Onafhankelijke journalistiek over de Vrije Universiteit Amsterdam | Sinds 1953
16 juli 2024

Campus
& Cultuur

Fondsenwerving krijgt eigen dienst aan de VU

De Vrije Universiteit wil een nieuwe dienst in het leven roepen, de dienst Universitaire Relaties en Fondsenwerving. Die dienst moet onder andere extra geld voor de VU ophalen. De ondernemingsraad is blij, maar voorziet ook belangenconflicten.

De nieuwe dienst, ‘Durf’, gaat de organisatie van de VU-vereniging, het alumniteam en evenementenbureau, en een nieuw op te richten VU-fonds samenvoegen. “We willen de relatie met alumni veel beter maken”, zei bestuursvoorzitter Mirjam van Praag tijdens een ingelaste overlegvergadering over de nieuwe dienst eind september.

De VU gaat die relaties om geld vragen, want fondsenwerving is volgens Van Praag een noodzaak. “De publieke financiering van universiteiten maakt het noodzakelijk om rond te kijken naar andere manieren van financieren. Dat geld is niet voor onze verrijking, maar om de taart te vergroten voor onderzoek, onderwijs en valorisatie.”

Dubbelrol

Durf moet ook een impuls geven aan de VU-vereniging, die aan de basis ligt van de oprichting van de VU. Het ledenaantal is de laatste jaren flink aan het afnemen en met Durf hoopt het VU-bestuur het tij te keren. Maar, zei de voorzitter van de personeelscommissie van de ondernemingsraad Johan Wempe, “er moet wel helderheid komen over de positie van de directeur.”

De directeur van Durf is in het voorstel namelijk tegelijk ook directeur van de VU-vereniging en het VU-fonds. Ze moet dus aan de ene kant verantwoording afleggen aan het bestuur van de VU en aan de andere kant aan de leden van de vereniging en daarnaast ook aan de donateurs van het fonds. Dat kan volgens de ondernemingsraad problemen opleveren.

Spanningen

“Er zijn tijden geweest waarin de VU-vereniging een koers voer waar de VU niet blij mee was”, aldus Johan Wempe aan de telefoon. “Dat is nu niet aan de orde, maar je wilt een organisatie die robuust is voor situaties van spanningen. Als er meningsverschillen zijn tussen de VU-vereniging en het college van bestuur van de VU, krijgt de directeur sturing vanuit twee richtingen. Dat heeft ook veel gevolgen voor de medewerkers.”

Of stel dat de directeur een conflict heeft met het VU-bestuur. Dan zou ze dekking kunnen proberen te krijgen bij de leden van de VU-vereniging en zo haar zin krijgen. Wempe: “Je moet de directeur niet in de statuten van de vereniging verankeren. Dat is een zeer grote mogelijke bron van onenigheid. Bepaal in een convenant dat de directeur van Durf ook de directeur is van de VU-vereniging. Dan is het een uitbesteding en ligt de hoofdverantwoording bij de VU.”

Reorganisatie

De medezeggenschap werd gevraagd advies te geven over de oprichting van Durf. Dat is niet negatief maar ook niet volmondig positief, onder andere vanwege de positie van de directeur. Ook vindt de ondernemingsraad de doelstelling van de nieuwe dienst te veel gericht op fondsen en te weinig op een relatie opbouwen met alumni. Dat weersprak Van Praag stellig in de vergadering.

In de nieuwe dienst komen dertien medewerkers van de diensten Bestuurszaken en Communicatie & Marketing te werken. Dat zijn de teams A Broader Mind for professionals, ondersteuning VU-vereniging, alumnirelaties en maatschappelijke profilering. Of die overplaatsing wel of niet een formele reorganisatie is, daarover praten de ondernemingsraad en het VU-bestuur nog door.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. Reacties met url’s erin worden vaak aangezien voor spam en dan verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Velden met een * zijn verplicht
** je e-mailadres wordt niet gepubliceerd en delen we niet met derden. We gebruiken het alleen als we contact met je zouden willen opnemen over je reactie. Zie ook ons privacybeleid.