Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
13 juli 2024

Campus
& Cultuur

Fors besparen blijft doelstelling

De reorganisatie van de bedrijfsvoering moet nog steeds een substantiële bezuiniging van rond de 20 miljoen euro opleveren. Dat zei collegevoorzitter René Smit op bijeenkomsten voor personeelsleden van diverse diensten, waaronder de bibliotheek, Studentenzaken en de Facilitaire Campus Organisatie.

“Ook als we echt meer geld van de overheid zouden krijgen, is de reorganisatie van de ondersteunende diensten nog steeds nodig. We werken niet meer volgens de inzichten van deze tijd. Het moet gewoon goedkoper en beter”, aldus Smit. Hij antwoordde op de vraag of de eerder gestelde doelstelling van 21 miljoen euro structureel bezuinigen van de baan is. Op zijn Smitsiaans was het antwoord dubbelzinnig. “Ja, er moet bezuinigd worden, maar de inhoud is leidend.”

Concreet houdt dit in dat eerder genoemde reductiecijfers van het aantal formatieplaatsen uitgangspunt blijven bij de plannen die de nu aangestelde kwartiermakers per domein gaan uitwerken. Maar bij de uiteindelijke beoordeling van de plannen wordt nadrukkelijk gekeken of de voorstellen haalbaar zijn zonder dat onderwijs en onderzoek erdoor worden benadeeld, aldus Smit. In die zin zijn de bezuinigingsdoelstellingen niet doorslaggevend, stelde Smit.

Tijd voor inhoud

Vanuit het personeel werd verschillende keren opgemerkt dat het praten over cijfers, bezuinigingen en rendementen niet erg stimulerend werkt. “Wanneer gaan we nu eens over de inhoud van de plannen praten? Over hoe we ons werk echt beter kunnen gaan doen?”

Volgens Smit is daar nu de tijd voor aangebroken. “Het college van bestuur heeft de kaders vastgesteld. Nu bent u aan de beurt om de domeinplannen echt inhoud te geven, want de VU is ook van u.”

Smit benadrukte nog eens dat er wel haast is geboden. “We gaan niet nóg eens drie jaar praten over hoe we de zaken precies aanpakken. We moeten knopen doorhakken, want we kunnen mensen niet oneindig in onzekerheid laten over hun toekomst.”

Een andere reden volgens Smit om snel voortgang te maken is dat de hele organisatie nu op slot dreigt te raken. “We hebben al een tijdlang een vacaturestop en het blijft lastig mensen aan te stellen als je weet dat er binnenkort ook mensen weg moeten. Maar op een gegeven moment hebben we echt nieuw talent nodig dat we ook vast kunnen houden. Als we klaar zijn met de reorganisatie, komt die ruimte er hopelijk weer.”

Smit verweerde zich tegen de kritiek dat het bestuur doof is voor geuite kritiek. “We hebben bijvoorbeeld de plannen voor de dienst UC-IT bijgesteld. De voorgestelde fusie met de bibliotheek gaat voorlopig niet door. Op het gebied van ict liggen nog een hoop zaken die eerst afgerond moeten worden, zoals de migratie naar een centrale dienst. Smit sluit ook niet uit dat er komende tijd juist extra geld uitgetrokken wordt voor ict in plaats van formatie te schrappen. “Ict is nu heel erg belangrijk, ook in de plannen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Dan moet je zorgen dat die plannen op tijd worden uitgevoerd. En als het moet, moet je daarvoor extra mensen op projectbasis aantrekken.”

Veel nieuws had Smit op de bijeenkomsten voor de medewerkers overigens niet te melden. Het was in hoofdlijn een herhaling van zaken die de afgelopen maanden al eens zijn gezegd.

De volgende reorganisatieronde?

Opmerkelijk waren daarom de uitspraken die hij een dag eerder deed bij een vergadering van de ondernemingsraad. Daar wees hij erop dat bij de samenwerking met de UvA de verschillen in de bedrijfsvoering en gebruikte systemen, bijvoorbeeld voor de studentenadministratie, voortdurend een obstakel blijken te zijn bij dingen echt samen doen. Zo gaat de UvA veel verder met het doorberekenen van kosten van de bedrijfsvoering aan de faculteiten dan de VU. Tot nu toe was bij de reorganisatie aan de VU altijd gezegd dat het synchroniseren met de UVA geen doel is. Maar nu de fusie van de bètafaculteiten van de VU en de UvA steeds dichterbij komt, lijkt het op elkaar afstemmen van de bedrijfsvoering van beide universiteiten ook een steeds urgentere vraag te worden. Oftewel : wanneer start de volgende reorganisatieronde?

 

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.