ze elkaars taken kunnen aanvullen of overnemen als dat nodig is.”

Studenten met een beperking

Maar op het punt van de centrale ondersteuning van studenten met een beperking heeft de or haar zin niet gekregen. Bij het platform Schib verdwijnt een arbeidsplaats. “Dat wil niet zeggen dat we de ondersteuning van deze studenten niet serieus nemen”, zegt Klein Ikkink. “Uitgangspunt is dat alle studenten ònze studenten zijn, waar ze ook vandaan komen of welk rugzakje ze ook meedragen. We willen de expertise op het gebied van studenten met een beperking in huis houden. Daarom krijgt één van de studentendecanen dit als speciaal aandachtsgebied. Maar het echte werk moet natuurlijk op de faculteiten gebeuren in het onderwijsproces.”

Ze wijst er op dat het platform Schib ook een geschiedenis heeft. “Dat is ooit opgericht met extra subsidie van de overheid. Toen hadden universiteiten te weinig aandacht voor studenten met een beperking. Mede dankzij Schib is de achterstand nu weggewerkt en kan de begeleiding van studenten met een beperking integraal onderdeel zijn van de studentbegeleiding. Het is ook opgenomen in het accreditatieproces van elke opleiding. Er is dus externe controle op de vraag of we het goed doen op dit punt. En natuurlijk willen we het goed doen.”

ICT op schema

Klein Ikkink deelt de angst van de medezeggenschap niet dat veel ICT-projecten op het gebied van de ondersteuning van studeren en doceren niet op tijd klaar zullen zijn of niet zullen doen wat ze beloven. “Bij het reorganisatieplan zit een overzicht en een tijdschema van wat we willen doen. En op dit moment liggen we op schema. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Natuurlijk zullen er wat kinderziekten in de systemen zitten. Daarom hebben we ook altijd gezegd dat we de implementatie goed in de gaten moeten houden en flexibel moeten zijn.”

“Als ergens iets niet helemaal volgens plan verloopt, kijken we hoe we het probleem kunnen oplossen”, vervolgt Klein Ikkink. “Daarom heb ik ook de domeincommisie gevraagd actief te blijven zodat ze de uitvoering van de reorganisatie kunnen volgen en waar nodig aan de bel trekken. En we hebben natuurlijk bij andere universiteiten gekeken hoe ze het hebben aangepakt. In Berlijn bijvoorbeeld hebben we een universiteit bezocht waar de frontoffice werkt zoals wij dat willen en zoals nu in ons plan staat. En een belangrijk punt is het verbeteren van de informatie via VU net. Dat is tenslotte iets waar veel studenten over klagen.”

Maatwerk voor faculteiten

Ze voegt nog een punt toe. “We hebben faculteiten gevraagd wat ze zelf aan extra faciliteiten zouden willen hebben bovenop het basispakket dat we nu aanbieden. De helft van de faculteiten wil extra dingen doen, en dat kan, mits ze het zelf betalen. Dus binnen zekere grenzen is er wel degelijk ruimte voor maatwerk.”

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.